IX tautas deju festivāls "Sasala jūrīna"

      18.februārī Rīgas 25.vidusskolas TDK "Pasaciņa" vecāko klašu grupa devās uz Saulkrastiem, lai piedalītos IX tautas deju festivālā "Sasala jūrīna".  Koncertā tika izdejots Dziesmu un Deju svētku repertuārs, kurš tika izdejots uz viena laukuma dejojot vairākiem kolektīviem reizē. Jaunieši šajā koncertā noteikti noķēra to svētku sajūtu, kuru vasarā varēs baudīt atrodoties Daugavas stadionā. 

      Paldies Saulkrastu deju kolektīvu vadītājai Judītei Krūmiņai par ikgadējo festivālu un cerams tiekamies arī turpmākajos gados! 

"Pasaciņa" ciemos pie JDK "Cielaviņa"

      25.februārī TDK "Pasaciņa" vecāko klašu grupa devās ciemos pie JDK "Cielaviņa" uz Ropažiem! Visas dienas garumā mūs pavadīja smiekli un saviļņojums gan par koncertu, gan ballīti uz kuru bija jāsagatavo priekšnesumi par tēmu "Eirovīzija". Visi kolektīvi bija kārtīgi gatavojušies un tiešām pacentušies. Ropažos sadejojām arī ar TDK "Čiekurs", BJDK "Vizbulīte", BJDK "Vēja zirdziņš" un JDK "Pastalnieki".

      Paldies "Cielaviņai" un vadītājām - Zanei Jozefai 

Brīnumtablete? Kas tā tāda?

       Vai tiešām, dodot otram to, ko viņš vēlas, nozīmē saņemt to, ko vēlamies mēs? Atbildes 2023. gada 26. janvārī Rīgas 25. vidusskolas 8.c un 9.c klašu grupas jauniešiem palīdzēja rast Inga Bite – personības izaugsmes trenere un pārmaiņu speciāliste.

       Kopā ar jauniešiem tika apskatīti tādi eksistenciāli jautājumi - No kurienes rodas stress? Kāpēc es nevaru saņemt to, ko ļoti vēlos? Kā dabūt to, ko vēlos? Kāpēc un kur esmu pazaudējis ticību Brīnumam?

      Inga ar stāstiem jauniešus ieveda pārdomās, lai katrs viens mēģinātu aizdomāties, ka stress rodas tikai no cilvēkiem, jo mēs par sevi un citiem nepareizi domājam un runājam. Kā arī nevaram saņemt to, ko vēlamies, jo nemākam otram dot un pateikt to, ko vēlas.

      Kā piemēru Inga min, - ja esmu atnācis uz nodarbību pie lektora, kurš piedāvā apgūt prasmi, kā ar komunikācijas palīdzību var gūt sev vēlamo, iegūt patiesus draugus, veidot uzticamas attiecības, dibināt kontaktus un veidot savu dzīvi, kas balstīta uz panākumiem, bet tajā pat laikā lektoram nespēju dot savu laiku, pacietību, interesi, gribu un vēlmi sadzirdēt nodarbības kontekstu un mērķi, tad diez vai varu saņemt tās zināšanas par komunikācijas prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas, lai sev un citiem neradītu stresu, kā arī spētu pielietot praksē tās saskarsmes prasmes, kas rod iespēju piepildīt mūsu pašu vēlmes, rast uzticamus kontaktus, iegūt uzticamus un patiesus draugus un kopā gūt panākumus.

       Atbilde ir – “BRĪNUMTABLETE” – spēja dzirdēt, klausīties, jautāt, izzināt, analizēt un domāt, kā tas var noderēt manā dzīvē, kā to varu izmantot, lai gūtu to, kas nepieciešams man, un vienaldzības un neapmierinātības vietā gūtu gandarījumu, prieku par noderīgu ieguldījumu sevī. Jo visi zinām, ka prasme komunicēt palīdz visās jomās, gan attiecībās, gan izaugsmē, gan panākumu gūšanā, bet zināt teorijas un definīcijas, vai prasme filozofēt nenozīmē to, ka to arī spēju pielietot dzīvē, kā praktiski strādājošu realitāti sevis un citu labā.

