showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

vesturePatriotiskās nedēļas laikā mūsu skolā norisinājās 9.-12.klašu olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē.

Olimpiādē piedalījās 24 audzēkņi. Sakām lielu paldies visiem olimpiādes dalībniekiem. Sniegums bija ļoti līdzīgs, punktu atšķirība ļoti maza.

9.klašu grupā:

1. vieta 9.b klase Viviāna Vintra Veinberga

2. vieta 9.c. klase Estere Kļaviņa

3. vieta 9.c klase Deivids Čakstens

3. vieta 9.c klase Marts Matīss Mende

10.-12.klašu grupā

1. vieta – 10.klase Plaudis Valters Edvards

2. vieta - 10.klase Bekasova Gabriela

2. vieta – 12.klase Neimane Sindija Hanna; Strazdiņa Laura

3. vieta – 10.klase Šēpers Kristaps; 11.klase Griba Laura;

3. vieta – 12.klase Jasinskis Adrians; Zemzars Zigurds; Kaužēns Lorens

old phoneCienījamie vecāki!

Ņemot vērā situāciju valstī un iespējamās grūtības, kas saistītas ar to, ka 7.-12.klašu skolēni mācās attālināti, vēlamies piedāvāt psiholoģisko atbalstu vecākiem un skolēniem.

Sākot ar 16.11.2020. skolā darbosies divi uzticības tālruņi vecākiem:

Pirmdienās

17:00 – 18:00

1.- 5.kl. grupai

Psiholoģe Sanita Mende

67474398

 

16:00 – 18:00

6.-12.kl. grupai

Psiholoģe Sanita Paula

67474405

Uzticības tālrunis 7.-12.klašu skolēniem:

Ceturtdienās

15:00 – 16:00

Psiholoģe Sanita Paula

67474405

18novembris

      Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika izstrādāta elektroniskā vidē pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem “Kā kļūt par profesionāli” Karjeras nedēļā no 26.-30.10.

       Skolēni, spēlējot karjeras spēli, iepazinās ar daudzām profesijām- ko dara konkrēts profesionālis, kādas īpašības, prasmes, zināšanas, darba instrumenti ir nepieciešami un kāda ir darba vide. Meklēja profesijas, kas atbilst mīļākajam mācību priekšmetam, zināšanām un kādā no 5 darba jomām vēlētos strādāt. Skolēniem bija iespējas iepazīt sevi- kāds es esmu, pieņemt lēmumus, kas interesē, lai atrastu sev piemērotas profesijas un tās labāk izprastu. Klases stundās, sociālo zinību un datorikas stundās to spēlēja 1.a, 2.bc, 3.c, 5.b, 5.c, 6.a skolēni, tika veidotas diskusijas par profesijām, kuras ir līdzīgas, kuras vairāk visiem patīk u.c.

       Spēli bija iespējams spēlēt gan datorā, gan telefonos. Spēle ir paredzēta un plānota plašam spēlētāju lokam, skolēni stāstīja, ka kopā ar vecākiem arī spēlēja šo spēli, ļoti patika un turpina vēl spēlēt.

       Atsauksmes par spēli ir tikai pozitīvas 😊!!!

       Spēle joprojām pieejama https://parprof.lv

 

      Saskaņā ar 2020. gada 20. oktobrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, mums visiem jāievēro sekojoši noteikumi:

- no 2. novembra līdz 13. novembrim 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;
- sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto sejas aizsargmaska;
- apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;
- skolēni skolā aizsargmaskas drīkst nelietot;
- interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības;
- interešu izglītības sporta treniņi tiek organizēti ārpus telpām, neizmantojot ģērbtuves.

      Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

      1.-6. klašu skolēni turpina mācīties klātienē.

      Visi skolēni, skolēnu vecāki un skolas darbinieki tiek aicināti būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināt lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērot distancēšanās noteikumus, censties neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Piedaloties nodarbībās skolēni un skolas darbinieki var izmantot aizsargmaskas. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.

      Rūpējoties par savu veselību, jāzina:

- ja personai ir inficēšanās simptomi, jāpaliek mājās, jāinformē ģimenes ārsts, jāveic analīzes, jāārstējas, atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta zīme;
- ja cilvēks, kuram nav saslimšanas simptomu, uzzina, ka persona, ar ko komunicējis, ir bijusi inficēta, viņš ir kļuvis par “kontaktpersonu”, par to jāinformē skola, skolēnam/darbiniekam jāpaliek mājas karantīnā, jāsazinās ar ģimenes ārstu, atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta zīme.

      7.-12. klašu skolēniem ir jāsaņem pārtikas pakas (informācija nosūtīta e-klases pastā), ierodoties skolā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi; pārtikas paku skolēna vietā var saņemt vecāki.

 

      29.oktobrī vidusskolēniem bija nodarbība Microsoft Teams tiešsaistē ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2. kursa studenti Signi Jansoni, kura studē programmā "Sporta zinātne" un aktīvi darbojas Rīgas Šaha skolā.
      No Signes teiktā: “Kvalifikācijas esmu izvēlējusies "vadītājs sporta jomā" un "vecākais treneris šahā". Strādāju Rīgas Šaha skolā par sporta treneri. Man ļoti patīk, ka iegūtās zināšanas augstskolā varu pielietot praksē, strādājot ar audzēkņiem. Šīs studiju process man palīdz labāk izprast treniņu metodiku, teoriju un formulēt, kāpēc šahs ir sporta veids - no anatomiskās un fizioloģiskās puses!
Izvēlējos šo programmu, jo mani aizrauj sportiskā kustība un ir interese strādāt sporta jomā.
      Novēlu jauniešiem atrast sevi caur veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgu ikdienu … un darīt jau šodien!”.
      Paldies Signei par iedrošinājumu, dzīvesprieku un sarunu ar mūsu skolas jauniešiem!

Karjeras nedēļas pasākums sākumskolai 26.-30.10.2020. Radošo darbu akcija “Klau! … Profesiju vilciens”
      Klases stundās, vizuālās mākslas, sociālo zinību stundās un mājās ar vecākiem skolēni diskutēja par profesiju daudzveidīgo pasauli un izvēlējās sev svarīgākās profesijas, kādas viņi vēlētos vairāk izzināt un vizualizēt, piemēram, “Mīļākā profesija”, “Sapņu profesija”, “Gudrākās profesijas”, “Neparastākās profesijas”, “Nākotnes profesijas”, “Manu vecāku un vecvecāku profesijas”, u.c. Skolēni savus radošos darbus par izvēlētajām profesijām zīmēja arī rudens brīvdienās. Klasē pēc radošo darbu tapšanas bija diskusijas, lai vienotos un atlasītu interesantākos darbus, kurus iesniegt izstādei. Skolēnu zīmējumi, kolāžas, apraksti tika izvietoti uz stilizēta “profesiju vilciena” platformām pa klašu paralēlēm.
Klau… profesiju vilciens var doties dzīvē! Paldies!

0google photo

         2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi", kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 6. darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

    2020./2021.mācību gada finansējums tiek piešķirts KAA pasākumiem 7. - 12.klašu skolēniem.

    Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni:
    • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā
    • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
    • pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam

2020.gada 16., 17., 18.oktobrī skolā norisinājās 
Olimpiskā nedēļa 2020 "Mēs visi sportiņā"