Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Izteiksmīgas runas konkurss notika 5.oktobrī

Veltījums skolai

9.–12. klase

1. vieta
Simona Sindija Alkšere (10.a)

2. vieta
Laura Macņeva (12.b)

3. vieta
Linda Falaļejeva (11.a),
Jūlija Almana (11.b)

Atzinība
Guna Raimonda Mende (10.a),
Anastasija Medvedeva (11.b)

5.–8. klase

1. vieta
Anna Ilma Kūle (6.b)

2. vieta
Patrīcija Jarmole (5.b)

3. vieta
Artis Āboliņš (8.b)

Atzinība
Inita Dumpe un Anna Ivanova (5.a)
Alise Roze Zālīte (5.c)
Patrīcija Maira Greivule (5.d)

Paldies visiem par piedalīšanos!

logo cab

Izsakām lielu pateicību Rīgas 25.vidusskolas audzēkņiem, kuri Erasmus+ projekta "Cycling against Bullying" Rīgas sanāksmes laikā uzņēma savās ģimenēs projekta partnervalstu bērnus un pret saviem pienākumiem izturējās ar lielu atbildības sajūtu:

Danielam Jasinkēvičam - 5.a
Sindijai Vasiļevskai – 5.a
Megijai Rainskai – 5.a
Reinim Jēkabsonam -5.a
Emīlam Alksnim -5.a
Līvai Dorilai – 5.a
Laurai Strazdiņai – 9.a
Rasai Rasumai – 9.a
Jūlijai Paeglei -9.a
Ivo Bargam – 9.a
Lorenam Kaužēnam - 9.a
Sindijai Neimanei – 9.c
Lindai Falaļejevai - 11.a
Alisei Sudrabai – 11.b -
Sabīnei Strautiņai – 11.b
Amandai Bērziņai – 11.b
Ričardam Viļumsonam -12.b
Alekam Stepaņukam 12.b

Izsakām pateicību audzēkņiem par izcilu pasākumu organizēšanu, vadīšanu Erasmus+ projekta "Cycling against Bullying" Rīgas sanāksmes laikā:

Patricijai Bodniecei
Ričardam Viļumsonam
Guntim Loskutovam
Melisai Mukānei
Amandai Ķulei
Sabīnei Strautiņai
Žanam Matjuškovam
Mārim Cimmermanim
Nikam Melnim
Aigaram Višņevskim
Matīsam Tālmanim
Alekam Stepaņukam
Mārtiņam Frembergam
Smirnovai Evelīnai
Lindai Millerei
Laurai Bukēvičai
Andai Gasiņai
Lindai Falaļejevai
Paulam Lapiņam
Kristam Zantam
Paulai Jeluškinai
Elīnai Dovgoļukai
Lorenam Kaužēnam
Megijai Sapiegai
Laurai Kamaldiņai
Arnoldam Knokam
Nikam Gulbim
Kristianai Kristjansonei
Sandim Kallionam
Diānai Lesai
Alisei Beatrisei Boičenko
Gregoram Lasenbergam
Andrejam Ļipstovam
Tomam Kristiānam Jēkabsonam

Klašu kolektīviem un audzinātājiem, kuri veidoja karodziņus:

2.a klasei un Spulgai Krastiņai
2.b klasei un Airisai Tretjakovai
2.c klasei un Ilzei Rupekai- Rupeikai
3.a klasei un Inetai Gleizdai
3.b klasei un Edītei Nuržai
4.b klasei un Sigitai Bukovskai

Deju kolektīvam “Pasaciņa” skolotājas Sigitas Bukovskas vadībā

Dziedātājām skolotājas Sanitas Blīves vadībā:

Lidijai Smelterei,
Samantai Kārkliņai,
Alisei Rozei Zālītei,
Gerdai Baranovskai

Skolotājiem, atklāto stundu vadītājiem:

Ritai Deksnei,
Inesei Mīligai,
Ivetai Zelčai,
Jurijam Gladčenko

Skolotājiem, kuri organizēja darbu un palīdzēja lai darbs noritētu veiksmīgi:

Ilutai Bikovskai- Kivleniecei,
Andrim Rozenšteinam,
Evai Burvānei,
Dainuvītei Spallei,
Ivetai Štauerei,
Intai Ungurei,
Gitai Šulcei,
Ingai Nesterei.

Skolotājam Armandam Bērziņam un "Autofokusam" par projekta nodrošināšanu ar foto un video.

