Individuālās karjeras konsultācijas

Dzīvojot un tiecoties sasniegt kādu no mērķiem, cilvēkam ir svarīgi noticēt sev un atbildēt uz jautājumiem – 
KAS ES ESMU?
KO ES GRIBU UN VARU?
KĀ TO SASNIEGT?
KUR TĀLĀK MĀCĪTIES?
Lai gūtu atbildes, svarīgi izzināt savu personību, intereses, spējas un iespējas…

Klātienē 105.kabinetā (pirmdienās, trešdienās, piektdienās)
vai
attālināti pēc iepriekšējās pieteikšanās!!!

Pedagogs karjeras konsultante Irīda Morozova
 tālrunis: 67474394, 29423756
e-klase vai WhatsApp