zetonvakars_2017_010 zetonvakars_2017_018 zetonvakars_2017_046 zetonvakars_2017_058 zetonvakars_2017_089 zetonvakars_2017_167 zetonvakars_2017_169 zetonvakars_2017_190

Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Jubilāri

Artis 7.b

Artūrs 2.b

Mārtiņš 11.b

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

     25.februārī Rīgas 25.vidusskolas deju kolektīvs “Pasaciņa” piedalījās TDA “Ritenītis” 70. sezonas ieskaņas koncertā.
     TDA “Ritenītis” ir kolektīvs, kur savus deju soļus 25 gadu garumā izdejoja mūsu skolas tautas deju skolotāja Sigita Bukovska. Šogad lielajā “Ritenīša” jubilejā mazie “Pasaciņas ” dejotāji devās ciemos un priecēja visus ar savu deju.

     Paldies, mīļie par šo brīnišķīgo koncertu! Mēs nodejojām brīnišķīgi! Satikām sen neredzētus draugus no Olaines DK “Dzērve”. Paldies, mūsu skolotājai Sigitai Bukovska, ka mūs iedrošināja, piedalīties “Ritenīša” koncertā. Mēs paši sev, lieli, mazi, pierādījām, ka varam nodejot uz visiem 100, ka smaids var mainīt dejas iznākumu, ka aktiermāksla ir nepieciešama, lai dejotu neraksturīgas tautu dejas. Tiešām apbrīnoju TDA “Ritenītis” vēlmi dejot. Tie dejotāji dejo no sirds un viņiem tas patīk, nevis kāds viņus piespiež. To var redzēt! Iedvesma bija! Milzīgs paldies!
Amanda

     Atkal jau daudz jaunu emociju gan labu, gan sliktu. Bet protams vairāk labu. Lielākais prieks, kā pašiem liekas, ka ir ideāli nodejots. Pirms koncertiem parunāties ar citiem kolektīviem un iepazīt jaunpienācējus ir forši. 1000 reižu var teikt, ka dejošana tas nav hobijs, tas ir dzīvesveids. PALDIES visiem kolektīviem, kuri piedzīvoja to pašu ko mēs un bija kopā ar mums visiem. Gaidām nākamo tikšanos un uzstāšanos!
Laima

     Piedalījos TDA “Ritenītis” 70. sezonas ieskanas koncertā. Pateicoties mūsu deju kolektīvam, man tika dota iespēja piedalīties šādā pasākumā, kurā jau kārtējo reizi varēju sadejoties un sadraudzēties ar citiem deju kolektīviem. Šajā koncertā pašai neizdevās nodejot daudz dejas un izrādīt savu deju prasmi, bet par to nepārdzīvoju, jo tas man deva iespēju pavērot, izvērtēt citu deju kolektīvu sniegumu un salīdzināt to ar manu dejas mākslas izkopšanas pieredzi. Kā arī priecājos par sniegto iespēju padejot uz citu kolektīvu skatuvēm. Apskatīt citu kolektīvu deju mājas un izbaudīt kopā būšanu ar maniem domu biedriem un elkiem. Mēs tiešām dejojām ar visu atdevi un ar smaidu uz lūpam.
Ieva

