mēs esam lieli tik, cik mūsu griba

Rīgas
25.vidusskola

Cienījamie skolēnu vecāki,

trešdien, 22. martā skolā atvērto durvju diena un skolas vecāku kopsapulce

  • plkst. 16.00 līdz 18.00 - individuālas konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem (lūdzu pierakstīties līdz 21. martam);
  • plkst. 18.00-19.00 skolas vecāku kopsapulce skolas aktu zālē, skolas vadības informācija par aktualaitātēm skolas darbā un psihologa ieteikumi;
  • no plkst. 19.00- klašu vecāku sapulces.
e-klase
skolas dokumenti
stundu saraksts
stundu izmaiņas