LAIPNĪBAS NEDĒĻA “Labrīt! Paldies un lūdzu”

      Kā izrādās Pasaules laipnības diena ik gadu tiek atzīmēta 13.novembrī kopš 1997.gada. Tā radās no pārliecības, ka laipnība spēj padarīt īpašus atsevišķus mirkļus, līdz par gadiem ilgām vērtībām, kas saista vairākas paaudzes visā pasaulē. Savukārt mūsu skolā pirmo reizi nedēļas garumā septembrī bija organizēti dažādi laipnības pasākumi, lai veicinātu pozitīvu komunikāciju, skolas vidi un attīstītu patīkamus, laipnus ieradumus starp visiem skolas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Mēs bijām sagatavojuši prezentāciju skolas vestibilā TV par katras dienas aktivitātēm, dziesmas, draugu dienas spēles, dalījāmies ar labiem darbiem, komplimentiem un paldies vārdiem, laipnības vārdiem ikdienā, radošo darbu izstādi (pasakas, dzejoļi, plakāti, klases noteikumi u.c.). Katru rītu sākām ar “labrīt” sveicienu un smaidu.
     Paldies visiem par siltiem smaidiem, laipniem vārdiem un runu, izturēšanos, atbalstu un līdzdalību Laipnības nedēļā!
      Paldies klašu audzinātājiem par laipnības stundām klasēs un skolēnu iesaisti nedēļas aktivitātēs!
      Īpašs paldies par radošajiem darbiem: 2.d, 3.b, 5.c, 6.c, 8.b, 8.c klašu skolēnu dzejoļiem, pasakām, esejām, zīmējumiem un klases noteikumu plakātiem!
      LAIPNĪBA IZPAUŽAS DAŽĀDOS VEIDOS- SĀKOT AR VIENKĀRŠIEM VĀRDIEM “PALDIES” UN “LŪDZU”, SMAIDIEM UN SVEICIENIEM “LABRĪT…” LĪDZ AKTĪVAI PALĪDZĪBAI UN ATBALSTAM.

     LAIPNĪBA MUMS PALĪDZ VEIDOT POZITĪVAS UN VESELĪGAS ATTIECĪBAS AR CITIEM, VIEGLĀK RISINĀT PROBLĒMAS, MAZINĀT STRESU UN VEICINA LABU SADARBĪBU GAN PERSONĪGAJĀ, GAN PROFESIONĀLAJĀ DZĪVĒ.
Milzīgs paldies skolēnu pašpārvaldes 6.-9.klašu skolēniem par komandas darbu un izturību!

0google photo

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekts “Sliedes” sadarbībā ar Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolu

Karjeras nedēļa 16.-20.10.2023.
Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekts “Sliedes” sadarbībā ar Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolu 18.10.2023.
Pašpārvaldes projekta mērķis- sadarbības, komandas darba, publiskās runas un prezentēšanas prasmju pilnveidošana, daloties pieredzē, gūstot jaunas idejas, kontaktus un pozitīvas emocijas.

      Mūsu skolas atrodas rokas stiepiena attālumā, un mūs vieno 7.tramvaja sliedes. Tikai viena ir pamatskola, otra- vidusskola. Abās skolās darbojas skolēnu pašpārvalde. Katrai no pašpārvaldēm ir sava darbības pieredze. Rīgas 25.vidusskolas pašpārvalde darbojas jau kopš 1991./1992.mācību gada.
      Rīgas 25.vidusskolā, lai sagatavotos projekta “Sliedes” īstenošanai tikās arī pašpārvalžu projekta koordinatori- pedagogi Ilze Bērziņa un Irīda Morozova, lai izvērtētu un dalītos pieredzē par savas skolas pašpārvaldes darbības stiprajām pusēm un kas vēl jāstiprina, aktualizējot nepieciešamos uzlabojumus. Kopā ar skolu pašpārvaldes pārstāvjiem tika sagatavots pašpārvalžu saliedēšanas un neformālās mācīšanās pasākuma norises plāns, un radošo darbnīcu aktivitātes, vienojoties par atbildīgajiem.
Neformālā mācīšanās - personīgās izaugsmes treneris Reinis Širokovs vadīja nodarbību jauniešiem, kā pārvarēt bailes uzstājoties un izteikt savu viedokli auditorijas priekšā, pilnveidojot savas runas un uzstāšanās prasmes. Pēc nodarbības kļuvām nedaudz pašpārliecinātāki, brīvāki un drosmīgāki. Interesanti un noderīgi pašizaugsmei.
Atpūtas pauzē ēdām garrrrršīgas picas, tas bija labākais brīdis!
      Vēl vadījām jautras saliedēšanās spēles, kas mūs satuvināja, mācījāmies uzticētiem cits citam. Dienas noslēgumā sadalījāmies un darbojāmies četrās jauktās grupās – radošs uzdevums ar krāsām un otām. Katra komanda pirms uzsāka darbu, iepriekš vienojās, ko saistībā ar projektu zīmēs un kā to darīs, un tad, nesarunājoties vienam ar otru, bija jāglezno. Tas bija forši, visiem patika! Tā tapa mākslas darbi uz kanvām un katrs- unikāls! Katra grupa prezentēja savu mākslas darbu un stāstīja par komandas darbu tās tapšanas procesā.
       Draudzīgi komunicējot un veicot dažādus uzdevumus, patīkami un interesanti kopā pavadījām laiku, kā arī ieguvām jaunus draugus un iedvesmu turpmākajam darbam????
Lai izvērtētu paveikto, pārrunātu projekta sasniegtos mērķus un plānotu turpmāko sadarbību, tiksimies pēc rudens brīvdienām A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolā.
Paldies par sadarbību!
Nāc un piesakies skolēnu pašpārvaldē!

