Ģeogrāfiskās informācijas sistēma Eiropā
GIS FOR GIST OF EUROPE

Projekta partnerības līguma Nr. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000085964
Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2022. – 30.11.2024.
Projekta galvenais mērķis:
 • ĢIS metožu un paņēmienu iekļaušana mācību programmās un izpratnes
  palielināšana par globālās sadarbības un rīcības nozīmi cīņā pret globālajām klimata
  pārmaiņām.
 
Projektā plānotās aktivitātes:
 • Projekta uzsākšanas sanāksme (29.01. - 02.02.2023., Latvija).
 • Asociatīvās mācību programmas izveide (2023. gada februāris, Rumānija).
 • Apmācība par e-mācību video sagatavošanu (2023. gada aprīlis, Beļģija).
 • ĢIS pieredzes apmaiņa skolās (2023.gada jūnijs, Igaunija).
 • Gadījumu izpēte klimata pārmaiņās, (2023.gada novembris, Spānija).
 • Projekta rezultātu īstenošana. Skolēnu dalība. (2024.gada aprīlis, Rumānija).
 • Metodisko materiālu izstrāde papildus ĢIS apguvei skolā.
 • Mācību kursu apguves sistēmas izveide uz Moodle bāzes – “GIS for future”.
 
Paredzamie rezultāti:
 • Dalībnieki motivēti un iedrošināti izmantot Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izglītības un apmācības pasākumos, pilnveidotas viņu zināšanas un pieredze.
 • Veikta "ĢIS gadījumu izpēte pret klimata pārmaiņām", pielāgojot ĢIS izmantošanu vidusskolas ģeogrāfijas un dabaszinātņu sasniegumiem.
 • Izstrādāta mācību programma globālo klimata pārmaiņu apkarošanā un sagatavoti vismaz 30 aktivitāšu piemēri.
 • Vismaz 100 pedagogu līdzdalība ĢIS sagatavotā apmācības moduļa  izmantošanā.
 • Izveidota GIS for Future - LMS platforma skolotājiem: apmācībām un pasākumiem, paziņojumiem un ziņām, mijiedarbībai un pieredzes apmaiņai.
 • Īstenota kultūras mijiedarbība un angļu valodas prakse.
 • 6 skolotāji, kas piedalījušies projektā, pilnveidojuši zināšanas, prasmes un metodes sava mācību priekšmeta pasniegšanā.
 • Iegūtās zināšanas vairāk vai mazāk tiks izmantotas 7.-12.klašu skolēnu mācību priekšmetos dabaszinības, ģeogrāfija (apmēram 150 skolēni)
 • 7.-12. klašu skolēniem (apmēram 150) nodrošināta dabaszinību un ģeogrāfijas mācību priekšmetu apguve, izmantojot jaunās zināšanas un mācību metodes.

Projekta dalībnieki

Apmācību pasākumi
Learning, Teaching, Training activities

2023.gada 30.janvāris-1.februāris


(online)
2023.gada 20.-24.februāris

 2023.gada 27.-30.augusts

 

2024.gada 30.janvāris - 4.februāris

Zaragoza

 2024.gada vasara


Pascani

2024.gads

Adana

 2024.gads


Galvenie pasākumi

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.