Ziemassvētku gaidīšanas akcija “Vairo prieku!”

     Biedrība “Radošā apvienība jauniešiem TREPES” 14 gadus rīko Ziemassvētku gaidīšanas akciju “Vairo prieku!”, un akcijas mērķa grupās vienmēr ir bijusi palīdzība, svētku iepriecinājums, no ielas dzīves izglābtajiem kaķīšiem. Tiem, kuri nemīt patversmēs, bet gan Dzīvnieku aizsardzības biedrībās vai pie personām, kuras nesavtīgi glābj vairākus desmitus kaķu, ieguldot savus līdzekļus, ārstējot viņus, meklējot jaunas mājas un dodot mīlestību un rūpes gados jau esošajiem un slimajiem kaķīšiem, kuriem saimnieki vairs nepieteiksies.
      Mūsu biedrība vairākus gadus sadarbojās ar skolām, bērnudārziem, kur vecāki atsaucīgi atbalsta savus bērnus darīt labus darbus un dāvāt, ziedot tiem, kuriem vajag atbalstu un uzmanību, veicinot bērnu līdzcietību un mīlestību, sirsnību un dot prasmi. Ar Rīgas 25.vidusskolu sadarbojamies jau ceturto gadu un vienmēr pateicamies skolas kolektīvam, darbiniekiem, vecākiem un bērniem par atsaucību un sadarbību. Šajā gadā skola atkal ir iesaistījusies un izvēlējusies iepriecināt gan vientuļos seniorus (15), gan ielu kaķīšus, kurus uztur divos kaķu namiņos. 
      Viens no kaķu namiņiem ir Martas Ringas 23 izglābtie kaķīši, otrs Līgas Lerhas - arī 23 izglābto kaķīšu namiņš. Ar abiem namiņiem sadarbojamies ceturto gadu. Marta Ringa ir izveidojusi Dzīvnieku aizsardzības biedrību “Visas ķepas”. Līgai Lerha biedrības nav, bet tas jau nemazina ikdienas aprūpes vajadzības. Mūsu biedrība aicina ziedot kaķu pārtiku un kaķu aprūpei noderīgas lietas. 
      Līga Lerha ir māksliniece, žurnāliste. Lai aprūpētu izglābtos kaķīšus, māksliniece šuj lielizmēra spilvenus kaķu siluetā, veido rotas no kaklasaitēm, lai pret ziedojumu, iegūtu līdzekļus kaķīšu ārstēšanai, ēdināšanai. 
       Tālrunis- 28356548 Ramona, biedrības vadītājai. Informāciju par biedrību var iegūt www.facebook.com/NVOTrepes (Martas Ringas kaķu zīmējums)
 
PATEICĪBA
Mūsu skolas 1.bc, 2.abc, 3.abc, 4.bc, 5.abc, 6.ac, 7.abc, 8.ac, 9.abc, 10.a, 11.a, 12.a klases skolēniem, skolotājiem un vecākiem par sarūpētajām dāvanām Ziemassvētku gaidīšanas akcijā “Vairo prieku!”
      Līgas Lerhas un Martas Ringas kaķu namiņu iemītniekiem un 15 vientuļiem senioriem sadarbībā ar radošo apvienību “Trepes”.  
      Dāvaniņas sarūpējām tiešām daudz! Biedrības “Trepes” šoferim Kasparam bija jāveic divi  braucieni, lai mūsu dāvanas aizvestu. Tās bija glīti iesaiņotas, noformētas, un  klāt pielikti  pašdarināti apsveikumi un zīmējumi ar Ziemassvētku vēlējumiem. 
 
Paldies visiem, kuri atsaucās, … kopā vairojām prieku!
Radošā apvienība jauniešiem “TREPES” apciemos un nodos mūsu sarūpēto senioriem un kaķu namiņiem pirms vai pēc Ziemassvētkiem.
0google photo
 

Gaismas akcija “Iedegsimies Latvijai!” 17.11.2021.

      1.-4.klašu skolēnu, skolotāju un vecāku gaismas sveiciens Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienā.

