Mūsu skolotāji

2021./2022.

Skolas direktore

Inga Nestere

vēstures skolotāja

Dabaszinātņu joma

dabaszinātniskā izpratība

Inese Bukēviča

bioloģijas skolotāja

Irēna Drupa

ģeogrāfijas skolotāja
pedagoga palīgs

Jurijs Gladčenko

fizikas skolotājs

Rūta Hermane

fizikas skolotāja
matemātikas skolotāja

Vita Ozola

ģeogrāfijas skolotāja
dabaszinību skolotāja

Elga Miķēna

ķīmijas skolotāja

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā pratība

Aija Krankale

latviešu valodas skolotāja
literatūras skolotāja

Jogita Liepiņa

latviešu valodas skolotāja
literatūras skolotāja
kultūras pamatu skolotāja

Inese Mīliga

vizuālās mākslas skolotāja
sociālo zinību skolotāja

Ilona Prenass

mūzikas skolotāja


Sanita Blīve

mūzikas kolotāja
sākumskolas skolotāja

Baiba Strautmane

latviešu valodas kolotāja
literatūras skolotāja
teātra mākslas skolotāja

Iveta Štauere

latviešu valodas kolotāja
literatūras skolotāja
teātra mākslas skolotāja

Matemātikas joma

matemātiskā pratība

Sandra Deksne

matemātikas skolotāja
direktora vietnieks mācību jomā

Maija Gailīte

matemātikas skolotāja

Inguna Gustava

matemātikas skolotāja
uzņēmējdarbības skolotāja

Rūta Hermane

matemātikas skolotāja
fizikas skolotāja

Gita Šulce

matemātikas skolotāja
direktora vietnieks mācību darbā

Inta Ungure

matemātikas skolotāja

Sociālā un pilsoniskā joma

sociālā un pilsoniskā pratība

Inga Cepīte

filozofijas skolotāja

Ligita Druva

ekonomikas skolotāja

Inguna Gustava

uzņēmējdarbības skolotāja
matemātikas skolotāja

Elga Liepiņa

psiholoģijas skolotāja
bibliotekāre

Mārīte Liepiņa

sociālo zinību skolotāja
pedagoga palīgs


Rudīte Liepiņa

vēstures skolotāja
politikas un tiesību skolotāja
vēstures un sociālās zinātnes
skolotāja

Inese Mīliga

vizuālās mākslas skolotāja
sociālo zinību skolotāja


Inga Nestere

vēstures skolotāja
skolas direktore


Iveta Zelča

vēstures skolotāja
sociālo zinību skolotāja


Tehnoloģiju joma

tehnoloģiskā pratība

Ērika Graudiņa

datorikas skolotāja

Marina Juzova

datorikas skolotāja
programmēšanas skolotāja

Anita Līva

datorikas skolotāja
angļu valodas skolotāja

Tālivaldis Mežis

datorikas skolotājs
direktora vietnieks izglītības jomā

Andrejs Sējējs

mājturības un tehnoloģiju skolotājs
inženierzinību skolotājs
dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Dace Sondare

mājturības un tehnoloģiju skolotāja


Dainuvīte Spalle

vizuālās mākslas skolotāja
mājturības un tehnoloģiju skolotāja
dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Inta Ungure

matemātikas skolotāja


Valodu joma

valodas pratība

Lilija Andrejeva

krievu valodas skolotāja

Dace Brūvele

angļu valodas skolotāja

Jeļena Jerjomina

krievu valodas skolotāja

Iluta Bikovska-Kivliniece

angļu valodas skolotāja

Agita Kļaviņa

vācu valodas skolotāja

Sandra Lipovska-Mekša

angļu valodas skolotāja

Anita Līva

angļu valodas skolotāja
datorikas skolotāja

Viktorija Majore

angļu valodas skolotāja

Liene Sniķere

angļu valodas skolotāja

Laimdota Trinkuna

vācu valodas skolotāja

Aija Krankale

latviešu valodas skolotāja
literatūras skolotāja

Jogita Liepiņa

latviešu valodas skolotāja
literatūras skolotāja
kultūras pamatu skolotāja

Baiba Strautmane

latviešu valodas kolotāja
literatūras skolotāja
teātra mākslas skolotāja

Iveta Štauere

latviešu valodas kolotāja
literatūras skolotāja
teātra mākslas skolotāja

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

veselības un fiziskās aktivitātes pratība

Ligita Kosenkova

sporta skolotāja

Jānis Roga

sporta skolotājs

Rolands Jierkis

sporta skolotājs

Ieva Guļevska

sporta skolotāja

Sākumskola

Zanda Ābele

sākumskolas skolotāja

Anda Bārbale

sākumskolas skolotāja
speciālās izglītības skolotāja

Sanita Blīve

mūzikas kolotāja
sākumskolas skolotāja

Alise Boičenko

sākumskolas skolotāja

Sigita Bukovska

sākumskolas skolotāja

Eva Burvāne

sākumskolas skolotāja

Jana Butlere

sākumskolas skolotāja

Inese Geķe

sākumskolas skolotāja

Ineta Gleizda

sākumskolas skolotāja

Rasma Lagzdiņa

sākumskolas skolotāja

Edīte Nurža

sākumskolas skolotāja

Ilze Rupeka-Rupeika

sākumskolas skolotāja

Dace Sadovska

sākumskolas skolotāja

Valda Sprukule

sākumskolas skolotāja

Airisa Tretjakova

sākumskolas skolotāja

Viktorija Zemīte

sākumskolas skolotāja

Atbalsta personāls


Anda Bārbale

speciālās izglītības skolotāja
sākumskolas skolotāja

Silva Biļkina

logopēds

Daiga Kazāka

sociālais pedagogs

Mārīte Liepiņa

sociālo zinību skolotāja
pedagoga palīgs

Sanita Mende

izglītības psihologs

Irīda Morozova

sociālais pedagogs
direktora vietnieks izglītības jomā

Sanita Paula

izglītības psihologs

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.