Zelta pildspalva 2022

      Katru gadu oktobrī Rīgā notiek ļoti nozīmīgs notikums - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības darbā un par augstiem sasniegumiem mācībās ar “Zelta pildspalvu” un “Zelta stipendiju” tiek apbalvoti Rīgas skolotāji un skolēni.

      14. oktobrī mūsu skolas skolotājam un direktores vietniekam Tālivaldim Mežim tika piešķirts apbalvojums “Zelta pildspalva” nominācijā “Par inovatīviem un rezultatīviem risinājumiem izglītības darba organizēšanā un pieredzes popularizēšanā, par izglītības kvalitātes ilgtspējības nodrošināšanu, par sadarbību ar citām organizācijām dažādos līmeņos un izglītības iestādes iesaisti dažādos projektos”.

      Priecājamies un lepojamies par skolotāja Tālivalža Meža darba augsto novērtējumu! Sirsnīgi sveicam un vēlam panākumus tālākajā pedagoģiskajā darbā!

“Junior Achievment Latvia” Līderu programma

      Absolventi ir mūsu skolas lepnums, viņu sasniegumi iepriecina skolotājus un rāda skolēniem, ka mācoties, mūsu skolotāju vadībā, var sasniegt augstus mērķus.

      Skola ir saņēmusi pateicības rakstu no sava sadarbības partnera “Junior Achievment Latvia” par skolas 2022. gada absolventa Ralfa Bembera panākumiem, darbojoties 2022. gada “Junior Achievment Latvia” Līderu programmā.

      Mūsu skolas skolēniem ir lieliskas iespējas attīstīt savu radošo potenciālu darbojoties Erasmus+ projektos, piedaloties Eiropas Parlamenta skolas aktivitātēs, karjeras izglītības projektos un sadarbībā ar “Junior Achievment Latvia” veidot prasmes uzņēmējdarbībā. Paldies skolotājai Ingunai Gustavai par skolēnu rosināšanu un atbalstīšanu uzņēmējdarbības un līderisma ceļā.

      Lepojamies ar Ralfa panākumiem, attīstot līderisma potenciālu un turpinot mācības augstskolā.

Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference Rīgas 25.vidusskolā 2022.gada 7.oktobrī

      Pagājušajā piektdienā pēc divarpus gadu pārtraukuma atkal savā apvienības konferencē satikās Latvijas matemātikas skolotāji. Šoreiz konferences nosaukums “Komunikācija matemātikas mācību procesā”, tikšanās vieta – Rīgas 25.vidusskola. Prieks par to, ka atkal varam kopā mācīties, apmainīties idejām un satikties viens ar otru.

      Konferences sākumā noklausījāmies Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa videouzrunu republikas matemātikas skolotājiem, jaukus novēlējuma vārdus saņēmām gan no Rīgas domes vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājas Anitas Pēterkopas, gan Rīgas 25.vidusskolas direktores Ingas Nesteres. Skolotāji ar prieku vēroja Rīgas 25.vidusskolas deju kolektīva “Pasaciņa” vecākās grupas priekšnesumus, kā arī mazos dziedātājus. Paldies vārdus teicām arī vienai no vecākajām un cienījamākām matemātikas skolotājām Latvijā - Annai Gustavai, kura joprojām, neskatoties uz saviem deviņdesmit gadiem, joprojām ir ierindā.

      Šajā tikšanās reizē uzklausījām psihologu Edmundu Vanagu. Viņš mums stāstīja par pašvadītas mācīšanās pieeju, par mācīšanās stratēģijām, par atgriezeniskās saites duālo dabu. Un kā nu bez mūsu galvenā matemātiķa – Jāņa Vilciņa, kurš ir VISC vecākais eksperts. Šajā reizē Jānis Vilciņš dalījās pārdomās par domāšanu un matemātikas mācīšanu. Viņa prezentācija tuvu sasaistījās ar psihologa Edmunda Vanaga izteiktajām idejām. Uzklausījām arī Ilzi Franci – Latvijas Universitātes SIIC vadošo pētnieci. Viņas prezentācijas tēma – “Kā palīdzēt skolēniem veidot izpratni”.

