Stundu saraksts

 • 1.a
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Angļu valoda Angļu valoda
  2. 9.20-10.00 Matemātika Matemātika Matemātika Mūzika Latviešu valoda
  3. 10.15-1o.55 Klases stunda Dabaszinības Vizuālā māksla Latviešu valoda Sociālās zinības
  4. 11.10-11.50 Dabaszinības Sports un veselība Latviešu valoda Matemātika Sports un veselība
  5. 12.05-12.45 Datorika Latviešu valoda
  6. 13.00-13.40 Sports un veselība ritmika
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 1.b
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Matemātika Matemātika Sports un veselība Matemātika
  2. 9.20-10.00 Mūzika Latviešu valoda Mūzika Latviešu valoda Angļu valoda
  3. 10.15-1o.55 Latviešu valoda Dabaszinības Latviešu valoda Vizuālā māksla Latviešu valoda
  4. 11.10-11.50 Matemātika Angļu valoda Dabaszinības Dizains un tehnoloģijas Sociālās zinības
  5. 12.05-12.45 Sports un veselība ritmika Datorika Sports un veselība Klases stunda
  6. 13.00-13.40
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 1.c
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Klases stunda Matemātika Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
  2. 9.20-10.00 Angļu valoda Sociālās zinības Angļu valoda Sports un veselība Matemātika
  3. 10.15-1o.55 Matemātika Mūzika Dabaszinības Latviešu valoda Mūzika
  4. 11.10-11.50 Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda Dizains un tehnoloģijas Latviešu valoda
  5. 12.05-12.45 Sports un veselība Vizuālā māksla Datorika Sports un veselība ritmika
  6. 13.00-13.40
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 2.a
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Mūzika Sociālās zinības Sports un veselība Latviešu valoda Sports un veselība
  2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Matemātika Dizains un tehnoloģijas Matemātika Mūzika
  3. 10.15-1o.55 Klases stunda Ritmika Dabaszinības Matemātika Vizuālā māksla
  4. 11.10-11.50 Angļu valoda Latviešu valoda Datorika Angļu valoda Vizuālā māksla
  5. 12.05-12.45 Dizains un tehnoloģijas Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
  6. 13.00-13.40 Matemātika Dabaszinības
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 2.b
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Datorika Vizuālā māksla
  2. 9.20-10.00 Sports un veselība Sports un veselība Matemātika Dizains un tehnoloģijas Vizuālā māksla
  3. 10.15-1o.55 Klases stunda Angļu valoda Latviešu valoda Dizains un tehnoloģijas Sociālās zinības
  4. 11.10-11.50 Mūzika Matemātika Dabaszinības Latviešu valoda Mūzika
  5. 12.05-12.45 Matemātika Ritmika Dabaszinības Latviešu valoda Angļu valoda
  6. 13.00-13.40 Matemātika
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 2.c
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Klases stunda Matemātika Dabaszinības Sports un veselība Dizains un tehnoloģijas
  2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Latviešu valoda Dabaszinības Matemātika Dizains un tehnoloģijas
  3. 10.15-1o.55 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Vizuālā māksla Angļu valoda
  4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Ritmika Sports un veselība Vizuālā māksla Latviešu valoda
  5. 12.05-12.45 Mūzika Mūzika Latviešu valoda
  6. 13.00-13.40 Angļu valoda Datorika Sociālās zinības
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 3.a
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Angļu valoda Sports Mūzika Matemātika Latviešu valoda
  2. 9.20-10.00 Matemātika Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības Matemātika
  3. 10.15-1o.55 Latviešu valoda Latviešu valoda Angļu valoda Dabaszinības Mājturība un tehnoloģijas
  4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Mūzika Sociālās zinības
  5. 12.05-12.45 Sports Vizuālā māksla Ētika
  Kristīgā mācība
