Projekta "Populārs kopā ar draugu!" nodarbības 7.c un 10.a klasēs 26.01.2022.

      Kopā ar Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgajiem Rīgas 25.vidusskolas 7.c klases skolēni janvārī runāja ne tikai par līdzdalību un motivāciju, bet arī par emocijām, kuras svarīgi atpazīt un vadīt dažādās situācijās, kas nav viegli. Skolēni darbojās grupās, un kopīgi tika filmēti fragmenti filmiņai.

      Janvāra tēma, ko kopīgi ar 10.a klases skolēniem diskutēja bija  pilsoniskā līdzdalība un motivācija. Kas ir motivācija, kas Tev traucē mācīties labāk, kas Tev palīdz sevi motivēt, kas ir Tava motivācija… Jauniešiem radās izpratne par iekšējo un ārējo motivāciju, kas ietekmē viņu izvēles un dzīvi kopumā. Biedrība – “Trepes” brīvprātīgie papildus nodarbībām kopā ar 10.a klases jauniešiem plāno vasaras sākumā iesaistīt un kopā organizēt jauniešu festivālu Lastādijā!

      Sadarbība ar biedrības – “Trepes” brīvprātīgajiem tiek īstenota projektā "Populārs kopā ar draugu!" , programmas "PuMPuRS" ietvaros.

Diskusija ar Rīgas 25.vidusskolas jauniešiem 08.02.2022.

0208diskusija       Diskusiju vadīja mūsu draugi - Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgie, kas notika projekta "The role of children and youth in building a resilient society" jeb ChYResilience ietvaros, ko īsteno sadarbībā ar Council of The Baltic Sea States.
       Projekta mērķis ir iedvesmot bērnus un jauniešus ieņemt aktīvāku lomu noturīgas sabiedrības veidošanā, identificēt un izpētīt faktorus, kas veicina vai kavē bērnu un jauniešu aktīvu iesaisti savas drošības nodrošināšanā, sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības stabilitātes un noturīguma veidošanā.
       Diskusijā piedalījās astoņi jaunieši no 9.b klases. Viņi bija ļoti priecīgi, ka varēja brīvi izteikt savu viedokli, domas un idejas un citi nopietni klausījās, ka varēja kārtīgi izrunāties un vēl saņemt dāvaniņas.

0google photo

Sveicam Mārci konkursa Bebr[a]s 2. kārtā!

Mūsu Mārcis Kurpnieks, ieguvis 3. vietu 9.-10. klašu grupā! Apsveicam!

Paldies par aktīvo dalību konkursā visiem 5.-12.klašu skolēniem! Tāpat liels paldies arī skolotājiem par atbalstu un iedrošinājumu uzdevumu pildīšanas procesā!

Konkursa fināla rezultāti publicēti Bebr[a]s mājas lapā: https://www.visma.lv/bebrs/rezultati/

Kur Bebr[a]s ir radies?

Kādēļ mācīties informātiku? Kā ieinteresēt par to? Jautājumi, par kuriem domājot, Viļņas Universitātes profesorei Valentīnai Dagienei radās Bebr[a]s konkursa ideja.

Jau nākamajā gadā notika izmēģinājuma konkurss Viļņā, un tā veiksmīgie rezutāti rosināja ideju popularizēt arī ārpus Lietuvas robežām. Ārvalstu kolēģiem tik ļoti iepatikās konkursa ideja, ka Bebr[a]s nu jau ir kļuvis par lielāko ārpus-programmas aktivitāti informātikas izglītības jomā.

2019. gadā konkurss notika 56 valstīs, izaicinot teju 3 miljonus dalībnieku.

Latvijā pirmais konkursa idejai noticēja un par to iedegās Latvijas Universiātes Matemātikas un informātikas institūta (LUMII) pētnieks Mārtiņš Opmanis, kurš sāka konkursa organizēšanu 2005. gadā. Pēc tam rūpes par konkursa organizēšanu Latvijā uzņēmās Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja Elma Rudzīte. Būtisku ieguldījumu konkursa sistēmas izveidošanā sniedzis arī viņas skolnieks, nu jau pieredzējušais programmētājs Mārtiņš Balodis.

Kopš 2016. gada konkursu organizē IT uzņēmumu grupa VISMA sadarbībā ar LUMII pētnieku Mārtiņu Opmani. Visa pamatā: ticība, ka gan uzņēmumu, gan valsts, gan sabiedrības un indivīdu ilgtspējīgas attīstības stūrakmens ir izglītība.