      Pēc pusdienu pauzes matemātikas skolotāji piedalījās četrās meistardarbnīcās. Divas no meistardarbnīcām vadīja Rīgas 25.vidusskolas matemātikas skolotājas. Viena no tām – “Lietišķā matemātika uzņēmējdarbībā un ekonomikā”, kuru vadīja Inguna Gustava, otra –“Gudri un gardi. Matemātika ikdienā”, kuru vadīja Rūta Hermane. Vēl bez tam meistardarbnīcas vadīja Maruta Avotiņa sadarbībā ar Gunu Brendu Poguli, kuras pārstāvēja LU A.Liepas NMS. Viņu vadītā darbnīca – “Kā zināt, ko rakstīt uzdevuma risinājumā?”. Ceturtajā meistardarbnīcā skolotāji iepazinās ar Natālijas Sergejevas darbu pie mācību grāmatas “Matemātika I. Pārbaudes darbi “ plānoto saturu.

      Un tad – konferences noslēguma daļa, kuras vadītāji bija Rīgas 25.vidusskolas skolēni. Skolotāji spēlēja matemātiskās spēles, kā arī piedalījās citās aktivitātēs ar par šo tēmu. Bija jautri un interesanti.

      Paldies Matemātikas skolotāju apvienības vadītājām par domu atjaunot tradicionālās skolotāju tikšanās reizes, kā arī kolēģiem par atsaucību un ieinteresētību! Atkaltikšanās bija produktīva!

Rīgas 25.vidusskolas matemātikas skolotāja,
direktores vietniece izglītības jomā Gita Šulce

0google photo

Dzejas dienas sākumskolā - "Dzeja vieno"

      29.septembrī norisinājās sākumskolas dzejas dienas konkurss - "Dzeja vieno". Šajā konkursā piedalījās sākumskolas skolēni, kuri visizteiksmīgāk skaita dzejoļus un vislabāk ir iemācījušies dzejoļu tekstus. Konkursā skolēni skaitīja dažādu autoru dzejoļus, bet Sofijai Bērziņai no 4.C klases bija pašsacerēts dzejolis.
      Paldies skolotājām- Inesei Geķei, Zandai Ābelei un Rasmai Lagzdiņai par konkursa organizēšanu. Liels paldies arī 10.B klases skolēniem par konkursa dalībnieku uzmundrināšanu un vērtēšanu.
 
Konkursa uzvarētāji pirmajās klasēs:
1. vieta - Keita Fonzova 1.A
2. vieta - Patrīcija Aleidzāne 1.D
3. vieta - Katrīna Jasinska 1.B
Konkursa uzvarētāji otrajās klasēs:
1. vieta - Kristiāna Katerīna Radziņa 2.B
2. vieta - Anna Žizele Vērdiņa 2.A
3. vieta - Odrija Markoviča 2.C
Konkursa uzvarētāji trešajās klasēs:
1. vieta - Katrīna Ozola 3.B
2. vieta - Marks Kukurs 3.C
3. vieta - Renārs Roberts 3.A
Konkursa uzvarētāji ceturtajās klasēs:
1. vieta - Sofija Bērziņa 4.C
2. vieta - Ruslans Nikiforovs 4.B
3. vieta - Elīza Dābola 4.C un Sofija Rytkova 4.A
 
Kate Priedīte un Inita Dumpe
0google photo

Skolu spartakiāde futbolā

      Šo trešdien un ceturtdien mūsu skolas 2007. - 2008.gada dzimušie futbolisti Ievas Guļevskas vadībā aizvadīja Rīgas valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiādes sacensības futbolā.
      Trešdien smagā un saspringtā 3 komandu grupu turnīrā mūsu skolas stadionā tika izcīnīta 1. vieta.
      Ceturtdien spēles tika aizvadītas jaunajā Rīgas 75. vidusskolas stadionā, kur pārliecinoši tika izcīnīta pirmā vieta.
      Vislielākais nopelns uzvarās ir visai komandai un lielai spēlētāju meistarībai, neatlaidībai un cīņasparam.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