Latvija ir bagāta ar kokiem un mežiem,
Kuros mitinās mazītiņie eži.
Latvija bagāta ir ar pļavām un laukiem,
Kuru ziedos lapsenes sarīko balli.
Latvijā upes ir dzidras un tīras,
Zivju tur daudz
Tās laistās un spīgo.
Cik debesis zilas ir Latvijā,
Tik zilas kā jūras dziļākās!
Cik mīļa man ir Latvija,
Tik mīļa kā vecmamma mana!
Latvija ir mūsu dzimtene
Un visi mēs esam Latvijas dārgumi.
Mīlēsim to
Un pateiksimies Dievam par zemi šo.

      (Paula Briede “Mana Latvija” 4.c klase)

      Gatavojoties valsts svētkiem, sarūpējām svecītes, kuras izlikām Latvijas valsts kontūrā un vēl gar skolas celiņiem no abām pusēm. Katrai klasei bija izvēlēts savs āra laukums skolas pagalmā, kuru izgaismoja skolotāju vadībā. To darījām pozitīvā noskaņojumā un cits citu uzmundrinot. Visas dienas garumā varējām vērot savu skaisti paveikto darbu, kā arī iepriecināt mūsu vecākus un mikrorajona iedzīvotājus. Paldies par atbalstu un kopā radīto svētku noskaņu!

 0google photo

Ziemassvētku egles iedegšana 10.12.2021.

          Jau ceturto gadu tradicionāli Adventas laikā iededzinājām lielo Ziemassvētku egli ar mūsu pirmklasniekiem, kuru šogad krāšņi izrotāja mūsu skolas 12.a klases skolēni un skolotājas Rudīte Liepiņa, Eva Burvāne.
          Kopā sanācām, lai godinātu skolas eglīti un iedegtu gaismu un prieku Ziemassvētku gaidīšanas svētkos. Dziedājām dziesmas, vērojām teātra pulciņa dalībnieku izrādi, gājām rotaļā ar Peli, minējām mīklas un fotografējāmies.

0google photo

Vides objekti rudens saulgriežos Skolotāju dienā

      Līdz 29.septembrim katras klases skolēni vāca un sagatavoja dažādus dabas materiālus.
      Mākslas, dabas zinību skolotāji un klases audzinātāji organizēja radošu ideju apmaiņu klasēs, lai vienotos par rudens vides objekta/ kompozīcijas/ instalācijas tematisko, vizuālo noformējumu un veicamo darbu.
      Sadarbībā ar klases audzinātāju un/vai mākslas skolotāju, vecākiem 30.septembrī un 1.oktobrī veidoja rudens vides objektu, veltītu Skolotāju dienai, skolas āra laukumos vai telpās. Visi kopā draudzīgi fotografējās pie saviem radošajiem darbiem, sveicot skolotājus svētkos!
      Mums izdevās būt kopā, darīt, mācīties un veidot jaunus paradumus, tradīcijas!

Lai veicas,
Irīda

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas aktivitātes 1.pusgadā


        Mūsu skola jau piekto gadu piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) programmā. Tā ir Eiropas Savienības mēroga programma, ko sadarbībā ar pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Darbs programmā norit visa mācību gada garumā. 2021./2022.m.g. vēstnieku skolās turpina parlamentārās demokrātijas ciklu ar fokusu uz pilsoniskuma tēmu. Sadarbībā ar valsts augstākajām amatpersonām un izciliem ekspertiem, kā profesore Žaneta Ozoliņa, notiek iedziļināšanās pilsoniskuma dažādās tēmās.
epvs 2

Darbu uzsākām 13.okotbrī vēstnieku skolu programmas tiešsaistes seminārā Vidzemes un Zemgales reģiona skolām, kur Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere informēja par aktuālo Eiropas Savienībā un savā darbā Eiropas Parlamentā. Programmas eksperte politoloģe Žaneta Ozoliņa skaidroja parlamentārās demokrātijas izzināšanas cikla otrā gada programmas mērķus un uzdevumus, kas veltīti pilsoniskās sabiedrības tematiem.

epvs 3


        16.novembrī pievienojāmies jauniešu tiešsaistes diskusijai par aktuālām tēmām, kas saistītas ar Eiropas nākotnes attīstības pieciem svarīgiem virzieniem: Klimata pārmaiņas un vide; Digitālā pārvaldība un ekonomika; Eiropas vērtības, tiesiskums, drošība; Izglītība, kultūra, jaunatne, sports; Sociālais taisnīgums un nodarbinātība.