google photo

     Rīgas 25.vidusskolā darbīgi un radoši noritēja projektu dienas no 31.01.-13.02.2017.. Skolēni sadarbībā ar skolotājiem meklēja un vienojās par idejām, kādas ir mūsu pērles/vērtības dažādos mācību priekšmetos, tuvākajā apkārtnē un Latvijā, kādas ir katra personīgās vērtības, intereses un prasmes. Darījām, ko jaunu un neierastu, citiem tas patika, bet citiem- radīja problēmas. Tas bija kā izaicinājums ... vai izdosies!
Plānoto aktivitāšu mērķis bija veicināt karjeras izglītību, sekmējot inovatīvu risinājumu integrēšanu pedagoģiskajā procesā.
     Janvāra pirmajās dienās katra klase izlozēja vienu no stihijām- zeme, gaiss, ūdens vai uguns. Kopdarbībā ar klases audzinātāju pētīja kādu no stihijām, tām atbilstoši- cilvēku tipus un raksturus, profesijas, zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas konkrētajās profesijās. Skolēni individuāli veica pašizpēti, aizpildot iepriekš sagatavoto anketu, un apkopoja izpētes rezultātus klasē.
     13.februārī projektu noslēguma dienā 5.-9.klases prezentēja veiktos izpētes darbus un radošos priekšnesumus (dziesmu, skeču, eksperimentus...) atbilstoši izlozētajai stihijai. Patīkami bija vērot skolēnu uzstāšanos, ... jautri un izzinoši! Šajos pasākumos piedalījās aicinātie viesi- dažādu profesiju pārstāvji: Uģis Brūklene (Mag. Theol., nacionālo Bruņoto spēku virsnieks, Aizsardzības Akadēmijas pasniedzējs un kapelāns, specializējies ģimenes konsultācijās un terapijā), Harina Brūklene (māksliniece, “Usmas Kristīgā Tautas skola”), Iļja Saveļjevs (dzīves treneris), Lauma Kupča (vides zinātniece, Latvijas Dabas muzejs), Andis Ābelīts (NBS RAC Rekrutēšanas un atlases daļas Sabiedrisko attiecību speciālists) Jānis Iesalnieks (NBS RAC Rekrutēšanas un atlases daļas Rekrutēšanas speciālists) un Kristiāns Zelčs (jaunsargs, Jaunsargu vienība). Pateicamies viesiem par viņu veiksmes stāstiem, uzmundrinošiem vārdiem, sadarbību un uzdevumiem, kas bija sagatavoti skolēniem!
    Savukārt priekšmetu skolotāji, kuri nav klašu audzinātāji, kopā ar skolēnu darba grupām projektu dienās veidoja radošos darbus (vizuālos objektus/ instalācijas/ maketus/ plakātus/ filmas), saistībā ar tematu ,,Pērles meklējumos!”. 13.februārī tika atklāta skolēnu radošo darbu izstāde ,,Pērles meklējumos!”, kuru skatīt varam joprojām. Paldies skolotājām E.Burvānei, I.Mīligai un palīgiem par izstādes iekārtošanu!
     Šī gada projektu darbs ir paplašinājis skolēnu redzesloku par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām nākotnē, dažādām profesijām un darba specifiku, mērķiem un to īstenošanu. Skolēni, darot mācījās, saskatīt saistību starp savas personības stiprajām pusēm, mācībām, karjeru un gūt jaunu pieredzi. Nepārprotami gūtā pieredze veicināja skolēnu motivētāku attieksmi mācīties sadarbojoties.
     *16.martā tiek plānots seminārs, kurā skolotāji dalīsies darba pieredzē ar labās prakses piemēriem, par projektu dienās veikto darbu skolā.

Klašu audzinātāju MK un skolotāju darba grupa:
I.Zelča, A.Krankale, J.Liepiņa, I.Mīliga, E.Burvāne, S.Blīve, I.Morozova

     2017.gada 15.februārī 2.c klase un skolotāja D.Sadovska apmeklēja Dabas muzeju. Tur muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Kas notiek gaisā?" noskaidrojām - Kas ir atmosfēra? No kā tā sastāv? Kādi galvenie procesi norisinās atmosfērā? Kā rodas vējš? Kā veidojas nokrišņi? Vai pazīstiet dažādus mākoņu veidus? Kā cilvēki, dzīvnieki un augi izmanto gaisa telpu kā satiksmes maģistrāli?

     Klausījāmies, vērojām, veicām dažādus uzdevumus.

«Pastāvīgais un mainīgais Latvijā»,                                                  apakštēma «Pērles meklējumos»

31.janvāris

      1.-4.klasēm projektu 1.diena (klasēs), tēma «Pastāvīgais un mainīgais»

       plkst. 8.00-9.00  9.abc klasēm- ZPD prezentācijas (28.kabinetā)

      plkst. 9.00-10.00  10.ab klasēm- par ZPD prezentāciju sagatavošanu (28.kabinetā); vada skolotāja R.Liepiņa

  • - projektu 1.diena

- darbs grupās pie klašu audzinātājiem (izpēte, radošais priekšnesums) un priekšmetu skolotājiem (vizuālā objekta/instalācijas veidošana, apakštēma «Pērles meklējumos»)