      Pirmdien, 26. septembrī, Rīgas 25. vidusskolas bibliotēkā tika teikti svinīgi ceļavārdi šā gada lasīšanas maratonam – programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
      Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” notiek jau 22. gadu. Rīgas 25. vidusskolas skolēni, skolotāji un arī vecāki ar bibliotekāres Elgas Liepiņas atbalstu šajā pasākumā piedalās kopš 2007. gada – tātad jau 15 gadus!
      Šī gada “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekciju veido 33 grāmatas no 10 izdevniecībām.

0google photo

Olimpiskā diena 2022

      Šogad tradicionālā skolas sporta diena notika divas dienas skolas sporta stadionā 15.-16.septembrī.
      Programmā bija gadskārtējā rīta vingrošana arī Olimpiskā stafete "7". kurās sacentās visas klašu grupas un uzvarētāji bija 5.b, 6.a, 7.c , 8.c un 10.b klases.

      Liels paldies jāsaka gan sacensību tiesnešiem no 8.c klases un 12.a klases, gan rīta vingrotājiem Aleksim Orlovam un Valteram Edvartam Plaudim no 12.a klases, kā arī milzīgs paldies - skolotājai Evai Burvānei.

0google photo

Mūsu futbolisti izcīna pārliecinošas uzvaras

      Šo trešdien un ceturtdien mūsu skolas 2011. gada un jaunāki dzimušie futbolisti Rolanda Jierka vadībā aizvadīja Rīgas valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu  spartakiādes sacensības futbolā. 4 komandu grupu turnīrā mūsu skolas stadionā tika izcīnītas pārliecinošas uzvaras. Kā arī vakardienas spēlēs Rīgas Ķengaraga vidusskolas stadionā tika izcīnīta pirmā vieta. Vislielākais nopelns uzvarās ir visai komandai un ļoti labam komandas mikroklimatam un cīņasparam.

Atnākušie skolēni un klasi mainījušie skolēni

Atnākušie skolēni   Pārcelt uz klasi  
Ilards Baikovs 2.c   Kristianu Osterladu 3.a
Mia Gredzena 2.c   Mārci Podobu 6.b
Roberts Heidens-Brants 3.a   Anastasiiu Taninu 4.a
Ričards Krūmiņš 3.a   Daci Luīzi Ontužāni 1.b
Yelyzaveta Polishchuk 3.a   Andreju Kaškaru 1.d
Kseniia Vilkhovyk 4.a   Nilu Štromani 3.a
Kristers Timofejevs 4.b   Daliu Pēteri Skukauski 8.a
Emīls Gabrāns 4.c   Nauri Judinu 7.a
Ainārs Brauers 5.c   Adrianu Cvetkovu 7.a
Roberts Emins Jurtsevers 5.c   Adriānu Judinu 7.b
Veronika Kupirova 5.c   Adrianu Malafaju 7.c
Alise Maksurova 6.a   Vitāliju Fiļipovu 8.c
Edgars Melnis 6.c   Nikolaju Kovaļovu 8.a
Veronika Polishchuk 7.a   Valentīnu Lašinski 7.c
Emīlija Kuprinska 7.a   Martu Gloriju Cibuļsku 8.b
Katrīna Vēbere 7.a   Danielu Genrihu 8.b
Oryna Zahurska 8.b   Ričardu Druviņu 9.b
Elīza Grebņicka 7.c   Esteri Bulli 9.c
Edgars Riekstiņs 7.c   Lanu Rudašu 9.c
Jūlija Ošujeva 8.b   Kristīne Dombrovska 9.a
Mareks Svārups 8.c   Miku Umaņecu 9.a
Agnija Zariņa 9.a   Gabrielu Jansoni  3.c
Ričards Tupulis 9.a      
Roberts Beinarts 5.b      
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.