2.a klases skolēni piedalās “Naudas diena” tiešsaistes lekcijās

       Kā radusies nauda, un kāpēc tā ir vajadzīga? Kādi ir naudas veidi? Kas ir banknotes, kas – monētas, un kas – elektroniskā nauda? Kur nauda uzrodas, un kā to iegūst? Vai Jūs zināt drošības noteikumus, rīkojoties ar naudu? Kā izskatīsies nākotnes nauda? Uz šiem un citiem jautājumiem skolēni meklēja atbildes trīs aizraujošās mācību stundās. Pauzēs bērni līdzdarbojās, atbildot uz vadītāju jautājumiem vietnē menti.com.

      Noslēgumā priecājās kopā ar grupu “Citi Zēni” koncertā !

0google photo

Ukraiņu bērni dodas uz Cēsīm

      Programmas "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" ietvaros 27.oktobrī, ziemīgos laika apstākļos, Rīgas 25.vidusskolas ukraiņu skolēni devās ekskursijā iepazīt Cēsis – Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga pilsētu.
      Ieradušies Cēsīs, bērni kopā ar ekskursijas vadītāju Lieni Loti Čemmi, skolotājām Valdu Sprukuli, Daci Brūveli un Inesi Mīligu, devās atklāt pilsētu, spēlējot pilsētvides spēli “Bingo”. Skolēni bija vērīgi un veikli, lieliski veica uzdevumus. Viņi mēģināja izprast, kā nākas, ka Cēsis ir teju vienā līmenī ar Vecrīgas gaiļiem. Ekskursijas vadītāja atzinīgi novērtēja ukraiņu bērnu centienus runāt latviski.
      Ekskursijas diena veiksmīgi turpinājās Cēsu viduslaiku pilī, kur bērni izzināja pils noslēpumus. Ekskursanti devās apskatīt senāko Latvijas karogu, uzkāpa Jaunās Cēsu pils tornī, lai redzētu to vietu, kur 90. gadu sākumā atkal pirmo reizi tika uzvilts valsts sarkanbaltsarkanais karogs.
      Noslēgumā bērni pastaigājās pa Cēsu pils parku, kurā katru gadu notiek tādi pasākumi, kā sarunu festivāls Lampa u.c.
      Paldies ceļojumu sajūtu ağentūrai " Travel Biiz" par atsaucību un aizraujošo ekskursiju!

0google photo

Konference "Skolotājs ir personība"

      "Latvijai būs nākotne, tikai tad, ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai." (Imants Ziedonis)

      Brīvlaikā, kamēr skolēni atpūšas, skolotāji čakli apgūst jaunas zināšanas.

      24.oktobrī sākumskolas skolotājas Ilze Rupeka- Rupeika, Airisa Tretjakova, Dace Sadovska, Valda Sprukule, Edīte Nurža, Eva Burvāne un Rasma Lagzdiņa devās uz Ziedoņa klases organizēto konferenci “ Skolotājs ir personība”, kas notika Latvijas Nacionālā bibliotēkā.
      Skolotājas noklausījās trīs lekcijas un piedalījās darbnīcās. Profesora Ivara Austera lekcijā “Vai mums jādomā, ko citi domā?“ skolotājas guva atziņu, ka katra cilvēka redzējums uz lietām, notikumiem var būt atšķirīgs. Lektore Gundega Skudriņa iedvesmoja ar stāstījumu par savu personīgo dzīvi un darbu. Viņas dzīves moto: cilvēkam ir jābūt radošam, jo katra diena nes jaunus izaicinājumus un pārmaiņas, un komandas darbam ir liels spēks. Supervizors Eduards Krūmiņš darbnīcā “Cieņpilns konflikts” iepazīstināja ar metodēm, kā risināt konfliktu, lai tas būtu cieņpilns un vērsts uz sadarbību.
      Grupa “Prāta Vētra” visām skolām, kas piedalījās konferencē dāvināja grāmatu “Prāta Vētra meklēt vienam otru”(ar autogrāfiem).
      Skolotājas pēc konferences devās mājup iepriecinātas, apgarotas, ar jaunām zināšanām, idejām un vienkārši laimīgas! Paldies Elizabetei Pavlovskai un viņas čaklajai komandai par milzīgo ieguldīto darbu!