2021.gada decembra durvju noformējumi

      Aizvadītais gads mūsu skolā noslēdzās mākslinieciski radošā garā, katra klase dekorēja sava kabineta durvis, lai svētki būtu košāki un lai skolā ienāktu svētku noskaņojums telpās un sirdīs katram , kas ielūkojās istabā caur logu!     
      Ieskatieties arī Jūs!

     Apbalvojumus saņēma
            2.c, 3.c,5.c,7.b,9.a un 12.a - 1.vieta
            1.c,4.c,7.a,9.c - 2.vieta
            2.a,4.a,8.b,9.b - 3.vieta
                Pārējām klasēm paldies par piedalīšanos durvju noformēšanā.

 

Projekts "Populārs kopā ar draugu!"

       Projekta “Populārs kopā ar draugu!” pasākumi 10.a un 8.a klasei 11.10.2021.
       Rīgas 25.vidusskolas 10.a un 8.a klases skolēni uzzināja par brīvprātīgo darbu, interesēm, mērķiem, prasmēm un nākotnes iespējām, par ko pastāstīja biedrības “Trepes” vadītāja Ramona. Kopā ar brīvprātīgo un jauniešu līderi Oskaru Mucenieku izzināja sevi!
       Lai veicinātu jauniešu motivāciju, viņš runāja par savu sapni, plāniem un karjeras mērķiem! Jaunieši ar interesi klausījās Oskara iedvesmojošā stāstā un apskatīja viņa radošos darbus. Ar asociāciju kārtīm "Lillu" katrs jaunietis atrada sevis motivējošās atziņas.
       Aktivitāte notika sadarbībā ar radošās apvienības jauniešiem “Trepes” projekta "Populārs kopā ar draugu!" un programmas "PuMPuRS" ietvaros.
       https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4586088531448196

        Savukārt, kopā ar 8.a klases skolēniem mūsu ciemiņš Oskars meklēja motivāciju un iedvesmu sevī, lai uzdrīkstētos un ticētu sev!
       Meklēja un izzināja cilvēkus, kuri jauniešiem ir autoritātes un kuri īstenoja savus sapņus un mērķus. Kas viņus motivēja, kā viņi to paveica!? Un kā ar mani pašu? Vai es spēju pats sevi motivēt?
       Kopā noskaidroja rakstura īpašības un situācijas motivācijas veidošanai!
       Paldies visiem par aktīvu darbošanos un sarunu!
       https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4586081088115607

        Motivācijas diena 7.b klasei 25.11.2021.

       Šodien mums bija sadarbībā ar radošo apvienību jauniešiem “Trepes” brīvprātīgajiem motivācijas diena sadarbības projekta " Populārs kopā ar draugu!" ietvaros!
       Radošā apvienība jauniešiem “Trepes” projektu īsteno programmā " PuMPuRS" kopā ar mums - Rīgas 25.vidusskolu.
       Tika aizsākta Motivācijas spēle "Droša nākotne draudzīgam kolektīvam" kopā ar 7.b klases skolēniem, kuri atbildēja uz interesantiem jautājumiem par pagātni, tagadni un nākotni, kas palīdzētu veidot savu klases motivācijas koku!
       Interesantākie jautājumi un atbildes no skolēniem:
       1. Par ko Tu vēlējies kļūt bērnībā?
              *Bērnudārzā es vēlējos kļūt par veterinārārsti, jo man ļoti patīk dzīvnieki.
              *Gribēju būt skolotāja, jo bērnudārzā patika rēķināt un pildīt dažādus darbus, kā arī patika skolotājas, kas vadīja nodarbības.
       2. Kādu īpašību Tu vērtē visaugstāk citos cilvēkos?
              Skolēni visaugstāk novērtē gudrību, uzticību un labsirdību citos cilvēkos.
       3. Kas ir Tavas dzīves vērtības?
              Skolēniem galvenās vērtības dzīvē ir ģimene un draugi.
       4. Kurš bija Tavs mīļākais mācību priekšmets bērnībā?
       Mīļākie mācību priekšmeti ir dabas zinības, jo var ko jaunu iemācīties; ritmika, jo patika dejot; matemātika, jo patika rēķināt; klases stunda un latviešu valoda, kur bija iespēja iemācīties valodu un sarunāties ar skolotāju un klases biedriem.
       Skolēni aktīvi iesaistījās grupu darbā un diskusijās ar biedrības jauniešiem, bija atvērti un patiesi. Paldies visiem! Motivācijas spēli vēl turpinās nākamajās nodarbībās!
       https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4729079107149137

       Motivācijas diena 10.a klasei 29.11.2021.
      Projekta "Populārs kopā ar draugu!" sadarbībā ar Radošo apvienību jauniešiem "Trepes" brīvprātīgo Oskaru Mucenieku tika organizēta ZOOM tiešsaistē 2.nodarbība 10.a klases skolēniem “Motivācijas aptauja - kas mani motivē”. Jaunieši izzinot sevi un diskutējot, varēja kritiski izvērtēt, kāda ir viņu motivācija, kas to ietekmē un kādi ir resursi. Paldies, Oskaram, kurš centās jauniešus iedrošināt sarunai un viedokļu apmaiņai!