       Inga saka: “Tas, ka es zinu, ko nozīmē Cieņa, Mīlestība, Piedošana, Uzticēšanās, Līdzjūtība un Ticība, Godprātība, Centība, Ticība, neliecina, ka protu cienīt, mīlēt, uzticēties, ticēt, būt godprātīgs un centīgs, nemeloju un esmu otram par svētību.”

      Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā  Eiropas Sociālā Fonda  projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).  

Rakstu sagatavoja Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ?” vadītāja Inga Bite.

 

Kur skaistums un mīlestība, tur pasaule top labāka

      2023. gada 15. februārī Rīgas 25. vidusskolā Ieva Vecvagare – uzņēmēja, floriste, radoša personība, veikala “Ievziedi un Ogas” vadītāja dalījās pieredzē un stāstīja par to, cik nozīmīga ir sakopta un estētiski skaista vide personības un biznesa attīstībā.

      Ieva iepazīstināja projekta “Kāpēc man kāpt ozolā” dalībniekus ar savu dzīves stāstu, izvēlēm, lēmumiem, biznesa izveidi un savu meitu Sofiju. Kopā ar jauniešiem viņa pārrunāja no kā izvairīties ceļā uz sava sapņa īstenošanu, mērķu sasniegšanu un uzņēmējdarbību. Ieva iepazīstināja Projekta dalībniekus ar uzņēmuma izveides praktisko pusi, pastāstīja par komandas darba nozīmi. Kopā noskaidroja, kas nepieciešams, lai uzsāktu savu biznesu. Tāpat visi kopā izrunāja galvenos uzņēmējdarbības pamatus/ stūrakmeņus, kas palīdz attīstīties un augt. 

      Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā Fonda  projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).  

      Rakstu un foto sagatavoja Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? vadītāja I. Bite.

Grupa Okey piedalās internacionālā deju festivālā Terpsihora

Mūsdienu deju grupa Okey piedalījās internacionālā deju festivālā Terpsihora 2023. gada 11. februārī kultūras pilī Ziemeļblāzma, un ieguva 3 pakāpi. Audzēknes, kuras piedalījās konkursā bija Daniela Visore, Nellija Saleniece, Patrīcija Golturenko. Samanta Sakne, Kitija Melngaile, Paula Žeļve, Krista Grigorjeva, Karlīna Bunka.

 

Mīlestības dienā TDK "Pasaciņa" viesojās Rīgas 41.vidusskolā

      Mīlestības dienā, 14.februārī TDK "Pasaciņa" vecāko klašu grupa viesojās Rīgas 41.vidusskolā pie tautas deju kolektīva "Asni". Kopā uz vienas skatuves sadancojām arī ar Āgenskalna valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvu "Vainags". Paldies par sirsnīgo un jauko uzņemšanu TDK "Asni" un viņu vadītājai Santai Pastorei. Kā teica pati Santa:"Mēs šo varētu ieviest kā tradīciju, satiekoties šeit katru pavasari!"
      Turēsim īkšķus un, lai piepildās! 

Mārcis Feldbergs. Izvēle dzīvē būt darba devējam vai darba ņēmējam

KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? BŪT DARBA DEVĒJAM VAI DARBA ŅĒMĒJAM?

      Atbildes uz jautājumiem 2023. gada 1. februārī Rīgas 25. vidusskolas 8.a un 9.a klašu grupas jauniešiem palīdzēja meklēt Mārcis Feldbergs - uzņēmējs, radoša personība, pasākumu vadītājs, zīmola - Radošās atpūtas pagalms un Kandžas laboratorija radītājs un vadītājs.

      Mārcis iedrošināja jauniešus nebaidīties un saka, ka “katrs solis, ko spersi tuvāk mērķim dos Tev pārliecību par savām spējām. Tas dos spēku ne tikai Tev, bet iedvesmos arī līdzcilvēkus”.

      Tikšanās mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar izaicinājumiem,  ko  nākas piedzīvot esot gan darba devējam, gan darba ņēmējam. Mārcis stāstīja jauniešiem par savu garo ceļu (12 gadi) uz savu uzņēmumu, proti, kā no labi apmaksāta darba (friziera un TV šova vadītāja) Rīgā atteicies, aizgājis uz laukiem un kādus interesantus produktus un pakalpojumus RADĪJIS un izveidojis.

Vēlējumi jauniešiem:

Ieklausīties sevī un ticēt sev!

Justies komfortā ar sevi!

Drošāk iepazīt profesijas!