Projekta darba grupa
2017.gada 2.oktobrī

      Sācies jaunais mācību gads. Un mūsu skolā tas sācies sevišķi aktīvi.
      Rīgas 25. vidusskolā sākās aktīva rosība un gatavošanās ārzemju viesu uzņemšanai. 25. septembrī projekta Erasmus+ K2 “Cycling Against Bullying” ietvaros Latvijai bija jāsagaida audzēkņu un skolotāju grupas no Turcijas, Grieķijas, Itālijas un Polijas. Kopā ar savām viesģimenēm viņi iejutās latviešu ikdienā un iepazina mūsu tautas kultūru, kā arī latviešu sadzīviskās tradīcijas.
      26. septembrī visi atbraucēji tika svinīgi sveikti Rīgas 25. vidusskolas projekta atklāšanas ceremonijā, kur sveicienu vārdus un veiksmes vēlējumus izteica gan skolas direktore Inga Nestere, gan viņas vietnieki Tālivaldis Mežis un Gita Šulce, kā arī skolas muzeja vadītāja Rudīte Liepiņa. Pēc projekta jaunā posma atklāšanas viesiem tika dota iespēja iepazīties ar skolas un arī pilsētas vēsturi, piedaloties ekskursijās, kā arī apskatīt Rīgu no citas puses jeb pabraukt ar kuģīti pa Daugavu.
      Nākamā diena tika atvēlēta galvenajam pasākumam – riteņbraukšanai un citām sporta aktivitātēm. Gan ārzemju, gan mūsu skolas dalībnieki devās uz atpūtas parku “Rāmkalni”, lai ar veicot komandu uzdevumos un velobraucienā apliecinātu savu vēlmi apturēt mobingu skolās un attīstīt draudzīgu atmosfēru, spēt sadarboties, palīdzēt viens otram.
      Pēdējo projekta dienu viesi un viņu sagaidītāji pavadīja Jūrmalā, kur savu izveicību vēlreiz pierādīja sarežģītajās šķēršļu trasēs piedzīvojumu parkā “Tarzāns”, kā arī apskatīja piejūras pilsētu un vairākus kilometrus garo pludmali. Vakars tika aizvadīts Rīgas 25. vidusskolā, spēlējot katras valsts nacionālās spēles, dejojot un izklaidējoties. Atbraucējiem tika dota iespēja pierādīt savas jauniegūtās zināšanas nelielā viktorīnā par Latviju.
     Jau špdien it visi mūsu viesi dosies prom, bet mums paliks gaišas atmiņas par kopīgajiem piedzīvojumiem un solījumi drīz atkal satikties. Taču nu jau vairs ne Latvijā, bet gan Polijas pilsētiņā Živjecā.

Katrs septembris ir dzejas svētki.
Dzejas dienas vienkārši atnāk. Dzeja notiek tajā brīdī, kad lasītājs to lasa, kad klausītājs to dzird.
Daiļlasītāju konkurss sākumskolā 2017.gada 26.septembrī
"Dzejoļi neguļ klusi atvilktnē."

Pirmās vietas
Dāgs Kivlenieks 1.a
Laura Šulce 2.c 
Simona Struce 3.c
Alekss Ļipstovs 4.c
Signe Štauere 4.c

 Otrās vietas
Persijs Firsovs 1.c
Paula Štālberga 2.b
Gļebs Voicehovskis 3.b

 

Trešās vietas
Marta Roberta Kalniņa 1.a
Kitija Firsova 2.a
Karena Kļaveniece 3.b
Sofija Prohorenkova 4.b

Sirsnīgā pateicībā visiem dalībniekiem, skolotājiem un žūrijai-teātra studijas vadītājai Anitai Bergmanei,latviešu valodas skolotājam Guntim Ķellem,12.a klases skolēniem Artūram Priedītim un Ditai Eglītei.
Pasākumu vadīja 3.c.klases skolniece Eunika Novikova-Balode.

google photo
Pasākumu organizēja 3.c.klases skolotāja Dace Sadovska

      Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
      21. septembrī 1.b klase un klases audzinātāja Ruta Ulbika bija ekskursijā uz Dabas muzeju, kur skolēniem pastāstīja, kas ir muzejs, kā to iekārtot un kādu profesiju pārstāvji strādā muzejā.
Projekta koordinatore un karjeras konsultante,
Rīgas 25. vidusskolas sākumskolas skolotāja
Dace Sadovska

      Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
      2017. gada 22. septembrī Rīgas 25. vidusskolas 3.c un 3.b klases devās uz Cēsu viduslaiku pili, kur iejutās viduslaikos ar dažādu spēka un veiklības spēļu palīdzību. Gida pavadībā apmeklēja Cēsu vecpilsētu.
      Ar pils kalpotāja (gida) palīdzību varējām pārliecināties par savām spējām, cīnoties uz līdzsvara baļķa, staigājot uz koka kājām, metot akmentiņus mērķī, velkot nūju un citos pārbaudījumos. Aizraujošā veidā gids Jānis iepazīstināja mūs ar Cēsu vecpilsētu. Pastāstīja par gida profesiju – lai kļūtu par gidu un sekmīgi varētu strādāt šajā profesijā ,īpaši cītīgi jāmācās vēsture, latviešu valoda, matemātika.
Projekta koordinatore un karjeras konsultante
Rīgas 25. vidusskolas sākumskolas skolotāja
Dace Sadovska