      Nodarbība par pilsonisko līdzdalību 7.a klasei 07.12.2021.
      Lai veicinātu skolēnu pilsonisko līdzdalību, izpratni un atbildību, Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgie iepazīstināja 7.a klases skolēnus ar to, kas ir brīvprātīgā darbs un tā principiem un Brīvprātīgā darba likumu.
      Rosināja skolēnus mazās grupās plānot palīdzības darbus dažādām mērķa grupām, lai tuvāk pavasarim varētu kopā ar biedrības “TREPES” brīvprātīgajiem gūt pirmo pieredzi brīvprātīgā darbā praktiski.
      Viena no idejām, kas izcēlās, bija atbalsta sniegšana dzīvniekiem, kuri tiek uzturēti Dzīvnieku aizsardzības biedrībās, popularizējot to saviem vienaudžiem Tik Tok kontos, kā iespēju darīt labas un vērtīgas lietas brīvajā laikā.
      https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4770621269661587

      Nodarbība par pilsonisko līdzdalību 10.a klasei 07.12.2021.
      Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgie projekta “Populārs kopā ar draugu!” ietvaros kopā ar 10.a klases skolēniem turpināja iedziļināties un izzināt, kas ir brīvprātīgā darbs un tā principi, iepazinās ar Brīvprātīgā darba likumu.
      Jaunieši grupās modelēja palīdzības darbus, aktivitātes dažādām mērķa grupām (senioriem, dzīvnieku patversmēm, bērniem no nabadzīgām ģimenēm, bezpajumtniekiem), lai tuvāk pavasarim varētu kopā ar biedrības TREPES brīvprātīgajiem gūt pirmo pieredzi brīvprātīgā darbā, apliecinot savu praktisko līdzdalību un uzņēmību. Vienas grupas ideja, ko īpaši uzslavēja un novērtēja mūsu viesi, bija sociālās akcijas rīkošana bezpajumtnieku atbalstam. Labi pastrādājām!
      Visi tiekamies Jaunajā 2022.gadā!
      https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4770614836328897

 0google photo

Radošās apvienības jauniešiem “Trepes ” brīvprātīgie skolā 07.12.2021.

     Biedrības “Trepes ” brīvprātīgie pavadīja dienu Rīgas 25. vidusskolā kopā ar 3.b un 4.c klases skolēniem, lai projekta "The role of children and youth in building a resilient society" jeb ChYResilience ietvaros, sadarbībā ar Council of The Baltic Sea States, diskutētu un izspēlētu dažādas spēles.
      Fokuss grupu diskusiju rezultātā, ātri varēja secināt, ka bērni ir ļoti izglītoti par rīcību nelaimes gadījumos un ļoti palīdzēt griboši.
      Par plašākiem rezultātiem varēs uzzināt projektam noslēdzoties.
      Projekta mērķis ir iedvesmot bērnus un jauniešus ieņemt aktīvāku lomu noturīgas sabiedrības veidošanā, identificēt un izpētīt faktorus, kas veicina vai kavē bērnu un jauniešu aktīvu iesaisti savas drošības nodrošināšanā, sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības stabilitātes un noturīguma veidošanā.
      #CBSS #resilience #FGD #ChYResilience #TREPES #cooperation

0google photo

Akcija "Vairo prieku!"

https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4857903804266666

      Brīvprātīgie 29.decembrī apciemoja Līgas Lerhas kaķīšus, kuri izglābti no eksistēšanas uz ielas! Jaunieši svētku priekam Līgai nodeva Rīgas 25.vidusskolas jaunāko klašu skolēnu sarūpētās dāvaniņas - gardumus, kārumus, rotaļlietas, trauciņus, plediņus, mīļvēstulītes.
      Sirsnīgi pateicamies skolēniem, vecākiem un pedagogiem!