  Angļu valoda
  6. 13.00-13.40 Klases stunda Vizuālā māksla Datorika Latviešu valoda
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 3.b
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Sports Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika
  2. 9.20-10.00 Sociālās zinības Mūzika Latviešu valoda Angļu valoda Latviešu valoda
  3. 10.15-1o.55 Mūzika Angļu valoda Sports Latviešu valoda Datorika
  4. 11.10-11.50 Matemātika Latviešu valoda Ētika
  Kristīgā mācība
  Latviešu valoda Klases stunda
  5. 12.05-12.45 Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda
  6. 13.00-13.40 Vizuālā māksla Dabaszinības Vizuālā māksla
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 3.c
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Sports
  2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda
  3. 10.15-1o.55 Angļu valoda Matemātika Ētika
  Kristīgā mācība
  Angļu valoda Matemātika
  4. 11.10-11.50 Matemātika Datorika Mūzika Dabaszinības Angļu valoda
  5. 12.05-12.45 Dabaszinības Vizuālā māksla Matemātika Sociālās zinības Klases stunda
  6. 13.00-13.40 Vizuālā māksla Sports Mājturība un tehnoloģijas
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 4.a
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Sociālās zinības Sociālās zinības Datorika Matemātika Literatūra
  2. 9.20-10.00 Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Krievu valoda
  3. 10.15-1o.55 Dabaszinības Latviešu valoda Sports Mūzika Latviešu valoda
  4. 11.10-11.50 Dabaszinības Latviešu valoda Angļu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda
  5. 12.05-12.45 Mūzika Angļu valoda Klases stunda Dizains un tehnoloģijas Sports un veselība
  6. 13.00-13.40 Sports un veselība Vizuālā māksla
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 4.b
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika
  2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Sports Latviešu valoda
  3. 10.15-1o.55 Angļu valoda Literatūra Datorika Dizains un tehnoloģijas Sports un veselība
  4. 11.10-11.50 Sociālās zinības Dabaszinības Klases stunda Vizuālā māksla Angļu valoda
  5. 12.05-12.45 Sociālās zinības Dabaszinības Sports un veselība Krievu valoda Mūzika
  6. 13.00-13.40 Mūzika Latviešu valoda
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 4.c
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Dizains un tehnoloģijas Matemātika
  2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Angļu valoda Datorika Vizuālā māksla Klases stunda
  3. 10.15-1o.55 Matemātika Latviešu valoda Mūzika Sports Sociālās zinības
  4. 11.10-11.50 Dabaszinības Mūzika Literatūra Matemātika Sociālās zinības
  5. 12.05-12.45 Sports un veselība Matemātika Angļu valoda Vācu valoda
  Krievu valoda
  Latviešu valoda
  6. 13.00-13.40 Sports un veselība Dabaszinības Latviešu valoda
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 5.a
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Vācu valoda Sports un veselība Angļu valoda Sociālās zinības un vēsture Krievu valoda
  2. 9.20-10.00 Mūzika Matemātika Angļu valoda Sociālās zinības un vēsture Latviešu valoda
  3. 10.15-1o.55 Latviešu valoda Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Dizains un tehnoloģijas
  4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Teātra māksla Datorika Dabaszinības Vizuālā māksla
  5. 12.05-12.45 Dabaszinības Latviešu valoda Mūzika Matemātika Matemātika
  6. 13.00-13.40 Sports un veselība Matemātika Sports un veselība Angļu valoda
  7. 13.50-14.30 Klases stunda
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 5.b
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Vācu valoda
  Krievu valoda
  Angļu valoda Latviešu valoda Dabaszinības Dizains un tehnoloģijas
  2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Latviešu valoda Sports un veselība Angļu valoda Vizuālā māksla
