digitālie rīki jaunās tūkstošgades paaudzei
Digital Tools for Digital Natives

Projekta partnerības līguma Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000081772
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2022. – 31.08.2024.
Projekta galvenie mērķi:
  • skolotāju digitālo kompetenču attīstīšana;
  • pielāgošanās mūsdienu tehnoloģiju pasaulei un digitālo materiālu ienešana klasē;
  • digitālo rīku izstrāde atbilstoši skolēnu vajadzībām un interesēm;
  • sadarbības pilnveide starp skolotāju un skolēnu, nodrošinot viņu aktīvu līdzdalību;
  • tiešsaistes un tālmācības izglītības kvalitātes paaugstināšana;
Papildus šiem galvenajiem mērķiem ir paredzēta arī citu tautu kultūras iepazīšana un angļu valodas prasmju pilnveide.
 
Projektā plānotās aktivitātes:
     Latvijā – digitālie rīki matemātikas un dabaszinātņu apguvei; Microsoft365, Microsoft Teams, STEM resursi;
     Portugālē – digitālie rīki SIV un psiholoģijai;
     Ungārijā – digitālie rīki tirdzniecībai un tūrismam;
     Turcijā - digitālie rīki svešvalodu un sociālo zinātņu apguvei;
     Itālijā - 2D-3D modelēšana, robotu programmēšana.
 
Paredzamie rezultāti:
          skolēni un pedagogi ieguvuši starptautisku pieredzi;
          kopīgas tīmekļa vietnes izveide;
          projekta gaitas atspoguļošana eTwinning, TwinSpace, kā arī Facebook;
          ar projekta gaitu un rezultātiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība;
          būs uzlabotas gan digitālās, gan svešvalodu prasmes, kā arī veicināta aktīva pilsoniska attieksme;

Projekta dalībnieki

Apmācību pasākumi
Learning, Teaching, Training activities

2022.gada 07.novembris-11.novembris

2023.gada 1.-5.maijs

Budapešta

2023.gada oktobris

Karamana

2024.gada marts

Vasto

2024.gada maijs

Galvenie pasākumi

Tīmekļvieta izmanto sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.