epvs 4


         6.decembrī piedalījāmies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu parlamentārās demokrātijas cikla diskusijā, kurā kopā ar izciliem pilsoniskās sabiedrības līderiem iepazinām nevalstiskās organizācijas (NVO), to darbību un iespējas iesaistīties. Pasākumā klātienē piedalījās mūsu skolas 12.klases skolnieks Artis Krastiņš, tiešsaistē pasākumā piedalījās grupa mūsu skolas EPVS audzēkņi.

epvs 5


         Mūsu skolas aktīvisti tika uzaicināti uz Eiropas Pilsoņu balvas medaļu svinīgo pasniegšanas ceremoniju. Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga apbalvojums, ko EP piešķir par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, kā arī sekmējot pārrobežu sadarbību ES ietvaros. Balvu piešķir arī par ikdienas darbību, kas sabiedrībā nostiprina ES vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti. Mēs iepazināmies tuvāk ar platformas Manabalss.lv darbību. Mūsu skolu pārstāvēja Sabīne Strautiņa, kā skolas absolvente un skolas pārstāve.

epvs 7


         Šajā mācību gadā esam iesaistījušies arī projektā "DemokrātiJĀ”, kuru organizē biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” un jau piedalījāmies divos pasākumos – 29. oktobrī tikāmies ar žurnālistu, politiķi, Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu. Demokrātijas pēcpusdienas "Prāta Spēles" notika 25.novembrī. Mūsu skolu pārstāvēja piecu audzēkņu komanda – Evelīna, Laura Griba, Laura Putne, Tomass no 12.klases un Katrīna no 11.klases. Pasākums bija aizrautīgs, varēja pārbaudīt savas zināšanas vēsturē, matemātikā, literatūrā, ģeogrāfijā un mākslā. Spēlē piedalījās vairāk kā 130 dalībnieki no visas Latvijas. Rezultāti mūs iepriecināja- 17 un 19 vieta no 130 dalībniekiem. Nākamajā pusgadā gaida daudzi jauni pasākumi, kā arī ceram uz jaunajiem dalībniekiem no 10.un 9.a klases.

epvs 6

 

Erasmus+ GAME (Generative Application to Manage Education) . Slatina 2021

0google photo     

      Rīts likās tik jauks un daudzsološs. Svētdienas rīts starp 11. un 18. novembri. Bet Horvātija mūs sagaidīja ar tādu miglu, ka tikai Stīvens Kings spētu to aprakstīt.
      Kāpēc Horvātija? Nu tāpēc ka strauji turpinās visi skolas projekti, jo laika šajā trakajā laikā ir palicis pavism maz, bet jāizdara vēl ļoti daudz.
      Turpinās GAME. Un tā nebūt nav kaut kāda spēlīte bet pavisam nopietna lieta. Erasmus+ projekts "Generative Application to Manage Education" atkal darbojas. Šoreiz Horvātijas pilsētā Slatina ar 14 tūkstošiem iedzīvotāju un ar Osnovna skola Eugena Kumicica. Tā ir skola, kurā mēs viesosimies.
      Nedaudz pagarlaikojoties Rīgas, Varšavas un Budapeštas lidostās un izbraucot cauri miglas klātai Horvātijas pierobežai, nonākam vēlu vakarā Višnjicā, kur tad arī kādu laiku uzturēsimies.
      Vārdu sakot, nosvinot Kārļa pirmo lidojumu savā mūžā, saprotam, ka 18.novembri svinēsim Horvātijā. 18. novembris Horvātijā ir arī Visu Tēvijas kara upuru piemiņas diena un Vukovaras un Skabrnjas upuru piemiņas diena.

       Rīgas 25. vidusskolas skolēnu un skolotāju grupa piedalās ERASMUS+ projekta GAME aktivitātē Slatinā, Horvātijā. Projekta dalībvalstis ir Turcija, Grieķija, Ziemeļmaķedonija, Portugāle, Horvātija un Latvija.
      15. novembrī mēs devāmies uz vietējo horvātu skolu, lai iepazītu Horvātijas izglītības sistēmu. Pēc svinīgās GAME aktivitātes atklāšanas ceremonijas šīs skolas audzēkņi parādīja mums visu skolu, un mēs redzējām daudz ko līdzīgu un arī atšķirīgu no Latvijas skolām. Skola Slatinā bija ļoti krāsaina, kā arī tā bija daudz mazāka par mūsu skolu. Visas dalībvalstis prezentēja savu izglītības sistēmu. Pēc tam mēs gājām ekskursijā pa Slatinu. Bija arī konkurss, kur bija jāatrod daudzi QR kodi. Un Latvijas komanda uzvarēja! Pēdējā vieta, kur mēs bijām, bija Slatina muzejs, un tad mēs devāmies atpkaļ uz skolu. Skolā mums videosveicienā parādīja, kā mazākie šīs skolas audzēkņi izpilda mūsu un citu projekta dalībvalstu tautas dejas. Kad balvas par orientēšanās spēli bija izsniegtas, devāmies atpkaļ uz viesnīcu.

slatina 2021 15 078

      16. novembrī mēs jau agri no rīta bijām autobusā un devāmies 2,5 stundu ilgā braucienā uz Horvātijas galvaspilsētu Zagrebu. Iepazinām pilsētas kultūrvēsturiskās vērtības - dažādus pieminekļus, universitātes fakultātes, muzejus, teātrus, bibliotēkas, baznīcas u.c. Pēc pusdienām restorānā sākās otrā dienas daļa - ekskursija šokolādes muzejā, kur mēs pagaršojām, pasmaržojām un sataustījām daudzus dažādus šokolādes veidus un šokolādes sastāvdaļas. Pēc šokolādes muzeja gājām apskatīt vēl ari citus vēsturiskus apskates objektus, kas atradās vecpilsētā. Dienas beigās bija iespēja pastaigāt šopinga centrā un sagādāt suvenīrus vai našķus, kā arī paēst vakariņas. Diena bija gara, tādēļ mēs visi atpakaļ ceļā uz viesnīcu aizmigām un viesnīcā atbraucām tikai ap 22:00.
      Divu dienu laikā iegūti daudzi jauni draugi, īpaši cieša draudzība izveidojusies ar uzņēmējvalsts jauniešiem. Nākamajā projekta dienā paredzēts nopietns darbs - spēles, ko var izmantot mācību procesā dažādos mācību priekšmetos.

20211116 1424170

Megija un Sendija

3. diena - 17. novembris.

      Turpinām ERASMUS+ aktivitāti Horvātijas pilsētā Slatinā. 17. novembrī mēs agri piecēlāmies, pabrokastojām, un 08:30 autobuss jau gaidīja mūs pie viesnīcas. Šodienas plāns bija apciemot tā sauktās “Branch Schools” jeb mazās skolas piepilsētā, iepazīt tās un paspēlēt spēles ar mazajiem skolēniem. Slatinas pilsētā ir viena galvenā skola, kur mācās no 1. līdz 8. klasei, un piecas mazās skolas, kur mācās bērni no 1. līdz 4. klasei. Mēs apciemojām tikai 2 no Branch skolām. Pirmajā mazajā skolā mūs sagaidīja mazie audzēkņi, kuri mums nodziedāja un nodejoja horvātu alfabētu dziesmu. Pēc tam viņi mūs aicināja ārā spēlēt dažādas spēles - stafetes, virves vikšanu, pakava mešanu un citas. Tad mums bija laiks doties uz otru mazo skolu. Abas skolas bija jaunas. Otrajā mazajā skolā mūs sagaidīja skolotāja Renata, kura parādīja, kā var izspēlēt daudzas un dažādas spēles tikai ar plastmasas glāzītēm. Pēc maza našķu pārtraukuma mēs devāmies tālāk uz Slatinas lielo skolu. Tur mums vajadzēja prezentēt savas Latvijā sagatavotās spēles "Mapping games" un "Guess Who am I" un izspēlēt tās. Mums viss gāja veiksmīgi. Lai gan spēli bijām izveidojuši savādāku nekā visi pārējie, horvātu skolotāji bija priecīgi, ka mēs spēles izveidei bijām piegājuši kreatīvi. Pēc pusdienām un dažiem "duraka" mačiem ar horvātiem mums bija paredzēta spēle “Escape room”. Galvenais mērķis bija izpildīt visus uzdevumus, kuri bija saistīti ar fiziku, ķīmiju un matemātiku, un izglābt profesori, kura bija iespundēta pagrabā. Latvija visu izpildīja visātrāk, un mēs dabūjām 1. vietu. Vēlāk mums tika piešķirts laiks, lai pastaigātu pa Slatinas pilsētu un paēstu vakariņas, un pēc tam jau braucām atpakaļ uz viesnīcu.

slatina 2021 17 073

Megija

4. diena - 18. novembris.

      Šī diena Horvātijā arī ir svētku diena, kad tiek pieminēti visi visos bruņotajos konfliktos kritušie. Tas ir kas līdzīgs Lāčplēša dienai Latvijā, kad horvāti iededz svecītes gan piemiņas vietās, gan pie mājām, gan māju logos. Jau iepriekšējā dienā Slatinas centrā piedalījāmies svecīšu iedegšanā.

      Agri cēlāmies, lai aizietu paēst brokastis, un restorānā mums sagatavoja galdiņu ar īpašām sarkanbaltām salvetēm mūsu svētku dienā. Pēc brokastīm devāmies uz autobusu, kurš mūs aizveda līdz dabas parkam Papuk. Sākumā bija izglītojoša lekcija, kur mums pastāstīja par šo dabas parku un tā vēsturi. Pēc tam devāmies apkārt ezeram un sākām iet pa kalniem līdz pat ūdenskritumam. Pēc aktīvās pastaigas devāmies ēst pusdienas, uzkrājot spēkus braucienam atpakaļ uz Slatinas pusi. Aizbraucām līdz vulkāna akmeņiem, kuri ir 450 milj. gadus veci. Un apskatījām romantisku ezeru netālu no Slatinas. Diena dabā bija izdevusies, jo nedabūjām solīto lietu.

slatina 2021 18 06

Sendija

       19. novembris. Pēdējā pilnā diena Horvātijā, Erasmus+ GAME projektā. Dienu mēs iesākām ar pēdējām brokastīm “Višnjicas” viesnīcā. Pēc tam devāmies uz skolu Slatinā, kur izspēlējām visu valstu nacionālās spēles. Latvijas komanda citu valstu skolēniem iemācīja spēles “Lapsas aste” un “Pirtiņa deg”. Pēc spēlēm visi skolēni pildīja testu – tās bija sacensības uz laiku tiešsaistē, un bija jāatbild uz jautājumiem par visu, kas tika rādīts un stāstīts šīs nedēļas laikā. Testā bija jautājumi par horvātu tradīcijām, nozīmīgām vietām un notikumiem. Latvijas pārstāvis Deivids Čakstens no 26 skolēniem (piedalījās arī horvāti!) dabūja 1. vietu. Pēc testa mēs paēdām pusdienas un gājām uz universitāti prezentēt savas “Mapping games” un “Guess who I am” spēles universitātes studentiem – topošajiem skolotājiem. Manuprāt, mums viss izdevās labi, nebija nekādu aizķeršanos. Pēc spēļu prezentācijas mēs visi braucām atpakaļ uz viesnīcu paēst pēdējās svinīgās tradicionālās vakariņas, kurās piedalījās arī Slatinas mērs ar kundzi. Vakariņās bija tradicionālā zupa ar meža zvēru gaļu, vistas un aitas gaļa, cepta uz grila ar dārzeņiem un kartupeļiem, kā arī saldajā bija saldo kartupeļu kūka. Pēc vakariņām bija pienākusi sāpīgā daļa atvadīties no visiem Horvātu draugiem, kurus tik ļoti bijām iemīļojuši. Pēc atvadīšanās gājām uz savu numuriņu kravāt čemodānus un gatavoties nākamā rīta lidojumam.

slatina 2021 19 47
Megija

       6. diena, 20. novembris. Agri no rīta bijām gatavi ceļam atpakaļ uz mājām. Plānotais laiks, braucot no Slatinas līdz Budapeštas lidostai, iznāca par 1 stundu īsāks – mūsu šoferītis bija ļoti ātrs braucējs. Gaidījām lidmašīnu no Budapeštas uz Varšavu un izmantojām iespēju aiziet uz suvenīru veikaliem. Nonākot Varšavā, bija 2 stundas laika, lai aizietu paēst un pastaigātu pa veikaliem. Uzņēmām pēdējo kopbildi no šī brauciena. Lidojums no Varšavas uz Rīgu ilga mazliet vairāk par stundu. Rīgas lidostā ieradāmies noguruši, bet priecīgi.
Sendija

Erasmus+ Matemātika visapkārt. Atēnas 2021

          Pirmās dienas rīts iesākās agri: devāmies brokastīs, saposāmies, un devāmies ceļā uz skolu. Ceļš uz skolu no metro bija nesteidzīgs un interesants, apskatot vietējo iedzīvotāju ikdienu. Kad ieradāmies skolā, notika pasākuma atklāšana, kurā iekļāvās video par Ilionu, uzstāšanās un iepazīšanās. Vēlāk dalībniekus sadalīja grupās un veda ekskursijā pa Ilionas pilsētu, kurā atrodas skola. Pēc ekskursijas dalībniekiem bija jāveic uzdevumi saistībā ar mūziku un mūzikas ritma izjūtu, un arī bija jāmācās dažādas Grieķu dejas. Starp aktivitātēm bija brīvais laiks, kurā tika dota iespēja apskatīt skolu, skolas teritoriju un spēlēt dažādas spēles.

          Otrā diena iesākās ar nelielu steigu un miega trūkumu, bet viss notika laikā un viss tika paspēts. Uzreiz no viesnīcas dalībnieki devās uz Akropoles muzeju, kurā apskatīja seno Grieķu arhitektūru un arheoloģiskos izrakumus. Kad apskatījām eksponātus, visi mēroja garo ceļu kalnā uz pašu Akropoli. Pēcpusdienā tika veikti uzdevumi brīvā dabā - parkā Agora (Αρχαία Αγορά Αθηνών). Vakarpusē dalībnieki devās uz autobusu un brauca uz kultūras centru kurā ietilpst - opera, bibliotēka, konferenču zāles un kafejnīca. Tur gids pastāstīja par vēsturi un būvniecību. Tika dota iespēja apskatīt kultūras centra iekšieni. Kad dalībnieki bija apskatījuši iekšieni, tad norisinājās ūdens gaismu šovs pie paša kultūras nama, ar ko arī noslēdzās vakars un visi draudzīgi devās uz viesnīcu sagaidīt nākamo dienu.

20211110

 

         Trešā diena iesākās kā vienmēr - agri. Dalībnieki beidza ēst brokastis un devās ceļā uz autobusu, šoreiz autobuss bija divstāvīgs, skolēni sēdēja otrajā stāvā, bet skolotāji pirmajā stāvā. Visi kopīgi veica 80 kilometru garu ceļu uz Poseidona templi, pa ceļam uz templi, varēja apskatīt skaistos Grieķu kalnus un dzīvi ārpus Atēnām. Kad visi bija galamērķī, Grieķu skolotāji pastāstīja seno vēsturi par Poseidona templi un mītus pašu Poseidinu. Nākamā aktivitāte bija pusdienas - latviešiem šīs pusdienas bija vairāk kā aktivitāte, pārējiem tās bija vienkārši pusdienas, jo latviešu komanda devās peldēt Egejas jūrā, kamēr pārējie dalībnieki bija nedaudz šokēti. Kad visi paēda un nopeldējās, dalībnieki devās uz skolu un tur risinājās aktivitātes gan skolēniem, gan skolotājiem. Skolēni klausījās spāņu prezentāciju par monoakordiem. Vēlāk risinājās aktivitātes informātikas kabinetā, un tad bija brīvais laiks. Tad dalībnieki devās vakariņās, un pēc vakariņām visi devās uz viesnīcu.

 20211110 111139

          Ceturtā diena iesākās ar diezgan lielu sagurumu, bet dalībnieki bija gatavi braukt tālo ceļu uz apskates objektiem. Pirmā pieturvieta bija Korintas kanāls, kurš bija ļoti dziļš. Tālāk visi devās uz Amfiteātri - Knosa, un veica eksperimentu ar skaņas viļņiem tajā - ja kāds stāv teātra skatuves vidū, var dzirdēt visu ļoti labi pat pēdējās rindās. Šī taktika tika izmantota pirms bija pieejamas elektroierīces. Kad dalībnieki bija apskatījuši teātri, tie devās tālāk ceļā uz Nafplio pilsētu, kas bija pirmā Grieķijas galvaspilsēta. Tur visi paēda pusdienas un devās aplūkot skaisto pilsētu, kā arī uzbrauca augšā kalnā uz pili, no kuras bija iespējams palūkoties uz skaisto pilsētu. Kad bija laiks doties, dalībnieki veica trīs stundu garo ceļu atpakaļ uz viesnīcu, tiem bija brīvais laiks, katrs varēja doties kur tas vēlas.

20211111

          

          Piektā un diemžēl pēdējā šī ceļojuma diena iesākās ar Grieķu skolotāju vadītu ekskursiju pa Atēnām. Dalībnieki ieraudzīja tādus apskates objektus kā Panatinaiko stadionu, nacionālo Atēnu dārzu, parlamentu, Dionīsija Aeropageitis katoļu baznīcu, Atēnu akadēmiju, veco parlamentu un Kapnikarea bizantiešu baznīcu. Pēc skaistās ekskursijas, visiem tika dots brīvais laiks, lai nopirku suvenīrus vai citas lietas priekš saviem tuvajiem, kā arī lai paēstu kādā no vietējām ēstuvēm. Vakarpusē, dalībniekiem bija jādodas uz skolu, kurā notika pēdējā tikšanās visiem kopā un atvadu ballīte. Atvadu ballītē varēja redzēt bēdas dalībnieku acīs, jo jau bija izveidojusies saikne starp visiem. Pēc atvadu ballītes, vajadzēja doties uz viesnīcu. Latviešiem jau četros naktī bija jādodas uz lidostu, tādēļ tie nemaz nelikās gulēt un izbaudīja pēdējās stundas Atēnās kopā ar citiem dalībniekiem.

Olimpiskā diena 2021

      Cienot olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību, cieņu, 17.septembrī 1.-4.klašu skolēniem skolas stadionā notika Olimpiskā diena kopā ar Olimpiskās dienas talismanu burunduku Alvinu. 

      Olimpiskās dienas devīze “Mēs esam sportiņā” sasauca 1.-4. klašu skolēnus uz kopīgu iesildīšanos, rotaļām un Olimpiskās dienas vungrošanu kopā ar 12.a klases skolnieci Evelīnu Daņiļēviču. 

Draudzīgās spēles 5.abc klasēm

      2.septembrī skolā tika plānotas adaptācijas dienas visām 1.-12.klasēm, lai pierastu cits pie cita un saprastos, sadraudzētos, kā kopā būt,  mācīties un sadarboties, lai pastāstītu par vasarā piedzīvoto, apskatītu skolu, dotos nelielā pārgājienā, lai iepazītos ar jaunajiem klases biedriem un skolotājiem.

      1.abc un 5.abc klašu skolēniem adaptācijas dienas turpinājās arī 3.septembrī, jo viņiem viss ir jauns - skolas telpas, skolotāji, mācību priekšmeti, klases biedri, vēl bija jāiepazīstas ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Šajā dienā  katra 5.klase piedalījās skolas atbalsta personāla  organizētajā pasākumā- draudzīgās spēles, kurā uzzināja, kas ir skolas atbalsta komanda, kādi speciālisti ir tajā iekļauti un ko dara katrs no viņiem. Pasākumu beidzām ar jautrām savstarpējās saskarsmes un sadarbības spēlēm, cits citu tuvāk iepazīstot un saliedējoties.

“Man un manai klasei ļoti patika aizraujošās adaptācijas dienas spēles- tās bija ļoti jautras un interesantas. Paldies!”
Ance Ieva Dubaņēviča 5.a

0google photo

Tīmekļvieta izmanto sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.