Projekta partnerības līguma Nr. 2019-1-TR01-KA229-076444_2
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021.
Pagarinājums līdz 31.08.2022. (COVID-19)
Lietojumprogrammu izmantošana izglītībā
Projekta galvenais mērķis:
          labas prakses apmaiņa
 
Projektā plānotās aktivitātes:
 1. Kopīgas tīmekļa vietnes izveide.
 2. Partneru tikšanās/mobilitātes.
 3. Filmēšana un video apstrāde.
 4. Skolotāju pieredzes apmaiņa.
 5. Tehnoloģiju izmantošana mācību procesā
 6. Matemātisko spēļu elementu izveide.
 7. Spēļu TABOO un DINGBAT izveide.
          
Paredzamie rezultāti:
 1. Izveidota tīmekļa vietne.
 2. Izveidots video.
 3. Izveidots plakāts.
 4. Bukleta izveidošana un izplatīšana.
 5. Piecas partneru tikšanās/ mobilitātes.

Projekta dalībnieki

icon-alt

      Viens no galvenajiem Eiropas Savienības izglītības mērķiem ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana un samazināšana zem 10% līmeņa, kā tas izklāstīts Eiropas Attīstības plānā 2020. gadam. To var panākt, mainot izglītību no tradicionālajām mācīšanas metodēm, mazinot iebiedēšanu skolā un padarot mācību priekšmetus kā spēli. 

      Ar satura izglītību nepietiek, lai studenti būtu gatavi kļūt par aktīviem pilsoņiem, tāpēc prasmju attīstīšana ir Eiropas izglītības sistēmu prioritāte. 

      Pamatprasmju attīstība, kas palīdzēs skolēniem gan tālākizglītībā, kā arī reālajā dzīvē: 

 • daudzvalodu, rakstpratības, informācijas izvēle un izmantošana, valodu izmantošana saziņai un mācībām, problēmu risināšana, kritiskās domāšanas izmantošana, radošā domāšana, argumentācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana u.c. 
 • kultūras apzināšanās un runas prasme, - vietējo, nacionālo, Eiropas un pasaules kultūru, tostarp to valodu, mantojuma un tradīciju, kultūras rezultātu, zināšana un izpratne par to, kādas ir šo izpausmju ietekme sabiedrībā. 

      Mainīt atsevišķas tradicionālās mācīšanas metodes, kas iespējams ir novecojušas un neefektīvas, lai risinātu tās problēmas, ko rada mūsdienu sabiedrība. 

      Nodrošināt skolēnus ar uzdevumiem un projekta darbu, kas palīdz viņiem izmantot kritisko un radošo domāšanu. 

     Izglītība ir process mūža garumā, un tā apvieno formālo, neformālo izglītību. Šī iemesla dēļ pedagogiem ir jāmainās arī pašiem un jāpieņem šī ideja savām mācību stundām. 

     Uzzināt un salīdzināt kas tiek darīts attiecībā uz metodoloģiskajām pieejām citās Eiropas valstīs, lai varētu izstrādāt novatoriskākas stratēģijas, ko piemērot skolu vidē. 

     Iesaistīt skolēnus mācību procesā, īstenojot projektus, kas saistīti ar reālām situācijām, sadarbojoties ar citiem Eiropas studentiem. Skolēniem kritiski jāanalizē šīs situācijas, lai varētu izdarīt secinājumus.

Apmācību pasākumi
Learning, Teaching, Training activities

skolēnu mobilitāte
2019.gada 25.-29.novembris

skolēnu mobilitāte
2021.gada 15.-19.novembris

skolēnu mobilitāte
2022.gada 7.-11.marts

Skopje

skolēnu mobilitāte
2022.gada 9.-13.maijs

Karditsa

skolotāju mobilitāte
2022.gada 12.-14.jūlijs

Galvenie pasākumi

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.