Fakultatīvu saraksts

2021./2022. mācību gads
 • Skolotājs

  Fakultatīva nosaukums

  Telpa

  Nodarbības laiks

  I.Rupeka Rupeika

  Datorika(1.a)

  Datorika(1.b)

  Datorika (1.c)

  Datorika(2.a)

  Datorika (2.b)

  Datorika (2.c)

  Datorika (3.a)

  Datorika (3.b)

  Datorika (3.c)

  19.

  Pirmdiena 5.st.

  Otrdiena 5.st.

  Ceturtdiena 5.st.

  Trešdiena 4.st.

  Ceturtdiena 1.st.

  Ceturtdiena 6.st.

  Trešdiena 6.st.

  Piektdiena 3.st.

  Otrdiena 4.st.

  Z.Ābele

  Datorika (1.a)

  Datorika (1.b)

  Datorika (1.c)

  203.

  Pirmdiena 5.st.

  Otrdiena 5.st.

  Ceturtdiena 1.st.

  A.Līva

  Datorika (3.a)

  Datorika (3.b)

  Datorika (3.c)

  203.

  Trešdiena 6.st.

  Piektdiena 3.st.

  Otrdiena 4.st.

  I.Ungure

  Datorika (2.a)

  Datorika (2.b)

  Datorika (2.c)

  203.

  Trešdiena 4.st.

  Ceturtdiena 1.st.

  Ceturtdiena 6.st.

  V.Sprukule

  Latviešu valoda (4.a)

  23.

  Trešdiena 0.st.

  Ceturtdiena 0.st.

  J.Butlere

  Kristīgās mācības pulciņš 1.-4.kl.

   

  109.

  Trešdiena 7.st

  Ceturtdiena 6.st.

  Ceturtdiena 8.st.

  E.Nurža

  Latviešu valoda (3.b)

  16.

  Pirmdiena 6.st.

  E.Burvāne

  Matemātika (4.c)

  17.

  Otrdiena 6.st.

  R.Lagzdiņa

  Latviešu valoda (1.b)

  14.

  Piektdiena 6.st.

  A.Kļaviņa

  Vācu valoda (4.c)

  017.

  Ceturtdiena 0.st

  J.Jerjomina

  Krievu valoda (4.c)

  020.

  Ceturtdiena 6. st.

  I.Gleizda

  Latviešu valoda (3.a)

  13.

  Ceturtdiena 6.st.

   

  Matemātika (3.a)

   

  Ceturtdiena 1.st.

  E.Nurža

  Latviešu valoda (3.b)

  Matemātika (3.b)

  16.

  Piektdiena 2.st.

  Piektdiena 1.st.

  D.Sadovska

  Latviešu valoda (3.c)

  Matemātika (3.c)

  15.

  Piektdiena 2.st.

  Piektdiena 3.st.

  Z.Jozefa

  Ritmika (2.a)

  Ritmika (2.b)

  Ritmika (2.c)

  Aktu zāle

  Otrdiena 3.st.

  Otrdiena 5.st.

  Otrdiena 4.st.

  Z.Ābele

  Latviešu valoda (1.c)

  22.

  Pirmdiena 7.st.

  Otrdiena 7.st.

 • Skolotājs-fakultatīva vadītājs

  Priekšmets-fakultatīva nosaukums

  Klases

  Telpa

  Diena un stunda

  I.Štauere

  Lasītprasmes pilnveide

  5.c

  8.a

  40.

  Otrdiena 0.st.

  Pirmdiena 8.st.

  E.Liepiņa

  Lasītprasmes pilnveide

  7.c

  bibliotēka

  Trešdiena 7.st.

  M.Gailīte

  Matemātika

  9.b

  9.c

  202.

  Ceturtdiena 8.st.

  Trešdiena 7.st.

  R.Hermane

  Matemātika

  5.c

  24.

  Otrdiena 7.st.

  I.Ungure

  Matemātika

  6.c

  205.

  Ceturtdiena 0.st.

  I.Mīliga

  LEGO

  Vizuālā māksla

  LEGO un programmēšana

  7.b

  7.b

  6.a

  023.

  Otrdiena 0.st.,

  Piektdiena 0.st.

  Ceturtdiena 9.st.

  J.Liepiņa

  Lasītprasmes pilnveide

  9.c

  33.

  Otrdiena 8.st.

  V.Ozola

  Dabas draugi

  7.a

  36.

  Ceturtdiena 8.st.

  I.Zelča

  Vēstures draugu kopa

  6.b

  34.

  Piektdiena 5.st.

  S.Blīve

  Mūzika

  9.b

  31.

  Otrdiena 8.st.

  L.Andrejeva

  Krievu valoda

  5.a

  25.

  Ceturtdiena 7.st.

  J.Jerjomina

  Krievu valoda

  7.a

  020.

  Ceturtdiena 7.st.

  A.Kļaviņa

  Vācu valoda

  8.c

  017.

  Otrdiena 8.st.

  M.Juzova

  LEGO un programmēšana Datorika

   

  6.a

   

  8.a

  9.a

  38.

  Pirmdiena 0.st.

   

  Piektdiena 0.st.

  Pirmdiena 9.st.

  A.Sējējs

  Inženierzinības

  7.c

  021.

  Ceturtdiena 7.st.

  Skolotājs

  Mācību priekšmets

  Klase

  Telpa

  Diena un stunda

   

   

   

   

   

  I.Bikovska-Kivleniece

  Angļu valoda

  12.a

  32.

  Pirmdiena 10.st.

  S.Lipovska-Mekša

  Angļu valoda

  12.a

  29.

  Trešdiena 8.st.

  R.Liepiņa

  ZPD

  11.a

  28.

  Piektdiena 0.st.