 0google photo

Folkloras un seno cīņu kopas ,,Vilkači’’koncertlekcija “Jauns es biju karavīrs”

      3.novembrī skolā pie 9.abc un 11.a klasēm programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros uzstājās Folkloras un seno cīņu kopa,,Vilkači’’ ar koncertlekciju “Jauns es biju karavīrs”
      Koncertlekcijas mērķis bija parādīt skolēniem dzimtenes mīlestību caur senām tradīcijām un dziesmām, kā arī raisīt interesi caur mūzikas instrumentu un seno ieroču demonstrēšanu. Koncertlekciju papildināja stāstījums par vēsturiskiem notikumiem Latvijā.

Iespēju pārgājiens

      Sestdien, 4.novembrī norisinājās “Iespēju pārgājiens”, kura ietvaros jauniešiem bija iespēja uzzināt par dažādām iespējām Eiropā, piemēram, kas ir Erasmus+ jauniešu apmaiņas, “Time to move” kampaņa, Eiropas brīvprātīgais darbs u.c.

      Šajā pārgājienā piedalījās 4 Rīgas 25. vidusskolas skolēni Sofija Prohorenkova un Bruno Kumpiņš no 10.a, Polina Ņikitina no 10.b un Samanta Reinfelde no 8.c. Pārgājiens norisinājās Medema purvā, pārgājiena laikā veicām uzdevumus komandās, kur bija jāatbild uz interesantiem jautājumiem.  Kristmunds, Jēkabs un Leandra stāstija mums par iespējām piedalīties apmaiņas programmās no savas pieredzes. Pasākums bija ļoti interesants un motivējošs, noslēgumā katram bija nogurušas kājas, pilns vēders, jo organizātori nodrošināja arī ēšanu, un pilna ar domām galva, jo katrs stāsts ir dažāds, bet ļoti noderīgs un aizraujošs.

      Pasākumu rīkoja EuroPeers Latvia tīkla jaunieši kopā ar Rīgas jauniešu centru “Kaņieris” informācijas tīkla Eurodesk kampaņas “Time to move” ietvaros ar “Baltijas reģionālā fonda” atbalstu.

Sofija Prohorenkova

Pargajiens

Stāstniece un latviskā kultūrmantojuma glabātāja Līga Reitere viesojas pie piektajām klasēm

      30.oktobrī skolā pie 5.a, 5.b un 5.c klases programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros viesojās stāstniece un latviskā kultūrmantojuma glabātāja Līga Reitere.

      Skolēniem tika piedāvāta radoša tikšanās “Senās skolas stāsts”.

      Nodarbības laikā skolēni uzzināja, kā veidojās skolas, kāpēc agrāk mācījās tikai zēni, kāda bija skolas dzīve. Tika apskatītas senās skolas lietas no stāstnieces privātkolekcijas: liecības, dienasgrāmatas, burtnīcas, penāļi, tintnīcas, rakstāmlietas, piederumi ēdiena pārnēsāšanai. Skolēniem tika dota iespēja praktiski darboties - rakstot ar putna spalvām un metāla rakstāmspalvām, un tinti.

0google photo

2.a klases skolēni piedalās “Naudas diena” tiešsaistes lekcijās

       Kā radusies nauda, un kāpēc tā ir vajadzīga? Kādi ir naudas veidi? Kas ir banknotes, kas – monētas, un kas – elektroniskā nauda? Kur nauda uzrodas, un kā to iegūst? Vai Jūs zināt drošības noteikumus, rīkojoties ar naudu? Kā izskatīsies nākotnes nauda? Uz šiem un citiem jautājumiem skolēni meklēja atbildes trīs aizraujošās mācību stundās. Pauzēs bērni līdzdarbojās, atbildot uz vadītāju jautājumiem vietnē menti.com.

