KONSULTĀCIJAS

Skolotājs(a)

Mācību priekšmeti

Kabinets

Diena un stunda

Z.Ābele

Sākumskolas mācību priekšmeti

22.

Pirmdiena 7.st., trešdiena 7.st.

L.Andrejeva

Krievu valoda

25.

Otrdiena 8., 9.st.

I.Bikovska-Kivleniece

Angļu valoda

32.

Otrdiena 9.st., ceturtdiena 9.st.

S.Blīve

Mūzika

31.

Ceturtdiena 6.st., piektdiena 7.st.

Alise Beatrise Boičenko

Sākumskolas mācību priekšmeti

12.

Trešdiena 7.st.

D.Brūvele

Angļu valoda

012.

Pirmdiena 7.st., otrdiena 6.st.

I.Bukēviča

Bioloģija

201.

Pirmdiena 0.st., ceturtdiena 8.st.

S.Bukovska

Sākumskolas mācību priekšmeti

21.

Otrdiena 6.st.

E.Burvāne

Sākumskolas mācību priekšmeti

17.

Pirmdiena 6.st., trešdiena 7.st.

I.Cepīte

Filozofija

25.

Trešdiena 0.st.

S.Deksne

Matemātika

103.

Trešdiena 7.st.

I.E.Drupa

Ģeogrāfija

19.2.

Ceturtdiena 8.st.

L.Druva

Ekonomika

020.

Trešdiena pēc 4.st.(katra otrā ned.)

M.Gailīte

Matemātika

202.

Trešdiena 8.st., ceturtdiena 8.st.

I.Geķe

Sākumskolas mācību priekšmeti

107.

Ceturtdiena 7.st..

J.Gladčenko

Fizika

206.

Otrdiena 8.st.

I.Gleizda

Sākumskolas mācību priekšmeti

13.

Pirmdiena 7.st., otrdiena 7.st.

Ē.Graudiņa

Datorika

38.

Trešdiena 0.st.

I.Gustava

Matemātika, uzņēmējdarbības pamati

27.

Pirmdiena 0.st., trešdiena 0.st.

R.Hermane

Matemātika

24.

Pirmdiena 7.st., trešdiena 0.st.

J.Jerjomina

Krievu valoda

020.

Pirmdiena 9.st., otrdiena 7.st.

M.Juzova

Datorika, programmēšanas pamati, programmēšana I

38.

Otrdiena 7., trešdiena 9.st.

A.Kļaviņa

Vācu valoda

017.

Otrdiena 9.st., piektdiena 0.st.

L.Kosenkova

Sports

Sporta zāle

Piektdiena 0.st.

A.Krankale

Latviešu valoda un literatūra

35.

Pirmdiena 7.st., trešdiena 0.st.

R.Lazdiņa

Sākumskolas mācību priekšmeti

14.

Pirmdiena 6.st., otrdiena 6.st.

E.Liepiņa

Psiholoģija

bibliotēka

Ceturtdiena 7.st.

J.Liepiņa

Latviešu valoda un literatūra

33.

Ceturtdiena 7.st., 8.st.

M.Liepiņa

Sociālās zinības

201.

Trešdiena 0.st.

 

R.Liepiņa

Latvijas un pasaules vēsture

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Politika

Sociālās zinības

 

 

28.

 

 

Trešdiena 0.st., ceturtdiena 0.st.

S.Lipovska-Mekša

Angļu valoda

29.

Trešdiena 0.st., piektdiena 0.st.

A.Līva

Angļu valoda, datorika, programmēšana

38.

Otrdiena 7.st., trešdiena 9.st.

V.Majore

Angļu valoda

26.

Otrdiena 0., piektdiena 8.st.

T.Mežis

Datorika, programmēšanas pamati

38.

Piektdiena 7.st.

I.Mīliga

Vizuālā māksla

023.

Trešdiena 0.st.

I.Nestere

Latvijas vēsture, pasaules vēsture

104.

Trešdiena 7.st.

E.Nurža

Sākumskolas mācību priekšmeti

16.

Otrdiena 7.st., trešdiena 7.st.

 

V.Ozola

Ģeogrāfija, dabaszinības

36.

Ceturtdiena 6., piektdiena 8.st.

I.Prenass

Mūzika

304.

Trešdiena 9.st., piektdiena 0.st.

J.Roga

Sports

Sporta zāle

Pirmdiena 7.st.

I.Rupeka-Rupeika

Sākumskolas mācību priekšmeti

19.

Pirmdiena 6.st., otrdiena 6.st.

 

D.Sadovska

Sākumskolas mācību priekšmeti

15.

Otrdiena 6.st., trešdiena 7.st.

 

A.Sējējs

Mājturība un tehnoloģijas

021.

Otrdiena 8.st., trešdiena 8.st.

L.Sniķere

Angļu valoda

109.

Trešdiena 7.st.

D.Sondare

Mājturība un tehnoloģijas

019.

Piektdiena 0.st.

D.Spalle

Mājturība un tehnoloģijas

Vizuālā māksla

 

019.

Otrdiena 7.st.

V.Sprukule

Sākumskolas mācību priekšmeti

23.

Trešdiena 6.st.

B.Strautmane

Latviešu valoda un literatūra

37.

Trešdiena 8.st., ceturtdiena 7.st.

I.Štauere

Latviešu valoda un literatūra

40.

Trešdiena 7.st., piektdiena 0.st.

G.Šulce

Matemātika

103.

Trešdiena 0.st.

A.Tretjakova

Sākumskolas mācību priekšmeti

11.

Ceturtdiena 7.st.

 

L.Trinkuna

Vācu valoda

017.

 

Otrdiena 0.st.

I.Ungure

Matemātika, datorika, informātika

205.

Ceturtdiena 7.st., 8.st.

R.Višs

Ķīmija

110.

Ceturtdiena 9.st., 10.st.

 

I.Zelča

Sociālās zinības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture

34.

Otrdiena 8.st., ceturtdiena 7.st.

I.Guļevska

Sports un veselība

 

Pirmdiena 7.st.