  3. 10.15-1o.55 Latviešu valoda Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika
  4. 11.10-11.50 Mūzika Matemātika Sociālās zinības un vēsture Latviešu valoda Latviešu valoda
  5. 12.05-12.45 Sports un veselība Dabaszinības Sociālās zinības un vēsture Mūzika Teātra māksla
  6. 13.00-13.40 Angļu valoda Datorika Sports un veselība
  7. 13.50-14.30 Klases stunda
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 5.c
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Vācu valoda
  Krievu valoda
  Latviešu valoda Matemātika Teātra māksla Matemātika
  2. 9.20-10.00 Angļu valoda Matemātika Matemātika Dabaszinības Dabaszinības
  3. 10.15-1o.55 Mūzika Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Sports un veselība
  4. 11.10-11.50 Latviešu valoda Sociālās zinības un vēsture Mūzika Sports un veselība Latviešu valoda
  5. 12.05-12.45 Latviešu valoda Sociālās zinības un vēsture Datorika Angļu valoda Dizains un tehnoloģijas
  6. 13.00-13.40 Sports un veselība Klases stunda Latviešu valoda Vizuālā māksla
  7. 13.50-14.30
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 6.a
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Sociālās zinības Vācu valoda
  Krievu valoda
  Dabaszinības
  2. 9.20-10.00 Mājturība un tehnoloģijas Angļu valoda Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda
  3. 10.15-1o.55 Angļu valoda Vizuālā māksla Latvijas vēsture Matemātika Matemātika
  4. 11.10-11.50 Pasaules vēsture Datorika Latviešu valoda Matemātika Matemātika
  5. 12.05-12.45 Mūzika Matemātika Latviešu valoda Dabaszinības Vācu valoda
  Krievu valoda
  6. 13.00-13.40 Latviešu valoda Sociālās zinības Angļu valoda Sports
  7. 13.50-14.30 Sports Klases stunda
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 6.b
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Mūzika Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Sociālās zinības
  2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Sociālās zinības
  3. 10.15-1o.55 Pasaules vēsture Matemātika Vizuālā māksla Dabaszinības Angļu valoda
  4. 11.10-11.50 Datorika Krievu valoda Latvijas vēsture Angļu valoda Latviešu valoda
  5. 12.05-12.45 Mājturība un tehnoloģijas Sports Angļu valoda Sports Mūzika
  6. 13.00-13.40 Mājturība un tehnoloģijas Dabaszinības Matemātika Matemātika
  7. 13.50-14.30 Krievu valoda Klases stunda
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 6.c
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1. 8.30-9.10 Angļu valoda Angļu valoda Matemātika Vācu valoda
  Krievu valoda
  Matemātika
  2. 9.20-10.00 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Angļu valoda Datorika Matemātika
  3. 10.15-1o.55 Mājturība un tehnoloģijas Latviešu valoda Mūzika Sociālās zinības Dabaszinības
  4. 11.10-11.50 Mājturība un tehnoloģijas Sports Sports Sociālās zinības Dabaszinības
  5. 12.05-12.45 Pasaules vēsture Vizuālā māksla Latvijas vēsture Latviešu valoda Vācu valoda
  Krievu valoda
  6. 13.00-13.40 Mūzika Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda
  7. 13.50-14.30 Angļu valoda Datorika Klases stunda
  8. 14.40-15.20
  9. 15.25-16.05
 • 7.a
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10Latviešu valodaDatorikaSociālās zinībasDizains un tehnoloģijasLatviešu valoda
  2.9.20-10.00Latviešu valodaDatorikaAngļu valodaVizuālā mākslaSports un veselība
  3.10.15-1o.55DabaszinībasTeātra mākslaLatviešu valodaMatemātikaLatvijas un pasaules vēsture
  4.11.10-11.50Vācu valoda
  Krievu valoda
  ĢeogrāfijaMatemātikaBioloģijaMatemātika
  5.12.05-12.45Vācu valoda
  Krievu valoda
  BioloģijaMatemātikaLatviešu valodaAngļu valoda
  6.13.00-13.40MatemātikaSports un veselībaSports un veselībaMūzikaAngļu valoda
  7.13.50-14.30InženierzinībasLatvijas un pasaules vēsture
  8.14.40-15.20Klases stunda
