Ģeogrāfiskās informācijas sistēma Eiropā
GIS FOR GIST OF EUROPE

Projekta partnerības līguma Nr. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000085964
Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2022. – 30.11.2024.
Projekta galvenais mērķis:
 • ĢIS metožu un paņēmienu iekļaušana mācību programmās un izpratnes
  palielināšana par globālās sadarbības un rīcības nozīmi cīņā pret globālajām klimata
  pārmaiņām.
 
Projektā plānotās aktivitātes:
 • Projekta uzsākšanas sanāksme (29.01. - 02.02.2023., Latvija).
 • Asociatīvās mācību programmas izveide (2023. gada februāris, Rumānija).
 • Apmācība par e-mācību video sagatavošanu (2023. gada aprīlis, Beļģija).
 • ĢIS pieredzes apmaiņa skolās (2023.gada jūnijs, Igaunija).
 • Gadījumu izpēte klimata pārmaiņās, (2023.gada novembris, Spānija).
 • Projekta rezultātu īstenošana. Skolēnu dalība. (2024.gada aprīlis, Rumānija).
 • Metodisko materiālu izstrāde papildus ĢIS apguvei skolā.
 • Mācību kursu apguves sistēmas izveide uz Moodle bāzes – “GIS for future”.
 
Paredzamie rezultāti:
 • Dalībnieki motivēti un iedrošināti izmantot Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izglītības un apmācības pasākumos, pilnveidotas viņu zināšanas un pieredze.
 • Veikta "ĢIS gadījumu izpēte pret klimata pārmaiņām", pielāgojot ĢIS izmantošanu vidusskolas ģeogrāfijas un dabaszinātņu sasniegumiem.
 • Izstrādāta mācību programma globālo klimata pārmaiņu apkarošanā un sagatavoti vismaz 30 aktivitāšu piemēri.
 • Vismaz 100 pedagogu līdzdalība ĢIS sagatavotā apmācības moduļa  izmantošanā.
 • Izveidota GIS for Future - LMS platforma skolotājiem: apmācībām un pasākumiem, paziņojumiem un ziņām, mijiedarbībai un pieredzes apmaiņai.
 • Īstenota kultūras mijiedarbība un angļu valodas prakse.
 • 6 skolotāji, kas piedalījušies projektā, pilnveidojuši zināšanas, prasmes un metodes sava mācību priekšmeta pasniegšanā.
 • Iegūtās zināšanas vairāk vai mazāk tiks izmantotas 7.-12.klašu skolēnu mācību priekšmetos dabaszinības, ģeogrāfija (apmēram 150 skolēni)
 • 7.-12. klašu skolēniem (apmēram 150) nodrošināta dabaszinību un ģeogrāfijas mācību priekšmetu apguve, izmantojot jaunās zināšanas un mācību metodes.

Projekta dalībnieki

Apmācību pasākumi
Learning, Teaching, Training activities

2023.gada 30.janvāris-1.februāris


(online)
2023.gada 20.-24.februāris

 2023.gada 27.-30.augusts

 

2024.gada 30.janvāris - 4.februāris
 

Saragosa

2024.gada 30.jūnijs - 4.jūlijs

Pascani

2024.gada
4. - 8.novembris
 

Adana

 2025.gada 3.-7.marts


Galvenie pasākumi

Sīkdatnes

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes. Jūs pats varat izlemt, vai atļaut sīkdatnes vai nē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja tās noraidīsit, iespējams, nevarēsit izmantot visas vietnes funkcijas.