      Projekta vadītāja Inga Bite piebilst, - “Mārcis ir viens no tiem cilvēkiem, kurš var palīdzēt rosināt uz parastiem prātiem netveramām idejām. Tā ir uzdrīkstēšanās, drosme, neņemot vērā pat ko tuvinieki un cilvēki blakus iesaka un pamāca, tā ir lēmuma pieņemšana, prasme sevi disciplinēt un motivēt, nokrist, piecelties un iet tālāk. Un augļi ir saldi????! Mārcis mani pamudina, kā nākošās nodarbības mērķi, izvirzīt jautājumu – Kas tad ir tie briesmoņi, kas traucē iet sev labāko un spožāko dzīves ceļu? Man ir atbildes un risinājumi un nodarbības sauksies “Atrunas vai 100 % Panākumi”, “Egoisma kaitīgā ietekme” un “Mūsos katrā mājo ģēnijs”.

      Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā  Eiropas Sociālā Fonda  projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).  

Rakstu sagatavoja Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ?” vadītāja Inga Bite.

 

Sveču diena

      Februāris latviešu kalendārā jau izsenis atzīmēts kā sveču mēnesis, un tas iesākas ar Sveču dienu, kas svinama 2.februārī. Tā ir diena pašā ziemas vidū, un, gluži kā jebkuros citos latviešu tradicionālajos svētkos, arī Sveču dienā ir vērts veikt dažādus rituālus veiksmes, laimes, mīlestības, skaistuma un savu spēju vairošanai. 

      Sveču diena tiek saukta arī par Ziemas Māras dienu, Vēja dienu, Svecaini, Grabenīcu, Gromnicu. Arī visu februāri latvieši jau izsenis dēvējuši par Sveču mēnesi. 

      Pēc latviešu tautas ticējumiem Sveču dienā cilvēkiem ir jābūt nedaudz jestriem, jo tikai tādā veidā iespējams veicināt skaistumu un nodrošināt veiksmīgu turpmāko gadu, tāpēc latvieši Sveču dienu svētīja lielās gavilēs un priekos – šajā dienā esot vajadzīgs daudz tērēt un baudīt! 

      Ticējumi vēsta, ka šajā dienā jāvāra bieza putra un ēdot jāliek svece vidū, lai deg, tad veiksme un bagātība būšot.

      Rīgas 25.vidusskolā latviešu valodas skolotājas jau kopš 2001.gada cienā kolēģus ar gardu brokastu putru, tēju, ievārījumu un medu. Tas ir ļoti jauks dienas sākums - garda putra, karsta tēja un jaukas sarunas pie kopējā galda. 

"TDK "Pasaciņas" dejotāji vienā nedēļā Limbažos viesojās divas reizes

      "TDK "Pasaciņas" dejotāji vienā nedēļā Limbažos viesojās divas reizes! 1.februārī koncerts bija 2. un 3.-4.klašu grupām, savukārt 4.februārī ciemos pie bērnu un jauniešu deju kolektīva "Varavīksne" devās mūsu vecāko klašu grupa. Koncerts bija garš, bet piepildīts ar mums jau zināmām dejām kā arī dažādiem jaunuzvedumiem.
      Koncertā piedalījās 8 kolektīvi no dažādām Latvijas pilsētām - Rīgas, Dobeles, Ādažiem, Lēdurgas un Limbažiem. 

      Paldies BJDK "Varavīksne" dejotājiem un kolektīva vadītājam Raivim Eglītim.
      Priecājamies par jauniem draugiem un ceram atgriezties vēl kādreiz Limbažos! 

 

Mūsu skolas skolēni piedalās atbalsta akcijā Ukrainai – ierakumu sveču liešanai.

      10.klases skolēni jau ir izgatavojuši 15 ierakumu sveces.

      Aicinām dažādu klašu skolēnus piedalīties – ziedot sveču materiālus (atlikumus) un tīras metāla kārbas. Klašu kolektīvi ziedotos materiālus nogādā 019.kab. skolotājai Dainuvītei Spallei.

      Ierakumu sveču liešana :

  • 16.02. plkst. 14:00
  • 02.03. plkst. 14:00

      (Informācija – Sabīne Dumpe 10.b kl.)

Нехай ці окопні свічки зігрівають захисників миру і добра. Слава Україні! (Lukian Kharchenko 10.b)

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.