Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

proj
      Rīgas 25.vidusskola ar 04.12.2017. uzsākusi projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.
      Ir veikta 23 skolēnu no 5.-12.klasei identificēšana un konkrēto risku noskaidrošana, izveidoti katram projektā iesaistītajam atbalsta pasākumu plāns. Plānu veidošanā iesaistīti klašu 12 klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta personāla speciālisti. Izglītojamajiem noteiktas individuālas konsultācijas konkrētajās dienās un stundās ārpus obligātā mācību darba laika.
      Par projekta norisi esam informējuši vecākus, kuri parakstīja individuālos plānus.
      Ar šo projektu izglītojamajiem tiek dota iespēja papildus individuāli strādāt ar speciālistiem, tādējādi samazinot risku priekšlaicīgi pamest izglītības iegūšanu pamatskolā un vidusskolā.
Kordinatore M.Liepiņa

advente2017

“Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.
Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.”
/Daniels Balodis./

      Sagaidot Latvijas 99. dzimšanas dienu, Rīgas 25. vidusskolas sākumskolas skolēni zīmēja un rakstīja darbus, veltītus savai dzimtenei.
      1.klašu skolēni zīmēja zīmējumus, 2.klašu skolēni rakstīja dzejoļus, 3.klašu skolēni rakstīja domrakstus, bet 4.klašu skolēni gatavojās konkursam, veltītam Latvijai.
      Konkursa laikā 2. un 3. klašu skolēni savus radošos darbus lasīja un iepriecināja žūriju un līdzjutējus. 4.klašu komandas parādīja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, folkloru un arī Eiropas Savienību, kā arī klases uzstājās ar priekšnesumiem, kas bija veltīti Latvijai.
      Liels paldies 4.klašu audzinātājām Sigitai Bukovskai, Evai Burvānei un Valdai Sprukulei par ļoti labi un interesanti sagatavoto pasākumu!

   

Nov 18

Man pieder tēvu zeme
Ar visiem līdumiem;
Man pašam kungam būt,
Man pašam arājam.

       Šonedēļ mūsu sākumskola patriotiskā noskaņā sagaidīja Latvijas 99. dzimšanas dienu. Pirmo klašu skolēni veidoja kolāžas "Latvija manā sirdī".
      Otrklasniekiem un trešklasniekiem notika radošo darbu konkursi, kuros skolēni sacerēja dzejoļus un rakstīja domrakstus veltītus savai valstij.
       Savukārt 4. klašu skolēni sacentās erudīcijas konkursā par Latviju.

0google photo

       Liels paldies mūsu sākumskolas klašu audzinātājām un pasākumu organizatorēm: Valdai Sprukulei, Sigitai Bukovskai, Evai Burvānei.
       Ar gaišām domām pa Gaismas ceļu sveicam Latviju dzimšanas dienā.
Sākumskolas skolēni un skolotājas.

 

     14.novembrī mūsu pulciņam par labi paveiktiem darbiem tika dota iespēja iepazīties ar Latvijas neatkarības simbola -  Brīvības pieminekļa vēsturi, tādu vēsturi kuru mēs nevaram izlasīt mācību grāmatās. Pieminekļa Goda grāmatas 28.lapaspusē mēs ierakstījām novēlējumu mūsu Latvijai. Tas bija svinīgs un neaizmirstams brīdis mums visiem. Apskatījām arī Rīgu no pieminekļa augstākā punkta.

0google photo

     No 23. līdz 27. oktobrim ERASMUS+ projekta “Attīsti - mācies – dalies – Eiropā” konferencē Romā piedalījās mūsu skolas skolēns Ivo Bargs un vēl divi skolēni no Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” un Rīgas 22.vidusskolas. Skolu pārstāvji katrs bija sagatavojuši un Romā prezentēja savu veikumu projekta ietvarā - Open School Unit. Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” komanda prezentēja pašprogrammētu automašīnu, Rīgas 22.vidusskola - robotu, Rīgas 25.vidusskola – drona vadību. Par Rīgas komandu veikumu projektā bija sagatavots kopīgs plakāts un izveidota video filma. Šie sasniegumi tika izrādīti izstādē Global Junior Challenge 2017. Rīgas stends izpelnījās lielu preses interesi un saņēma izstādes apmeklētāju atzinību.
     Vizītes laikā dalībnieki apmeklēja Romas digitālo centru Fondazione Mondo Digitale, iepazinās ar tā konceptu un darbību. Projekta dalībnieki praktiski darbojās tehnoloģiju un inovāciju laboratorijās, darbnīcās un piedalījās starptautisku komandu hakatonā, kura laikā programmēja risinājumus. Skolēniem tā bija vērā ņemama pieredze sadarboties ar spāņu, zviedru, itāļu un angļu skolēniem, risināt definēto uzdevumu un pēc tam prezentēt tā rezultātus.
     Vizītes svinīgais noslēgums un rezultātu paziņošana notika Romas pilsētas domē.
     Noslēguma konference notiks Šefīldā (Lielbritānija) 2018. gada oktobrī.

0google photo

     10.novembrī 4.stundā Lāčplēša dienai bija veltīts Piemiņas brīdis, kurā piedalījās 8.-12.klašu skolēni, direktore, skolotāji un trīs viesi- NBS RAC Rekrutēšanas un Atlases daļas priekšnieks, kapteinis Rihards Rozenbaums, virsleitinants Māris Otaņķis un seržants Mārtiņš Andže.
     Paldies par stāstījumu, vēlējumiem un viediem vārdiem viesiem, kas stiprināja mūsos patriotismu un mīlestību pret cilvēkiem un Latviju, kā arī izpratni par pilsonisko atbildību!

google photo

   10.novembrī Rīgas Brāļu kapos notika Rīgas 25.vidusskolas 12.klašu audzēkņu Brīvības cīņām veltīts piemiņas pasākums, kura laikā pie Svētās uguns altāra, Mātes Latvijas tēla, Z.Meierovica un J. Čakstes piemiņas vietām abu klašu audzēkņi nolika svecītes un ziedus. Audzēkņi bija sagatavojuši stāstījumu par Brāļu kapu izveidi, un šeit dusošajiem tautas varoņiem.

0google photo