      Paldies no Līgas Lerhas kaķu namiņa!
      Līga Lerha
      Kad mājās ienāk svētki...
      Lielum lielais paldies biedrībai "Radošā apvienība jauniešiem TREPES" un Rīgas 25.vidusskolas mazāko klašu bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem par lieliskajām dāvanām mūsu kaķu namiņam!!!
      Paldies Ramonai Liepiņai, kura FB pamanīja manas kaķu aktivitātes un kļuva par mūsu virtuālo draugu (iepazīšanās dzīvajā jau ir plānā), paldies jaukajiem rūķiem Khushi un Oskaram, kuri atveda mums sarūpēto!
      Kaķi nodzenājās ar jaunajām spēļu pelītēm un bumbiņām, saēdās kā pa tēva kāzām - nu, svētki ir svētki, un mājās iestājās neraksturīgs klusums. Bet kaķu saimes audžumamma, pamielojusies ar gardām šokolādes konfektēm, skatoties smaržīgās sveces liesmiņā, raksta šīs rindiņas.
      Jā, paldies būtu nepilnīgs, ja nepateiktu - dāvanām ir fantastiska pievienotā vērtība - bērnu zīmējumi (protams, tie ir kaķi) un novēlējumi. Nu, tik ļoti aizkustinoši un sirsnīgi!!!

       Šogad Rīgas 25.vidusskolas jaunāko klašu skolēni iepriecināja divus kaķu namiņus, no kuriem viens ir biedrības " Visas ķepas" Martas Ringas izglābtie kaķīši!
       Bērni un vecāki, pedagogi sarūpējuši daudz dažādu noderīgu mantu un ēdamo kaķīšiem, par ko esam ļoti pateicīgi!
       Biedrības “Trepes” brīvprātīgie 29.decembrī visas dāvaniņas nodeva Martai!
       Paldies no Martas Ringas kaķu namiņa
       Marta Ringa
       Sirsnīgs, paldies, radošā apvienība jauniešiem Trepes un Rīgas 25.vidusskolas mazajām klasēm, kuri mūsu mazos iemītniekus iepriecināja Ziemassvētkos ar ļoti patīkamu, garšīgu un arī ērtu dāvanu!
       Esam no sirds saviļņoti un pateicīgi, un saņēmēji jau visu izbauda un nogaršo !

       Paldies no senioriem, kurus mēs apdāvinājām svētkos…
       29.decembrī Kitija (brīvprātīgā no biedrības “Trepes”) ar savu ģimeni apciemoja trīs kundzes, līdzi ņemot dāvanas un cienastus, ko sarūpējuši gan paši, gan nododot dāvanas un sveicienus no Rīgas 25.vidusskolas skolēniem!
Apciemoja trīs kundzes.

      30.decembrī brīvprātīgie no biedrības “Trepes” apciemoja vientuļos ļaudis un ļaudis ar īpašām vajadzībām, sveicot svētkos, novēlot veselību un laimīgu Jauno gadu!
      Dāvaniņas sarūpēja gan Madara, gan Rīgas 25.vidusskolas skolēni, par ko mūsu neizsakāms paldies!

      Brīvprātīgie vēl steidza sveikt vientuļos seniorus 31.decembrī!
      Laimīgu Jauno gadu no 90 gadus aktīvās kundzes Mežciemā! Viņa tik ļoti priecīga par dāvanām un mīksto plediņu, kurā tūlīt ar ietinās, smaidot un aicinot uz tējas tasi!
      Paldies Rīgas 25.vidusskolas skolēniem par sarūpētajām ikdienas lietām un svētku mirkļiem sarūpēto dāvanu kasti, ko lielākam Rūķim vajadzēja nogādāt piektajā stāvā!

0google photo

Ziemassvētku gaidīšanas pasākums 9.klasēm 20.12.2021.

          Mums, skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, radās ideja saliedēt 9.klases skolēnus kopīgā pasākumā Ziemassvētku noskaņās.
          20.decembrī no rīta mēs sagaidījām devītos un viņu audzinātājus, pulcējoties pie svētku egles, skolas pagalmā. Kopā spēlējām spēles, lai sasildītos, gājām rotaļās, minējām mīklas, dzērām karstu un gardu zāļu tēju un cienājāmies ar gardumiem. Pateicoties skolas direktores atbalstam, varējām sagatavot arī mazas dāvaniņas.
          Visi kopā ieskandinājām Ziemassvētkus ar dziesmām un labu garastāvokli. Neskatoties uz ziemīgo un vējaino laiku, priecīgā un jautrā noskaņojumā pavadījām laiku kopā, kas mums šobrīd ļoti pietrūkst, lai gūtu vairāk pozitīvas emocijas.
Skolēnu pašpārvalde

0google photo

Ziemassvētku egles rotāšana

        Ziemassvētki ir laiks, kas gada tumšo laiku padara daudz gaišāku un sirsnīgāku. Mēs katrs Ziemassvētkus izjūtam savādāk – vienam tā ir ģimenes kopā sanākšana, citam eglītes dekorēšana, vēl kādam Ziemassvētki ir miera un pārdomu laiks. Šogad mums radās ideja par jaunas tradīcijas ieviešanu skolā - uzticēt lielās svētku egles izrotāšanu 12.klasēm.
        12.a klases jauniešiem un klases audzinātājai Rudītei Liepiņai patika ideja par egles uzpošanu, un 3.decembrī tā tika skaisti izrotāta. Paldies arī skolotājai Evai Burvānei!

