showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Iestāšanās 1.klasē

1

Iestāšanās vidusskolā

2

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt sava bērna “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. 1.klašu skolēniem - sākot ar 19.augustu. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam, to jau no 1. septembra to varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem. 

   Aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

 “Skolēna karte” ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem, kas nodrošina bezmaksas braucienus “Rīgas satiksmes” sabiedriskajā transportā. Karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. un 10. klasē. Jauna “Skolēna karte” jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati. 

 Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka 2021. gada 18. augustā plkst.10.00 Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93) tiks organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (matemātikā un svešvalodā) papildu termiņā skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasēs Rīgas pašvaldības vidusskolās 2021./2022.mācību gadā.

Skolu sarakstu, kurās ir brīvas vietas 10. klasēs, publicēsim šā gada 6. augustā. 

Skolēnu reģistrācija apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam papildu termiņā uz brīvajām vietām 10. klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās sāksies šā gada 9. augustā un ilgs līdz 15. augustam ieskaitot.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD mājas lapā  www.iksd.izglītība.lv “Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas skolās”, kā arī skolu mājas lapās.

Skolēnu, kuri būs reģistrējušies iestājpārbaudījumam, testēšana plānota šā gada 16. augustā. Testēšanas vieta - Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93). Precīza informācija būs pieejama RD IKSD mājas lapā šā gada 12. augustā.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasē – skatīt šeit.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma paraugi izglītojamo uzņemšanai 10. klasē:

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” - skatīt šeit.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildiespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-18augusta-brivajam-vietam-10-klase-7444

 

Par Skolēnu e karšu pieteikšanu portālā www.eriga.lv

2021.06.30.

   

 Apsveicam!

Artis Āboliņš 12.a veiksmīgi nokārtojis starptautiski atzītu Uzņēmējdarbības eksāmenu.

Mūsu skola ir JA Latvia dalībskola. SMU programmu apgūst 345 000 jaunieši 40 valstīs.

Pirmo reizi Latvijā SMU dalībniekiem ir iespēja kārtot starptautiski atzītu uzņēmējdarbības eksāmenu Entrepreneurial Skills Pass™.

SMU programma ietver: Biznesa ideja no idejas uz realitāti .

 • Gadu gara pieredze mācību solā
 • Mācies darot aktivitātes
 • Mentorings no pieredzējušiem biznesa cilvēkiem un uzņēmējiem
 • Reģionāli, valstiski un starptautiski konkursi

The Entrepreneurial Skills Pass - uzņēmējdarbības eksāmens

Starptautisks sertifikāts, kas pierāda, ka jaunietim

 • ir bijusi reāla uzņēmējdarbības pieredze
 • ir nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences uzsākt uzņēmumu vai tikt veiksmīgi nodarbinātam

Cienījamie Eiropas Parlamenta vēstnieki!

Šis mācību gads iesākās ar cerībām, ka varam atriezties ierastajā ritmā. Diemžēl pēc pozitīvā un iedvesmojošā programmas atklāšanas pasākuma septembrī, visai drīz pandēmija atgrieza mūs uz pesimistiskā scenārija sliedēm. Lai arī cik sarežģītā situācijā esam pavadījuši visu šo gadu, varam būt gandarīti un lepni, ka paveikts neiedomājami daudz.

Varam droši apgalvot, ka Eiropā šobrīd tik populārais jēdziens “izturētspēja/noturīgums” (resilience) EP Vēstnieku skolu kopienai nav tikai vārds, bet rīcības princips. Esam pierādījuši, kā tas darbojas dzīvē.

Šī mācību gada laikā ir daudz veiksmes stāstu un jaunieguvumu Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu projektā, par ko pateicamies arī Rīgas 25. vidusskolai:

 • EP Vēstnieku skolu tīklam pievienojušās 17 jaunas skolas, kurās turpmāk darbosies vēstnieku komandas un izpratne par Eiropā un Latvijā notiekošajiem procesiem kļūs daudzveidīgāka un dziļāka. Kopumā jau piecu gadu garumā Latvijā darbojas Eiropas Parlamenta (EP) Vēstnieku skolas: 75 skolas, ap 1000 skolotāju un 35 000 skolēnu brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, mazina aizspriedumus, stiprinot eiropeisko identitāti.
 • Uzsākts jauns izglītojošs trīs gadu cikls par parlamentāro demokrātiju. Šogad fokusā bija demokrātijas svarīgākās institūcijas – parlaments, izpildvara, tiesu sistēma. Nākamgad turpinām ar pilsoniskuma tēmu.
 • EP vēstnieki skolēni – tikās tiešsaistē ar valsts augstākajām amatpersonām – Egilu Levitu, Edgaru Rinkēviču, Sanitu Osipovu, Juri Jansonu, Vitu Tēraudu
 • Programmas dalībniekus uzrunājušas LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un LR Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere
 • Jaunieši ar pedagogu atbalstu izstrādājuši izcilus projektus “Kā tu izstāstītu vienaudžiem, kas ir parlamentārā demokrātija?
 • Online Atklātās stundas, kurās piedalījušies Eiropas Parlamenta deputāti, iedvesmojot un bagātinot jauniešus ar zināšanām par Latviju Eiropā un Eiropu Latvijā
 • Mācības tiešsaistes režīmā ir būtiski uzlabojušas digitālās prasmes skolās. Tas palīdz arī EP Vēstnieku skolu programmu bagātināt. Arī Euroscola kļuvusi digitāla.
 • Tiešsaistē organizētas izzinošas un izklaidējošas Eiropas dienas svinības
 • Sarīkoti reģionālie demokrātijas semināri ar skolotāju labās prakses piemēriem un kontaktu dibināšanai jauniešiem
 • Saturīgāka ir kļuvusi EP Vēstnieku skolu (20+) Eiropas Parlaments Latvijā | Facebook vietne – kur priecājamies lasīt par skolu aktivitātēm un dalāmies ar vērtīgu informāciju, kas noder mācībās.
 • Veiksmīgi uzsākta programma EP Vēstnieku skolu absolventiemEP Vēstnieku Alumni, kurā arī vairāki Rīgas 25.vidusskolas absoventi.