0google photo

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklāšanas pasākums

      Mūsu skolas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas četri aktīvisti 2023.gada 23.oktobrī skolotājas R. Liepiņas pavadībā devās uz Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 2023./2024. mācību gada atklāšanas pasākumu Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā.
      Pasākuma galvenā tēma bija Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas 2024.gada jūnijā. Paneļdiskusijas laikā, kuras galvenie viesi bija EP deputāti Dace Melbārde un Ijabs Ivars, skolēni un skolotāji uzzināja Eiropas Savienības ieguldījumu jauniešu labā. Taču sarunās ar ekspertiem tika runāts par aktuālām tēmām radošā uzdevuma veikšanai, piemēram, "Runāt ar auditoriju radoši un īsti", "Ko EP paveicis klimata labā?", "Vai iespējams nozagt vēlēšanas un kā sargāt demokrātiju?". Šī pasākuma laikā ieguvām ne tikai jaunas zināšanas, bet arī sparu un spēku aktīvam darbam jaunajā mācību gadā. Ar iegūtajām zināšanās dalījāmies Padomes paplašinātā sēdē brīvlaikā.

0google photo

Rīgas 25.vidusskolas jaunie uzņēmēji mācās

      Rīgas 25.vidusskolas 10.-12.klašu jaunie uzņēmēji un skolotāja I.Gustava piedalījās “Jauno uzņēmēju skolā 2023" , RTU - Rīgas Tehniskā universitāte, kuru organizēja Junior Achievement Latvia un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA.  

Dalībnieki ieguva zināšanas:

  •  par skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu
  •  attīstīja uzņēmējdarbības un radošās domāšanas prasmes radošajās darbnīcās kopā ar Business Academy
  •  izmēģināja dažādus mākslīgā intelekta #AI rīkus, lai attīstītu savas idejas
  •  uzzināja par JA Latvia programmām un iespēju uzsākt uzņēmējdarbību jau skolas laikā
  •  klausījās SMU programmas dalībnieku pieredzi un ieguvumiem.

       Semināra laikā norisinājās arī programma skolotājiem, kuras ietvaros varēja iepazīties ar #JuniorAchievementLatvia izveidotajiem metodiskajiem un mācību materiāliem, tajā skaitā jauno SMU rokasgrāmatu, kā arī tika prezentētas interešu izglītības programmas “Es-uzņēmējs” (pirmsskolas - 12.klases jauniešiem).

Karjeras izglītības pasākums

      19.oktobrī Rīgas 25.vidusskolas 10-12.klašu skolēni aktīvi piedalījās lielākajā karjeras izglītības pasākumā Latvijā , kurš notika Ķīpsalas izstāžu kompleksā. Pasākumā jaunieši mācījās savas karjeras plānošanu no veiksmīgu uzņēmēju karjeras stāstiem, iepazinās ar studiju iespējām labākajās Latvijas augstskolās.

16.-20.10. Karjeras – Prasmju nedēļas 2023 pasākumi

Tēma: Prasmes (Eiropas Prasmju gads)

Nosaukums: Tavs prasmju portfelis

Tematiskās klases stundas 1.-12.klasēs, akcentējot kognitīvo, sociālo un emocionālo prasmju lomu ikvienā nozarē un profesijā, karjeras vadības prasmēm https://www.niid.lv/infografikas un caurviju prasmēm (caurviju prasmes ietver nozīmīgus skolēna darbības kognitīvos, afektīvos un sociālos aspektus, kas attiecas uz visiem cilvēka darbības virzieniem. Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar dažādiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi. Savukārt caurviju prasmju izmantošana dažādās mācību jomās nostiprina skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp sarežģītās un neparedzamās  https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/caurviju-prasmes Skola 2030), tikšanās ar vecākiem, absolventiem, u.c. viesiem, uzņēmumu un izglītības iestāžu apmeklējumi saliedēšanās spēles, komandu uzdevumi un dalība Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pasākumos https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/karjeras-nedela-aicinas-jauniesus-iepazit-un-pilnveidot-dazadas-prasmes

Mācību (sociālo zinību) un klases stundās skolotāji kopā ar skolēniem pie atbilstošās tēmas apgūšanas akcentē / nosauc caurviju prasmes, karjeras vadības prasmes https://drive.google.com/drive/folders/1uOeUCnC6p1GyuzbAd6iObZOen6nfdh9v Mācību stundu plāni par karjeras atbalstu.