 

durvis2017.gada 11.oktobrī no pl. 16.00 līdz 18.00
Atvērto durvju diena skolā

       Cienījamie vecāki, piedāvājam Jums apmeklēt skolu un tikties ar skolotājiem, administrāciju, atbalsta personāla speciālistiem.
       Lai pasākums noritētu veiksmīgi, lūdzam savlaicīgi līdz 9.oktobrim informēt klašu audzinātājus, vēlams e-klases pastā, par plānoto ierašanos pie kāda no skolas darbiniekiem. Klašu audzinātāji nodos ziņu kolēģiem par Jūsu ierašanos.
      Gaidām Jūs skolā.

skolotāju diena 2018

      Rīgas 25.vidusskolas skolēnu pašpārvalde 2015./2016.mācību gadā kopā ar Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Rīgas Lietuviešu vidusskolas un Rīgas 51.vidusskolas jauniešiem veiksmīgi īstenoja pirmo sadarbības projektu “Jauni. Dažādi. Vienoti.”. 2016./2017.mācību gadā uzrakstīja un īstenoja otru projektu „Mūsu stāsts par...”. Sadarbības projektam pievienojās vēl Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskolas skolēnu pašpārvalde kā piektā šī projekta dalības skola.
      Šogad septembrī ĪSTENOJĀM TREŠO projektu “Tautu sendvičs Latvijai!” ar mūsu draugiem – piecām sadarbības skolu pašpārvaldēm, pateicoties RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālajam atbalstam.
      Projekta mērķis- turpināt nostiprināt skolēnu pieredzi un paplašināt zināšanas par dažādu tautu kultūrām, paražām un latviešu gadskārtu tradīcijām, veicinot skolēnu pašpārvalžu vienotību un komunikāciju starp vairāku minoritāšu pārstāvjiem.
      Katras projekta dienas sākumā vērojām video par iepriekšējo gadu projektiem, ko mums sagatavoja video un foto studijas “Autofokuss” dalībnieki. Interesanti un smieklīgi bija paskatīties uz sevi, kādi mēs bijām (vēl mazi) pirms trīs gadiem.... Tad iesildījāmies darbam ar dažādām sadarbības spēlēm.
      13.septembrī mums bija plānotas āra aktivitātes sporta kompleksā. Viesiem ļoti patika mūsu jaunais sporta komplekss, un jauktās skolu komandās aktīvi piedalījāmies dažādās atraktīvās un sportiskās spēlēs, ... tad uznāca kārtīgs lietus. Gājām dzert siltu tēju, ēst cepumus un komunicēt.
      Kreatīva un jaunām idejām bagāta bija arī otra projekta diena 20.septembris. Jauktās komandās apmeklējām darbnīcas “Radošais sendvičs”, piedalījāmies skrējienā ar uzdevumiem “Skolas medībās”, iestudējām un prezentējām kādu komandas izvēlēto recepti no pavārgrāmatas ... un veidojām oriģinālāko un garāko sendviču aktu zālē, ko pēc tam gardi notiesājām. Emocijām un aktivitātēm piesātināta diena.
      21.septembris- trešā diena. Protams pēdējā projekta diena bija mīļa, jautra un nedaudz skumja, jo daudzi šogad pabeigs 12.klasi un aizies tālāk dzīvē... Atpūtas kompleksā “Sauleskalns” parkā pie Mazās Juglas iepazināmies ar latviešu tradīcijām un simboliem orientēšanās spēlē ar uzdevumiem. Darbnīcā katrs pagatavoja sev atslēgu piekariņu ar latviešu rakstu, dzērām siltu piparmētru tēju, cepām desiņas uz ugunskura, piedalījāmies jautrās komandu stafetēs.... Esam sadraudzējušies un kļuvuši kā viena liela komanda.
      “Vārds “projekts” skan pārāk oficiāli un tas vairāk der, kā plānošanas daļas nosaukums. Tas bija tāds “tusiņš”, kuru es novēlētu izbaudīt katram jaunietim. Kā projekta vadītājs katru dienu vēroju cilvēku acīs degsmi un vēlmi iesaistīties visās piedāvātajās projekta aktivitātēs, gatavību sadarbībai un izaicinājumiem. Tāpēc droši varu teikt, ka projekts ir veiksmīgi īstenots un visiem patika. Esmu pārliecināts, ka esam kļuvuši gan saliedētāki, gan vienotāki, ka arī pēc projekta beigām turpināsim sazināties un sadarboties. Ceru, ka skolu pašpārvaldes kops šo vairāku gadu tradīciju- kopējo dažādu Rīgas skolu projektu!” (Žans Matjuškovs 12.a)
      Liels paldies mūsu sadarbības partneriem Rīgas Ukraiņu vidusskolas, Rīgas Lietuviešu vidusskolas, Rīgas 51.vidusskolas, Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskolas un mūsu skolas skolēnu pašpārvaldes jauniešiem un viņu pedagogiem - konsultantiem par veiksmīgi realizēto projektu „Tautu sendvičs Latvijai!” un kopā pavadīto laiku!
Paldies sadarbības projekta vadītājam Žanam Matjuškovam un projekta koordinatoram Artūram Priedītim!
      Ļoti ceram uz turpinājumu nākamajā mācību gadā!