  9.15.25-16.05
 • 7.b
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10MatemātikaVācu valoda
  Krievu valoda
  MūzikaMatemātikaDatorika
  2.9.20-10.00MatemātikaVācu valoda
  Krievu valoda
  Sociālās zinībasAngļu valodaDatorika
  3.10.15-1o.55BioloģijaLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valoda
  4.11.10-11.50Sports un veselībaLatviešu valodaAngļu valodaSports un veselībaAngļu valoda
  5.12.05-12.45Latvijas un pasaules vēstureMatemātikaLatvijas un pasaules vēstureDizains un tehnoloģijasSports un veselība
  6.13.00-13.40ĢeogrāfijaTeātra mākslaMatemātikaVizuālā māksla
  7.13.50-14.30ĢeogrāfijaInženierzinībasBioloģija
  8.14.40-15.20Klases stunda
  9.15.25-16.05
 • 7.c
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10Angļu valodaMatemātikaLatviešu valodaLatvijas un pasaules vēstureBioloģija
  2.9.20-10.00Angļu valodaLatviešu valodaSports un veselībaLatviešu valodaSports un veselība
  3.10.15-1o.55Latviešu valodaĢeogrāfijaMatemātikaDizains un tehnoloģijasLatviešu valoda
  4.11.10-11.50Vācu valoda
  Krievu valoda
  Sociālās zinībasLatviešu valodaVizuālā mākslaMūzika
  5.12.05-12.45Vācu valoda
  Krievu valoda
  Sports un veselībaMatemātikaAngļu valodaĢeogrāfija
  6.13.00-13.40Latvijas un pasaules vēstureBioloģijaKlases stundaDatorikaMatemātika
  7.13.50-14.30InženierzinībasMatemātika
  Datorika
  8.14.40-15.20
  9.15.25-16.05
 • 8.a
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10ĢeogrāfijaĢeogrāfijaLatviešu valodaBioloģijaLatviešu valoda
  2.9.20-10.00BioloģijaVizuālā mākslaLatviešu valodaMatemātikaLatviešu valoda
  3.10.15-1o.55MatemātikaMatemātikaSociālās zinībasSports un veselībaMūzika
  4.11.10-11.50Angļu valodaMatemātikaLatvijas un pasaules vēstureVācu valoda
  Krievu valoda
  Vācu valoda
  Krievu valoda
  5.12.05-12.45Angļu valodaDizains un tehnoloģijasSports un veselībaFizikaFizika
  6.13.00-13.40Latviešu valodaDizains un tehnoloģijasAngļu valoda DatorikaLatvijas un pasaules vēstureĶīmija
  7.13.50-14.30Klases stundaSports un veselībaMatemātikaĶīmija
  8.14.40-15.20Angļu valoda
  Datorika
  9.15.25-16.05
 • 8.b
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10Sports un veselība
  Vizuālā mākslaMatemātikaAngļu valoda
  Datorika
  Ķīmija
  2.9.20-10.00ĶīmijaĢeogrāfijaSports un veselībaMatemātikaAngļu valoda
  3.10.15-1o.55Latviešu valodaDizains un tehnoloģijasAngļu valodaLatviešu valodaAngļu valoda
  Datorika
  4.11.10-11.50Latvijas un pasaules vēstureDizains un tehnoloģijasLatviešu valodaLatviešu valodaFizika
  5.12.05-12.45MatemātikaMatemātikaLatviešu valodaBioloģijaSociālās zinības
  6.13.00-13.40BioloģijaMatemātikaLatvijas un pasaules vēstureVācu valoda
  Krievu valoda
  Sports un veselība
  7.13.50-14.30MūzikaVācu valoda
  Krievu valoda
  Fizika
  8.14.40-15.20ĢeogrāfijaKlases stunda
  9.15.25-16.05
 • 8.c
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10MatemātikaDizains un tehnoloģijasMatemātikaLatviešu valodaSports un veselība
  2.9.20-10.00ĢeogrāfijaDizains un tehnoloģijasLatviešu valodaSports un veselībaMatemātika
  3.10.15-1o.55Sociālās zinībasSociālās zinībasSports un veselībaAngļu valoda
  Datorika
  Matemātika
  4.11.10-11.50Latviešu valodaBioloģijaMatemātikaVācu valoda
  Krievu valoda
  Vācu valoda
  Krievu valoda
  5.12.05-12.45Latviešu valodaAngļu valodaAngļu valoda DatorikaĶīmijaLatviešu valoda
  6.13.00-13.40ĶīmijaAngļu valodaMūzikaFizikaFizika
  7.13.50-14.30BioloģijaĢeogrāfijaSociālās zinībasVizuālā māksla
  8.14.40-15.20Klases stunda
  9.15.25-16.05
 • 9.a
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10
  FizikaAngļu valodaMatemātikaAngļu valoda
  2.9.20-10.00Sports
  SportsSociālās zinībasPasaules vēstureMūzika
  3.10.15-1o.55Latvijas vēstureMatemātikaFizikaVācu valoda Krievu valodaMatemātika
  4.11.10-11.50BioloģijaMatemātikaĢeogrāfijaLatviešu valodaBioloģija
