cieņa, sadarbība, atbildība

Informācija par uzņemšanu
Rīgas  25.vidusskolas 10. klasē 2022./2023.m.g.

Vidusskolas mērķis ir palīdzēt Tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.

Vidusskolā Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30% mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri Tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, Tu:

  • mācību stundās pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
  • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā apjomā atkarībā no tavām interesēm;
  • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;
  • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar kādu no padziļinātajiem kursiem un kārtosi valsts pārbaudes darbus:
    • latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
    • divos no padziļinātajiem kursiem* (augstākajā līmenī).

Rīgas 25.  vidusskolā piedāvājam apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras ietver:

  • Virzienu “Valodas un sociālās zinātnes”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, latviešu valodas un literatūras, vēstures un sociālo zinātņu kursu apguvi.
  • Virzienu “Dabaszinātnes un matemātika”, kas nodrošina padziļinātu bioloģijas, matemātikas, angļu valodas kursu  apguvi.

Dokumenti:
Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība  un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas   pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 25. vidusskolā

RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā:

 Sadaļā  “PAPILDU INFORMĀCIJA ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta!

 


Aicinām mācīties Rīgas 25. vidusskolā!

Informācija par izmaiņām epidemioloģiskās drošības noteikumos no 2022. gada 1. aprīļa

        Skolā sākot no 1. aprīļa sejas maskas nav jālieto, mācību stundas, interešu izglītības pulciņu nodarbības un audzināšanas pasākumi norisinās, neizvirzot prasību par distancēšanos.
        Pūļa testi un AG testi netiek organizēti. Skolu nedrīkst apmeklēt inficētas personas un personas ar akūtām elpošanas ceļu saslimšanas pazīmēm.
        Saslimšanas gadījumā ar Covid-19, skolēnam vai skolas darbiniekam ir jāpaliek mājās, jāinformē skola. Ja ģimenē kādam ir Covid-19, karantīna netiek noteikta, bet 7 dienas jāveic AG tests. Ja situācija ar saslimstību pasliktinās, skolas administrācija var uz laiku noteikt masku nēsāšanas.
        Pateicamies skolēniem, skolas darbiniekiem, skolēnu vecākiem par epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu iepriekšējā periodā. Arī turpmāk rūpēsimies par savu veselību, turpināsim ievērot telpu vēdināšanas, uzkopšanas un dezinfekcijas prasības. Skolā joprojām ir pieejami AG testi un maskas.
        Būsim modri un atbildīgi, visus spēkus veltīsim mācību darba uzdevumu izpildei.

e-klase
mācību mākonis
stundu saraksts
stundu izmaiņas
stundu izmaiņas
skolas muzejs
visc
uzdevumi.lv
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"
Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma"
Generative Application to Manage Education
Generative Application to Manage Education
Maths Everywhere
Maths Everywhere
Working Together for Happier Student
Working Together for Happier Student

Ernests, 8.c

Oskars, 5.c

Ralfs, 12.a

iksd
pumpurs