Resursi

karjeras izglītība

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

Karjeras materiāli

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

Spēles

IZPĒTES MATERIĀLI SKOLĒNIEM

https://www.profesijupasaule.lv/

IZPĒTES MATERIĀLI SKOLĒNIEM

https://uznemejspejas.viaa.gov.lv/

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

https://niid.lv/