0google photo

Ziemassvētku gaidīšanas akcija “Vairo prieku!”

     Biedrība “Radošā apvienība jauniešiem TREPES” 14 gadus rīko Ziemassvētku gaidīšanas akciju “Vairo prieku!”, un akcijas mērķa grupās vienmēr ir bijusi palīdzība, svētku iepriecinājums, no ielas dzīves izglābtajiem kaķīšiem. Tiem, kuri nemīt patversmēs, bet gan Dzīvnieku aizsardzības biedrībās vai pie personām, kuras nesavtīgi glābj vairākus desmitus kaķu, ieguldot savus līdzekļus, ārstējot viņus, meklējot jaunas mājas un dodot mīlestību un rūpes gados jau esošajiem un slimajiem kaķīšiem, kuriem saimnieki vairs nepieteiksies.
      Mūsu biedrība vairākus gadus sadarbojās ar skolām, bērnudārziem, kur vecāki atsaucīgi atbalsta savus bērnus darīt labus darbus un dāvāt, ziedot tiem, kuriem vajag atbalstu un uzmanību, veicinot bērnu līdzcietību un mīlestību, sirsnību un dot prasmi. Ar Rīgas 25.vidusskolu sadarbojamies jau ceturto gadu un vienmēr pateicamies skolas kolektīvam, darbiniekiem, vecākiem un bērniem par atsaucību un sadarbību. Šajā gadā skola atkal ir iesaistījusies un izvēlējusies iepriecināt gan vientuļos seniorus (15), gan ielu kaķīšus, kurus uztur divos kaķu namiņos. 
      Viens no kaķu namiņiem ir Martas Ringas 23 izglābtie kaķīši, otrs Līgas Lerhas - arī 23 izglābto kaķīšu namiņš. Ar abiem namiņiem sadarbojamies ceturto gadu. Marta Ringa ir izveidojusi Dzīvnieku aizsardzības biedrību “Visas ķepas”. Līgai Lerha biedrības nav, bet tas jau nemazina ikdienas aprūpes vajadzības. Mūsu biedrība aicina ziedot kaķu pārtiku un kaķu aprūpei noderīgas lietas. 
      Līga Lerha ir māksliniece, žurnāliste. Lai aprūpētu izglābtos kaķīšus, māksliniece šuj lielizmēra spilvenus kaķu siluetā, veido rotas no kaklasaitēm, lai pret ziedojumu, iegūtu līdzekļus kaķīšu ārstēšanai, ēdināšanai. 
       Tālrunis- 28356548 Ramona, biedrības vadītājai. Informāciju par biedrību var iegūt www.facebook.com/NVOTrepes (Martas Ringas kaķu zīmējums)
 
PATEICĪBA
Mūsu skolas 1.bc, 2.abc, 3.abc, 4.bc, 5.abc, 6.ac, 7.abc, 8.ac, 9.abc, 10.a, 11.a, 12.a klases skolēniem, skolotājiem un vecākiem par sarūpētajām dāvanām Ziemassvētku gaidīšanas akcijā “Vairo prieku!”
      Līgas Lerhas un Martas Ringas kaķu namiņu iemītniekiem un 15 vientuļiem senioriem sadarbībā ar radošo apvienību “Trepes”.  
      Dāvaniņas sarūpējām tiešām daudz! Biedrības “Trepes” šoferim Kasparam bija jāveic divi  braucieni, lai mūsu dāvanas aizvestu. Tās bija glīti iesaiņotas, noformētas, un  klāt pielikti  pašdarināti apsveikumi un zīmējumi ar Ziemassvētku vēlējumiem. 
 
Paldies visiem, kuri atsaucās, … kopā vairojām prieku!
Radošā apvienība jauniešiem “TREPES” apciemos un nodos mūsu sarūpēto senioriem un kaķu namiņiem pirms vai pēc Ziemassvētkiem.
0google photo
 
Tīmekļvieta izmanto sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.