Prasmes tiek definētas kā spēja efektīvi pielietot savas zināšanas darbībā. Akcentē personīgās prasmes, kuras noder ikvienā profesijā, iepazīstas ar profesionālajam prasmēm (darbam un profesijai specifiskās prasmes). Pēc nodarbībām, pārrunām par prasmēm nedēļas noslēgumā, katrs skolēns izveido savu prasmju portfeli “Mans prasmju portfelis”, izmantojot VIAA sagatavoto infografiku Neiznieko laiku! https://www.viaa.gov.lv/lv/media/15492/download

Lūgums pēc klases nodarbībām, pasākumiem, ekskursijām u.c. sagatavot 2-4 fotogrāfijas un uzrakstīt 5-7 teikumus par aktivitāti (kas, kad, kur, ar ko, ko darījāt, uzzinājāt, noskaidrojāt, kādas emocijas guvāt…) skolas mājas lapai. Sagatavoto materiālu nosūtīt e-klasē I.Morozovai vai uz edu pastu T.Mežim!

https://www.viaa.gov.lv/lv/eiropas-prasmju-gads https://epale.ec.europa.eu/lv/content/eiropas-arodprasmju-nedela https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/kvalificeta-darbaspeka-veidosana-eiropas-prasmju-gada-potenciala-atraisisana-sodienas-darba-tirgu?fbclid=IwAR1aV-SZQXT7NujVlTj2TWs4aGFVcDHOvmXVtWPhIetR9OCiUkjju_r4GIc

https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/publicets-darba-deveju-ekspresaptaujas-zinojums-darba-devejiem-nepieciesamas-darbinieku-prasmes

https://ahaslides.com/lv/blog/employability-skills-examples/

02.-20.10. Svešvalodu prasmes karjeras veidošanā mācību stundās 1.-12.klasēm; svešvalodu joma

09.-20.10. 6.abc klašu skolēnu video veidošana par tēmu- karjera “Profesijas un prasmes” datorikas stundu ietvaros

11.09.-20.10. 7.-9. un 11.klasēm individuālais un grupu izpētes darbs “Geogrāfiskās prasmes dažādās profesijās” ģeogrāfijas stundu ietvaros

11.-20.10. Karjeras nodarbības 8.-9.klasēm “Attīsti personīgās prasmes!”, “Līderības un saliedēšanās treniņi”, “Prasmes Tavai karjerai!”; vadīs PKK

16.10. Komunikācijas un sadarbības prasmes diena

- KN atklāšanas pasākums “Es protu, jo...” (pēc 4.stundas starpbrīdī 1.stāva vestibilā)

- 2.b klasei ekskursija Latvijas Nacionālajā teātrī programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros

- plkst. 18.30 VIAA tiešsaistes nodarbība “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam” pedagogiem un vecākiem; vadīs karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle, aktualizēs konkurētspējīgu prasmju un to attīstības nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, atklājot, kādi ir šī brīža darba tirgus izaicinājumi, kur un kā iegūt nepieciešamās prasmes un kā novērtēt sev jau piemītošās iemaņas

https://www.facebook.com/VIAA.LV vai  https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/

17.10. Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmes diena

- Aptauja “Prasmju lineāls” 17.-20.10. (centrālās kāpnes)

(Atzīmē uz lineāla 3 noderīgas dzīves/karjeras prasmes, kuras vēlies vairāk attīstīt, lai būtu veiksmīgs nākotnē); vada skolēnu pašpārvalde

- 10.-12.klasēm tikšanās ar skolas absolventiem:

2.stundā - ar absolventi Sandu Bitenieci par studiju iespējām sociālajās zinātnēs ekonomikā un uzņēmējdarbībā, savu izvēli un prasmēm, kuras nepieciešamas (Rīgas Ekonomikas augstskolas - Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) Bakalaura studiju programmas ekonomikā un uzņēmējdarbībā studente)

3.stundā - ar absolventi Evelīnu Smirnovu nodarbība “Tavs CV – veiksmīgs starts karjerai” ko darīt tagad, kas palīdz izvēles posmā, kā veidot CV, personīgās un profesionālās prasmes (RTU un RBS)

12.a klasei Dirty Deal Teatro izrādes ,,Mammu!'' apmeklējums programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros

19.00-20.00 Programmas »Neklusē» tiešsaistes saruna ar Dr. Lauru Valaini par mobingu un tā prevenciju sākumskolā

https://www.youtube.com/watch?v=D_zp_42d774

18.10. Digitālās (IT) prasmes diena ( tehniskās prasmes, kas saistītas arī ar kognitīvām spējām saprast digitālu saturu, veikt tā interpretāciju, analīzi un komunikāciju)

- Latvijas IT eksāmens 18.-20.10. 6.-7., 8.-9., 10.-12.klašu grupās (organizē VIAA sadarbībā ar jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centru); skolā vadīs informātikas skolotāji un koordinē skolotāja Ē.Graudiņa

- 11.b klasei nodarbība "Himnas stāsts" muzejā programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros (Pulka ielā 8, Rīgā)

- plkst.13.30-18.00 Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekta “Sliedes” pasākums ar A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas pašpārvaldes jauniešiem

Plkst.16.00 Interaktīva lekcija par kiberdrošību bērniem un pieaugušajiem, kā atpazīt krāpniekus internetā, un kā pasargāt sevi, savas viedās ierīces un datu; vadīs KPMG Latvijā kiberdrošība

19.10. Jaunrades un uzņēmējspēju prasmes diena

- 6.c klasei SIA Prima Tour" Latvijas pilsētu pētnieks-Jelgava programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros

- 8.b klasei koncertpasākuma apmeklējums ar klases audzinātāju

- 2.stundā - Karjeras nodarbība- diskusija 9.abc klasēm “Kas svarīgāks zināšanas vai prasmes?”; piedalās skolas absolvents Žans Matjuškovs

- 4.a (6.stundā), 8.a (8.stundā) klasēm interaktīva karjeras nodarbība «Atpazīsti un attīsti personīgās prasmes!»; vadīs PKK I.Morozova

- Latvijas IT eksāmens 18.-20.10. 6.-7., 8.-9., 10.-12.klašu grupās

20.10. Pašvadītas mācīšanās prasmes diena

- 3.a un 3.c klasēm izglītojoša nodarbība "Ebru darbnīca jeb gleznošana uz ūdens" skolā programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros

- 3.stundā Maizes svētki 2.klašu skolēniem; sākumskolas joma

- Latvijas IT eksāmens 18.-20.10. 6.-7., 8.-9., 10.-12.klašu grupās

- Nodarbības 4.klasēm "Drošības buss sadarbībā ar Rīgas satiksmi un pašvaldības policiju"; skolas iekšpagalmā 4.a (4.stundā), 4.b (5.stundā) un 4.c (3.stundā) klasēm; vadīs un veiks preventīvo un izglītojošo darbu skolā Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki

- plkst.14.00-16.00 KIAC karjeras semināra-nodarbība mūsu un Rīgas skolu 10.-12. klašu skolēniem "Mērķē augstāk!" Rīgas 25.vidusskolā;  vadīs jauniešu studijas «BaMbuss» vadītāja un neformālās izglītības mācību vadītāja L.Siliņa ar kolēģi- jaunatnes darbinieci

Resursi:

Video:

Start Strong video “Veiksmīga karjera”:

Start Strong  karjeras un biznesa apmācību moduļi,

materiāli klašu diskusijām, semināru video, treneru meistarklases, padomi un intervijas ir pieejamas Start Strong YouTube vietnē. Katru nedēļu Start Strong video bāzes saturs tiks papildināts ar jauniem materiāliem, kā arī Start Strong lapā Facebook

 