  5.12.05-12.45ĶīmijaVācu valoda Krievu valodaMājturība un tehnoloģijasĢeogrāfijaLatviešu valoda
  6.13.00-13.40DatorikaVācu valoda Krievu valodaMājturība un tehnoloģijasĶīmijaLatviešu valoda
  7.13.50-14.30MatemātikaLatviešu valoda
  Vizuālā mākslaLatviešu valodaAngļu valoda
  8.14.40-15.20Klases stunda
  9.15.25-16.05
 • 9.b
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10Latviešu valodaSportsMājturība un tehnoloģijasLatviešu valodaMūzika
  2.9.20-10.00Pasaules vēstureMatemātikaMājturība un tehnoloģijasLatviešu valodaBioloģija
  3.10.15-1o.55ĶīmijaBioloģijaMatemātikaVācu valoda Krievu valodaLatviešu valoda
  4.11.10-11.50Angļu valodaLatviešu valodaFizikaĢeogrāfijaMatemātika
  5.12.05-12.45Angļu valodaVācu valoda Krievu valodaĢeogrāfijaMatemātikaMatemātika
  6.13.00-13.40FizikaVācu valoda Krievu valodaLatvijas vēstureAngļu valodaSociālās zinības
  7.13.50-14.30DatorikaVizuālā māksla
  Klases stundaSports
  8.14.40-15.20Ķīmija
  9.15.25-16.05
 • 9.c
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10
  Latviešu valodaLatvijas vēstureSportsMatemātika
  2.9.20-10.00MatemātikaPasaules vēstureLatviešu valodaBioloģijaĶīmija
  3.10.15-1o.55MatemātikaVācu valoda Krievu valodaMājturība un tehnoloģijasLatviešu valodaBioloģija
  4.11.10-11.50ĶīmijaAngļu valodaMājturība un tehnoloģijasAngļu valodaLatviešu valoda
  5.12.05-12.45FizikaMatemātikaFizikaSociālās zinībasSports
  6.13.00-13.40Latviešu valodaVizuālā mākslaĢeogrāfijaMatemātikaMūzika
  7.13.50-14.30Angļu valodaKlases stunda
  Ģeogrāfija
  Vācu valoda Krievu valoda
  8.14.40-15.20DatorikaVācu valoda Krievu valoda
  9.15.25-16.05
 • 10.a
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10Latviešu valodaFizikaMatemātikaLatviešu valodaVēsture un sociālās zinātnes
  2.9.20-10.00Vācu valoda Krievu valodaFizikaVēsture un sociālās zinātnesLatviešu valodaVēsture un sociālās zinātnes
  3.10.15-1o.55Vācu valoda Krievu valodaSports un veselībaMatemātikaĶīmijaMatemātika
  4.11.10-11.50Sports un veselībaLatviešu valodaLatviešu valodaDatorika / ProgrammēšanaMatemātika
  5.12.05-12.45MatemātikaKultūras pamatiKultūras pamatiDatorika / ProgrammēšanaĶīmija
  6.13.00-13.40MatemātikaLatviešu valodaSports un veselībaBioloģijaProgrammēšana
  7.13.50-14.30ĶīmijaBioloģijaKultūras pamatiAngļu valodaProgrammēšana
  8.14.40-15.20Klases stundaAngļu valoda
  Angļu valoda
  9.15.25-16.05
 • 11.a
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10Klases stundaMatemātikaVēsture un sociālās zinātnesĶīmijaLatviešu valoda
  2.9.20-10.00Vēsture un sociālās zinātnesMatemātikaMatemātikaĶīmijaVēsture un sociālās zinātnes
  3.10.15-1o.55MatemātikaFizikaMatemātikaBioloģijaĶīmija[1]
  4.11.10-11.50Sports un veselībaFizikaSports un veselībaVēsture un sociālās zinātnesSports un veselība
  5.12.05-12.45Latviešu valodaProgrammēšanaLatviešu valodaLatviešu valodaMatemātika
  6.13.00-13.40Angļu valodaProgrammēšanaLatviešu valodaLatviešu valodaĢeogrāfija
  7.13.50-14.30Vācu valoda Krievu valodaAngļu valodaProgrammēšanaĢeogrāfijaĢeogrāfija
  8.14.40-15.20Vācu valoda Krievu valodaProgrammēšana
  9.15.25-16.05
 • 12.a
  PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
  1.8.30-9.10MatemātikaBioloģija
  Angļu valodaMatemātika
  2.9.20-10.00MatemātikaBioloģija
  Vācu valoda Krievu valodaLatviešu valoda
  3.10.15-1o.55SportsSportsLatvijas un pasaules vēsturePolitika un tiesībasVācu valoda Krievu valoda[2]
  4.11.10-11.50Latviešu valodaPsiholoģijaFilozofijaPolitika un tiesībasDatorika
  5.12.05-12.45Latviešu valodaFizikaEkonomikaMatemātikaDatorika
  6.13.00-13.40Vācu valoda Krievu valodaFizikaMatemātikaMatemātikaLatviešu valoda
  7.13.50-14.30Latvijas un pasaules vēstureFizikaUzņēmējdarbībaĶīmija
  8.14.40-15.20Angļu valodaKlases stundaĶīmija
  9.15.25-16.05Angļu valoda