Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

Karjeras izglītība

un atbalsts

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

KAA projektu skolā koordinē pedagogs karjeras konsultante (PKK) Irīda Morozova

Karjeras attīstības atbalsta uzdevumi 2021./2022.mācību gadam:

  • PKK tīkla saglabāšana
  • Informatīvs un metodisks atbalsts
  • Karjeras atbalsta pieaugušo izglītībā uzsākšana
  • Karjeras izglītības integrēšanas pilnveidotajā mācību saturā turpināšana
  • Profesionālās izglītības pievilcības stiprināšana

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi", kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 6. darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

2020./2021.mācību gada finansējums tiek piešķirts KAA pasākumiem 7. - 12.klašu skolēniem.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni:

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
  • pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam