23.martā TDK "Pasaciņas" 5.-7.klašu grupa viesojās Berģu Kultūras centrā

      23.martā TDK "Pasaciņas" 5.-7.klašu grupa viesojās Berģu Kultūras centrā uz koncertu "Leksim pretī pavasarim!"

      Paldies par uzaicinājumu Berģu Kultūras centra bērnu deju kolektīvam "Pasaciņa" un tā vadītājai Renātei Kļavinskai.

Policijas darbs un profesija- policists 08.03.2023.

      9.abc klašu skolēni 8.martā tikās ar valsts policijas darbiniekiem no Valsts policijas Prevencijas nodaļas. Pie mums skolā viesojās Arvīds Škavronskis (speciālists) un Ruslans Gasanhanovs (policijas kapteinis). Policijas darbinieki skolēnus izglītoja par policijas darbu un struktūrvienībām Latvijā un Rīgā, kā tiek organizēts kārtības policijas darbs un kriminālpolicijas darbs.

      Speciālisti stāstīja, ka policijas darbs ir grūts un atbildīgs, prasa lielu fizisko un emocionālo slodzi. No viņu sacītā: “Grūtākais darbā – būt un palikt godīgam. Svarīgākais policijas darbā ir palīdzēt cilvēkiem, jo viņi Tev uzticas… Komunikācijas prasme palīdz veidot sarunas un uzticēšanos ar cilvēkiem, kas savukārt palīdz risināt dažādas lietas par pārkāpumiem”.

      Valsts policijas darbiniekiem, jo īpaši vecākajam virsniekam (vecākais speciālists policijas darbā), jāprot pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veikt darbu individuāli, komandā vai vadīt citu cilvēku darbu un prast rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, paaugstināta stresa un sarežģītās dienesta situācijās, operatīvi rīkojoties paaugstinātas bīstamības situācijās.

      Policijas darbu var studēt Rīgas Stradiņa universitātē - 4 gadi, ja vēlies būt vecākais speciālists. Ja vēlies ātrāk uzsākt darba gaitas, plāno studijas Valsts policijas koledžā, kur vari iegūt divas kvalifikācijas-  Valsts policijas jaunākais inspektors (10 mēneši) vai Valsts policijas jaunākais virsnieks (2,5 gadi).

Lai veicas un paldies mūsu ciemiņiem!

 

 

Nogādājam sveces nosūtīšanai Ukrainai

      Ierakumu sveces palīdz ukraiņu karavīriem izdzīvot frontē. Tās ir viegli paņemt līdzi dodoties uzdevumā. Tās dod siltumu. Tās ļauj gatavot ēdienu. Tās palīdz ukraiņu karavīriem izdzīvot ziemas aukstumā. 
      Tās sastāv no konservu bundžā ietīta kartona, kas apliets ar parafīnu. Šāda svece deg vairākas stundas un tā nenodziest vējā vai nelielā lietū. 
      Mēs esam sagatavojuši vairāk kā 140 ierakumu sveces. Skolotāji un skolēni nesa uz skolu tukšas bundžas un sveču pārpalikumus. Skolotāja D.Spalle kopā ar saviem skolēniem izgatavoja sveces un šodien tās nogādāja biedrībai "Tavi draugi" Ventspils ielā ierakumu sveču projektam. Edgars un Lukians palīdzēja salikt visu - sveces, noadītās vilnas zeķes un vēstuli Ukrainas karavīriem automašīnā un arī nogādāt tālākai sūtīšanai uz fronti.  

"Pasaciņa" iegūst 1.pakāpi

      4.martā Rīgas 25.vidusskolas TDK "Pasaciņa" vecāko klašu grupa piedalījās XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku repertuāra pārbaudes deju skatē, kurā ieguva augsto 1.pakāpi! Priecājamies un lepojamies par dejotāju un skolotāju ieguldīto darbu! 

     "Dejošana nav hobijs, tas ir dzīvesveids!"

Tiekamies vasarā Daugavas stadionā!

Spartakiādes sacensības florbolā

     Vakar  mūsu skolas 2007.-08. gadu komanda Jāņa Rogas vadībā aizvadīja Rīgas valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu  spartakiādes sacensības florbolā.
     Rīgas 75.vidusskolā notikušajās spēlēs mūsu florbolisti  izcīnīja 1. vietu grupu turnīrā un iekļuva turnīra nākamajā kārtā. Tika izcīnītas pārliecinošas uzvaras pateicoties individuālajai meistarībai, neatlaidībai un pozitīvam komandas mikroklimatam

IX tautas deju festivāls "Sasala jūrīna"

      18.februārī Rīgas 25.vidusskolas TDK "Pasaciņa" vecāko klašu grupa devās uz Saulkrastiem, lai piedalītos IX tautas deju festivālā "Sasala jūrīna".  Koncertā tika izdejots Dziesmu un Deju svētku repertuārs, kurš tika izdejots uz viena laukuma dejojot vairākiem kolektīviem reizē. Jaunieši šajā koncertā noteikti noķēra to svētku sajūtu, kuru vasarā varēs baudīt atrodoties Daugavas stadionā. 

      Paldies Saulkrastu deju kolektīvu vadītājai Judītei Krūmiņai par ikgadējo festivālu un cerams tiekamies arī turpmākajos gados! 

"Pasaciņa" ciemos pie JDK "Cielaviņa"

      25.februārī TDK "Pasaciņa" vecāko klašu grupa devās ciemos pie JDK "Cielaviņa" uz Ropažiem! Visas dienas garumā mūs pavadīja smiekli un saviļņojums gan par koncertu, gan ballīti uz kuru bija jāsagatavo priekšnesumi par tēmu "Eirovīzija". Visi kolektīvi bija kārtīgi gatavojušies un tiešām pacentušies. Ropažos sadejojām arī ar TDK "Čiekurs", BJDK "Vizbulīte", BJDK "Vēja zirdziņš" un JDK "Pastalnieki".

      Paldies "Cielaviņai" un vadītājām - Zanei Jozefai 

Brīnumtablete? Kas tā tāda?

       Vai tiešām, dodot otram to, ko viņš vēlas, nozīmē saņemt to, ko vēlamies mēs? Atbildes 2023. gada 26. janvārī Rīgas 25. vidusskolas 8.c un 9.c klašu grupas jauniešiem palīdzēja rast Inga Bite – personības izaugsmes trenere un pārmaiņu speciāliste.

       Kopā ar jauniešiem tika apskatīti tādi eksistenciāli jautājumi - No kurienes rodas stress? Kāpēc es nevaru saņemt to, ko ļoti vēlos? Kā dabūt to, ko vēlos? Kāpēc un kur esmu pazaudējis ticību Brīnumam?

      Inga ar stāstiem jauniešus ieveda pārdomās, lai katrs viens mēģinātu aizdomāties, ka stress rodas tikai no cilvēkiem, jo mēs par sevi un citiem nepareizi domājam un runājam. Kā arī nevaram saņemt to, ko vēlamies, jo nemākam otram dot un pateikt to, ko vēlas.

      Kā piemēru Inga min, - ja esmu atnācis uz nodarbību pie lektora, kurš piedāvā apgūt prasmi, kā ar komunikācijas palīdzību var gūt sev vēlamo, iegūt patiesus draugus, veidot uzticamas attiecības, dibināt kontaktus un veidot savu dzīvi, kas balstīta uz panākumiem, bet tajā pat laikā lektoram nespēju dot savu laiku, pacietību, interesi, gribu un vēlmi sadzirdēt nodarbības kontekstu un mērķi, tad diez vai varu saņemt tās zināšanas par komunikācijas prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas, lai sev un citiem neradītu stresu, kā arī spētu pielietot praksē tās saskarsmes prasmes, kas rod iespēju piepildīt mūsu pašu vēlmes, rast uzticamus kontaktus, iegūt uzticamus un patiesus draugus un kopā gūt panākumus.

       Atbilde ir – “BRĪNUMTABLETE” – spēja dzirdēt, klausīties, jautāt, izzināt, analizēt un domāt, kā tas var noderēt manā dzīvē, kā to varu izmantot, lai gūtu to, kas nepieciešams man, un vienaldzības un neapmierinātības vietā gūtu gandarījumu, prieku par noderīgu ieguldījumu sevī. Jo visi zinām, ka prasme komunicēt palīdz visās jomās, gan attiecībās, gan izaugsmē, gan panākumu gūšanā, bet zināt teorijas un definīcijas, vai prasme filozofēt nenozīmē to, ka to arī spēju pielietot dzīvē, kā praktiski strādājošu realitāti sevis un citu labā.

       Inga saka: “Tas, ka es zinu, ko nozīmē Cieņa, Mīlestība, Piedošana, Uzticēšanās, Līdzjūtība un Ticība, Godprātība, Centība, Ticība, neliecina, ka protu cienīt, mīlēt, uzticēties, ticēt, būt godprātīgs un centīgs, nemeloju un esmu otram par svētību.”

      Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā  Eiropas Sociālā Fonda  projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).  

Rakstu sagatavoja Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ?” vadītāja Inga Bite.

 

Kur skaistums un mīlestība, tur pasaule top labāka

      2023. gada 15. februārī Rīgas 25. vidusskolā Ieva Vecvagare – uzņēmēja, floriste, radoša personība, veikala “Ievziedi un Ogas” vadītāja dalījās pieredzē un stāstīja par to, cik nozīmīga ir sakopta un estētiski skaista vide personības un biznesa attīstībā.

      Ieva iepazīstināja projekta “Kāpēc man kāpt ozolā” dalībniekus ar savu dzīves stāstu, izvēlēm, lēmumiem, biznesa izveidi un savu meitu Sofiju. Kopā ar jauniešiem viņa pārrunāja no kā izvairīties ceļā uz sava sapņa īstenošanu, mērķu sasniegšanu un uzņēmējdarbību. Ieva iepazīstināja Projekta dalībniekus ar uzņēmuma izveides praktisko pusi, pastāstīja par komandas darba nozīmi. Kopā noskaidroja, kas nepieciešams, lai uzsāktu savu biznesu. Tāpat visi kopā izrunāja galvenos uzņēmējdarbības pamatus/ stūrakmeņus, kas palīdz attīstīties un augt. 

      Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā Fonda  projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).  

      Rakstu un foto sagatavoja Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? vadītāja I. Bite.

Grupa Okey piedalās internacionālā deju festivālā Terpsihora

Mūsdienu deju grupa Okey piedalījās internacionālā deju festivālā Terpsihora 2023. gada 11. februārī kultūras pilī Ziemeļblāzma, un ieguva 3 pakāpi. Audzēknes, kuras piedalījās konkursā bija Daniela Visore, Nellija Saleniece, Patrīcija Golturenko. Samanta Sakne, Kitija Melngaile, Paula Žeļve, Krista Grigorjeva, Karlīna Bunka.

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.