Pašizpētes testi:
https://testi.niid.lv/Šeit atrodami četri dažādi testi: INTEREŠU LABORATORIJĀ vari izmērīt temperatūru savai interesei par dažādām profesionālajām jomām, VĒRTĪBU SVĒRTUVĒ, ir iespēja noskaidrot, kuras darba vērtības Tev dzīvē ir vissvarīgākās un attiecīgi – kāda varētu būt tā darba vide, kurā Tu justos vislabāk. SPĒJU DEDAKTORĀ Tu iegūsi kopskatu par to, cik Leila ir Tava jauda katrā no 8 intelektuālo spēju jomām. KARJERAS IESPĒJU DIAGNOSTIKĀ Tev būs iespēja izcilāt savā prātā dažādas profesijas un piešķirt tām bronzas, sudraba vai zelta godalgu. Rezultātā iegūsi savas personības raksturojumu – vadošos personības tipus un tiem atbilstošās karjeras iespējas

https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000Alberta koledžas piedāvātais Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei
http://karjerastests.lv/Vidzemes augstskolas karjeras tests Karjeras testa pamatā ir Dž.Hollanda radītā profesijas izvēles teorija
https://karjerastests.rsu.lv/Rīgas Stradiņa universitātes piedāvātais tests – Uzzini savu personības tipu un atbilstošākās profesijas
http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv  Dream Foundation sniedz iespēju pieteikties vairāk kā 60 augstskolām Eiropā, kas piedāvā aptuveni 7000 pilna laika studiju programmas angļu valodā. Tu vari atrast daudzas interesantas mācību programmas, studiju vietas un augstskolas, kas piedāvā dažādas mācību metodes
https://karjerasmateriali.lv/testi-par-karjeras-izveli-personibu-interesem-2/Testi par karjeras izvēli, personību, interesēm. Šajā sadaļā ir iespēja atrast dažādus testus, lai uzzinātu, kāda profesija Tev ir vispiemērotākā
https://www.mycareerguru.lv/karjeras-testi/Holanda karjeras tests un Aptauja “Mans daudzpusīgais intelekts”
https://pasizpete.rtu.lv/RTU Dž.Holanda pašizpēts tests
https://profolio.lv/post/73/karjeras-testi  Portāls palīdz izvēlēties piemērotu karjeru. Lielākā karjeras izaugsnes platforma Latvijā

Iepazīstam profesijas!

      13. oktobrī 4.b klase Karjeras pasākumu ietvaros devās uz Livonia Print, lai iepazītos ar mūsdienīgas tipogrāfijas darbu un daudzām profesijām, kas saistītas ar grāmatu izdošanu.

      Skolēni uzzināja, ka visas krāsas grāmatās iegūst tikai no 4 krāsām, iepazina dažādus grāmatu iesiešanas veidus, apskatīja, kā strādā grāmatu šujmašīna, kas sašuj kopā loksnes, kā grāmatām apgriež maliņas, kā grāmatas iesien cietajos vākos un daudz ko citu, kā arī novērtēja nākotnes tehnoloģijas – grāmatu printeri.

      Paldies uzņēmuma Livonia Print vadībai par ekskursiju un bagātīgajām dāvanām!

Brisele. Ciemos pie Roberta Zīles

      2023.gada 10.oktobrī Rīgas 25.vidusskolas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas 6 aktīvisti skolotāju pavadībā devās vizītē pie Roberta Zīles, Eiropas Parlamenta viceprezidenta.

      Šoreiz tikšanās notika Eiropas Parlamenta ēkā Briselē. Diena sākās agri katram no mums, jo uzreiz pēc lidojuma devāmies uz Eiropas Parlamenta namu. Vizītes laikā uzzinājām labāk gan par deputātu darbu, savstarpējo sadarbošanos, gan darba likumiem Eiropas Parlamentā. Mēs katrs ieguvām neaizmirstamu pieredzi un zināšanas.

      Pēc tikšanās un interesantām lekcijām apmeklējām muzeju "Parlamentarium", kurā tuvāk iepazināmies ar Eiropas Savienības vēsturi un Parlamenta darba kārtību. Protams, izpētījām arī daudzus slavenus apskates objektus pilsētā. Brisele mūs iepriecināja ar tās skaistumu un daudzveidību kura bija sastopama uz katra soļa.

0google photo

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.