Projektu organizē publiskā iestāde Pašatklāsmes un sevis realizācijas studija.
Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”.
 
Projekta ietvaros organizēti pasākumi septiņās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas skolās.

 1. Karolinišķu Ģimnāzija, Viļņa, Lietuva
 2. Viļņas Aleksandra Puškina vidusskola, Viļņa, Lietuva
 3. Vitauta Lielā pamatskola, Jurbarka, Lietuva
 4. Tallinn Läänemere ģimnāzija, Tallina, Igaunija
 5. Vīlandes ģimnāzija, Vīlande Igaunija
 6. Rīgas 25. vidusskola, Rīga, Latvija
 7. Rīgas 89. vidusskola, Rīga, Latvija

Projekta partneri:
Lietuvas iedzīvotāju genocīda un pretošanās kustības izpētes centrs, Viļņa, Lietuva.

Projekts tiek īstenots: 01.09.2014. – 01.09.2015.


Projekta 1.posmā no 07.10.2014. līdz 09.10.2014. notika

 • ievadseminārs Playback teātra darbnīca „Harmoniska nākotne ierobežojošās pagātnes vietā”;
 • mobila interaktīvā mākslas instalācija „Laika mašīna”.

Projekta 2.posmā  2015. gada pavasarī notiek

 • interaktīva izstāde „Baltijas stāsti” visās partnerskolās;
 • radošās rakstīšanas konkurss „Stāsts, ko mana mamma/tētis vēl nav pastāstījis”;
 • 10 labāko darbu publikācija grāmatiņā „Baltijas valstu nepastāstītais stāsts”.

Projekta 3.posmā  08.05.2015.

 • noslēgums ar kopīgu starptautisku Flash Mob akciju projekta partneru skolās.

Interaktīva izstāde „Baltijas stāsti” skolas aktu zālē

STARPTAUTISKAIS PROJEKTS (Latvija, Lietuva, Igaunija)
BALTIJAS  STĀSTI
Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future


Izstādes apmeklējums katrai klasei 20 minūtes
24. marts, otrdiena

1.    8.00-8.20          10.A   D.Berga
       8.20-8.40          6.B    A.Krankale
2.    8.50-9.10          11.A   R.Liepiņa
       9.10-9.30          5.C    J.Liepiņa
3.    9.40-10.00         9.A    D.Berga
      10.00-10.20        6.A    A.Krankale
4.   10.40-11.00        7.B    J.Liepiņa
      11.00-11.20        6.C    V.Ozola
5.   11.40-12.00        5.A   D.Berga    
     12.00-12.20       Pārtraukums
6.   12.35-12.55        9.B   G.Ķelle
     12.55-13.10         8.A   L.Andrejeva
7.   13.25-13.45        7.C   D.Berga
     13.45-14.05         8.C  B.Strautmane
8.  14.10-14.30         8.B   D.Berga
     14.30-14.50        10.B  J.Liepiņa

25. marts, trešdiena

1.    8.00-8.20         
       8.20-8.40           9.C     A.Krankale
2.    8.50-9.10           4.A     D.Sadovska
       9.10-9.30           4.B     E.Nurža
3.    9.40-10.00         7.A     I.Nestere
       10.00-10.20       5.B     G.Ķelle
4.    10.40-11.00       12.kl.

Projekta vadītājas skolā D.Berga, J.Liepiņa