Paldies skolotājai Rudītei Liepiņai un skolēniem par paveikto!

Esat pastrādājuši ražīgi un radoši! Mācību gada laikā īstenotas dažādas aktivitātes, nostiprinot zināšanas par ES un iegūstot jaunas. ES politikas izzinātas gan no vēsturiskā, gan mūsdienu skatījuma. Skola ražīgi ir dalījusies ar savu pieredzi One Drive un aktivitāšu sarakstā. Atklātā lekcija bija radoši sagatavota, iesaistot skolēnus diskusijās. Jaunieši bijuši aktīvi informācijas izvietošanā sociālajos mēdijos. Jums ir ar ko lepoties un jūs darāt vērtīgu darbu izglītojot sabiedrību un vienaudžus par Latvijas iespējām Eiropas Savienībā! Lielisks sniegums, spītējot pandēmijas radītajiem ierobežojumiem!

Aicinām arī turpmāk izmantot Eiropas Parlamenta biroja Latvijā atbalstu.

vestnieku skola 1

 

vestnieku skola 2

Jolanta BOGUSTOVA

Sabiedrisko attiecību speciālists

 

Eiropas Parlaments

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

Rīgas 25. vidusskola turpina izglītojamo uzņemšanu uz brīvajām vietām 10. klasē.

Nosacījumi, kas jāievēro:

 •  pieteikties var izglītojamie, kas 10.jūnijā vai 30. jūnijā nokārtojuši vienoto iestājpārbaudījumu.
 •  Rīgā 18. augustā vēlreiz tiks organizēts vienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi, pēc tā rezultātiem arī varēs pieteikties mācībām 10. klasē.   

Saskaņā ar Rīgas 25. vidusskolas iekšējiem noteikumu VS25-21-5-nts "Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 25. vidusskolā" prasībām un atbilstoši vienotā iestājpārbaudījuma rezultātiem Rīgas 25. vidusskolas 10. klasē 2021.-2022. mācību gadā tiek uzņemti izglītojamie ar sekojošiem kodiem:

sociālās zinātnēs, matemātikā un programmēšanā

113-1738

113-1751

147-4555

113-1763

113-1735

113-1748

113-1756

101-1011

113-1732

101-1018

101-1016

113-1742

138-3669

 

vēsturē, angļu valodā, latviešu valodā

113-1733

150-5382

113-1761

113-1762

113-1724

144-4322

150-5387

113-1723

113-1764

113-1746

113-1753

113-1754

113-1730

113-1745

 

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

 https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

 

Dokumentu iesniegšana
10. klasē
Rīgas 25. vidusskolā
2021./2022. mācību gadam

1. Tīmekļa vietnē ej.uz/skolu2021_10kl 14.jūnijā sākot or 14.00 kodu secībā tiks publicēti vienotā iestājpārbaudījuma rezultāti.

2. Iesniegumu par mācībām Rīgas 25. vidusskolā var iesniegt:

 • 15. jūnijā pl. 10.00-13.00
 • 16. jūnijā pl. 14.00-17.00

3. Nepieciešamie dokumenti:

 • Iesniegums
 • Iestājpārbaudījuma kodu lapa (skolēna daļa)
 • Apliecības par pamatizglītību un sekmju lapas kopijas
 • Personas lieta
 • Medicīniskie dokumenti

var aizpildīt skolā. Lai iepazītos ar šiem dokumentiem, tos var lejupielādēt. Var arī aizpildīt un izdrukāt un ņemt līdzi jau aizpildītus. Ja nav iespēja izdrukāt, var aizpildīt un atsūtīt uz skolu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

18. jūnijā skola sniegs informāciju par skolā uzņemtiem skolēniem.

 

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

 https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

 

2021.gada 11.jūnijs

9.klašu izlaidumi

 


 

9.a klase - 

 


 

9.b klase -

 0google photo

 

 


 

9.c klase -

 https://www.facebook.com/r25vsk/videos/975659266306816