       10.-12.klasēm- ZPD prezentāciju sagatavošanas diena

      Plkst.15.00 Skolēnu, skolotāju un pašvaldības policijas draudzības turnīrs basketbolā (sporta zālē)

9.februāris

       1.-4.klasēm projektu 2.diena (klasēs), tēma «Pastāvīgais un mainīgais»

       plkst. 8.00-12.00  5.-9.klasēm- projektu 2.diena                                               -darbs grupās pie klašu audzinātājiem (izpēte, radošais priekšnesums) un priekšmetu skolotājiem  (vizuālā objekta/instalācijas veidošana u.c., apakštēma «Pērles meklējumos»)

       plkst.12.00 10.-12.klasēm- ZPD sekcijas (prezentācijas)

10.februāris

5.-9.klašu darba grupām iesniegt projekta dienās izveidotos  vizuālos objektus/ instalācijas/ maketus/plakātus skolotājām E.Burvānei, I.Mīligai  izstādes «Pērles meklējumos» iekārtošanai

13. februāris

       plkst.8.00-9.45  10.-12.klasēm- ZPD lasījumi (28.kabinetā)

      1.-4.klasēm- projektu prezentācijas (klasēs un/vai 28.kabinetā)

Projektu dienu noslēguma pasākumi «Pērles meklējumos» (aktu zālē) plkst. 9.00   9.klasēm                                                                                                  plkst. 10.30  7.-8.klasēm                                                                          plkst.12.00  5.-6.klasēm

     2017.gada 25.janvārī 2.c klase un skolotāja D.Sadovska

     apmeklēja radošo darbnīcu vizuālajā mākslā ,,Ziemas ainava’’ Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā.

     Mācījāmies izmantot dažādas vizuālās mākslas tehnikas , apspriedām ziemā dabā sastopamās dažādās sniega nokrāsas, gleznojām uz mitra papīra, jaucot un pludinot krāsas.

     Nodarbību vadīja vizuāli plastiskās mākslas pedagoģes .

2.c klase apmeklē radošo nodarbību

2017.gada 25.janvārī 2.c klase un skolotāja D.Sadovska
apmeklēja radošo darbnīcu vizuālajā mākslā ,,Ziemas ainava’’ Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā.

Mācījāmies izmantot dažādas vizuālās mākslas tehnikas , apspriedām ziemā dabā sastopamās dažādās sniega nokrāsas, gleznojām uz mitra papīra, jaucot un pludinot krāsas.
     Nodarbību vadīja vizuāli plastiskās mākslas pedagoģes
.

zīmulis

Pirmā nodarbība nākamajiem pirmklasniekiem notiek

2017.gada 11. janvārī no 17.00 - 18.00

Līdzi jāņem parastie un krāsainie zīmuļi.

zīmulis

Bet katram gadam
ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts,
aiz kura atstāt bēdu:
pie loga putenis
tik tīru dvieli kar,
un egles apsnigušās
pilnas baltu vēdu.
(P. Jurciņš)

Lai mums silts, jauks un cerību pilns Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiks!

zsluga.gif

      Mūsu skolā trešdien 13.12. ciemojās „Tehnobuss”. Tas ir ceļojošs autobuss, kurš iepazīstina skolēnus ar karjeras iespējām mašīnbūves, metālapstrādes nozarēs. 9. – 12. klašu skolēniem, fizikas stundas ietvaros, bija iespēja uzzināt un redzēt, kā strādā magnētiskie, gaismas, kustību sensori, kur tos pielieto praktiskā dzīvē. Tāpat arī bija iespēja redzēt Latvijā ražoto 3D printeri un piedalīties 3D figūras veidošanā, pamēģināt savas spējas metināšanas darbos. Skolēniem redzētais raisīja interesi, tāpēc ar 40. minūtēm visām klasēm nepietika, jo tika uzdoti daudzi jautājumi par kādas iekārtas darbību, specifiku un pielietojumu. Noteikti kāds vai kādi no skolēniem aizdomājās par savas nākotnes iespējām un perspektīvām. 
0gphoto

20161212 085225