      Noslēgumā priecājās kopā ar grupu “Citi Zēni” koncertā !

0google photo

Ukraiņu bērni dodas uz Cēsīm

      Programmas "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" ietvaros 27.oktobrī, ziemīgos laika apstākļos, Rīgas 25.vidusskolas ukraiņu skolēni devās ekskursijā iepazīt Cēsis – Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga pilsētu.
      Ieradušies Cēsīs, bērni kopā ar ekskursijas vadītāju Lieni Loti Čemmi, skolotājām Valdu Sprukuli, Daci Brūveli un Inesi Mīligu, devās atklāt pilsētu, spēlējot pilsētvides spēli “Bingo”. Skolēni bija vērīgi un veikli, lieliski veica uzdevumus. Viņi mēģināja izprast, kā nākas, ka Cēsis ir teju vienā līmenī ar Vecrīgas gaiļiem. Ekskursijas vadītāja atzinīgi novērtēja ukraiņu bērnu centienus runāt latviski.
      Ekskursijas diena veiksmīgi turpinājās Cēsu viduslaiku pilī, kur bērni izzināja pils noslēpumus. Ekskursanti devās apskatīt senāko Latvijas karogu, uzkāpa Jaunās Cēsu pils tornī, lai redzētu to vietu, kur 90. gadu sākumā atkal pirmo reizi tika uzvilts valsts sarkanbaltsarkanais karogs.
      Noslēgumā bērni pastaigājās pa Cēsu pils parku, kurā katru gadu notiek tādi pasākumi, kā sarunu festivāls Lampa u.c.
      Paldies ceļojumu sajūtu ağentūrai " Travel Biiz" par atsaucību un aizraujošo ekskursiju!

0google photo

Konference "Skolotājs ir personība"

      "Latvijai būs nākotne, tikai tad, ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai." (Imants Ziedonis)

      Brīvlaikā, kamēr skolēni atpūšas, skolotāji čakli apgūst jaunas zināšanas.

      24.oktobrī sākumskolas skolotājas Ilze Rupeka- Rupeika, Airisa Tretjakova, Dace Sadovska, Valda Sprukule, Edīte Nurža, Eva Burvāne un Rasma Lagzdiņa devās uz Ziedoņa klases organizēto konferenci “ Skolotājs ir personība”, kas notika Latvijas Nacionālā bibliotēkā.
      Skolotājas noklausījās trīs lekcijas un piedalījās darbnīcās. Profesora Ivara Austera lekcijā “Vai mums jādomā, ko citi domā?“ skolotājas guva atziņu, ka katra cilvēka redzējums uz lietām, notikumiem var būt atšķirīgs. Lektore Gundega Skudriņa iedvesmoja ar stāstījumu par savu personīgo dzīvi un darbu. Viņas dzīves moto: cilvēkam ir jābūt radošam, jo katra diena nes jaunus izaicinājumus un pārmaiņas, un komandas darbam ir liels spēks. Supervizors Eduards Krūmiņš darbnīcā “Cieņpilns konflikts” iepazīstināja ar metodēm, kā risināt konfliktu, lai tas būtu cieņpilns un vērsts uz sadarbību.
      Grupa “Prāta Vētra” visām skolām, kas piedalījās konferencē dāvināja grāmatu “Prāta Vētra meklēt vienam otru”(ar autogrāfiem).
      Skolotājas pēc konferences devās mājup iepriecinātas, apgarotas, ar jaunām zināšanām, idejām un vienkārši laimīgas! Paldies Elizabetei Pavlovskai un viņas čaklajai komandai par milzīgo ieguldīto darbu!

0google photo

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklāšanas pasākums

      Mūsu skolas Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas četri aktīvisti 2023.gada 23.oktobrī skolotājas R. Liepiņas pavadībā devās uz Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu 2023./2024. mācību gada atklāšanas pasākumu Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā.
      Pasākuma galvenā tēma bija Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas 2024.gada jūnijā. Paneļdiskusijas laikā, kuras galvenie viesi bija EP deputāti Dace Melbārde un Ijabs Ivars, skolēni un skolotāji uzzināja Eiropas Savienības ieguldījumu jauniešu labā. Taču sarunās ar ekspertiem tika runāts par aktuālām tēmām radošā uzdevuma veikšanai, piemēram, "Runāt ar auditoriju radoši un īsti", "Ko EP paveicis klimata labā?", "Vai iespējams nozagt vēlēšanas un kā sargāt demokrātiju?". Šī pasākuma laikā ieguvām ne tikai jaunas zināšanas, bet arī sparu un spēku aktīvam darbam jaunajā mācību gadā. Ar iegūtajām zināšanās dalījāmies Padomes paplašinātā sēdē brīvlaikā.

0google photo

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.