Ciemošanās pie skolotājiem – senioriem Ziemassvētku akcijas “Vairot prieku!” ietvaros

Mīļās, skolotājas!
Novēlam jums prieku, veselību un laimi! Jūs esat pārsteidzošas skolotājas un esat pelnījušas tikai to labāko!
Esam ļoti pateicīgi par jūsu čaklo un sirsnīgo darbu. Grāmatas, mājas darbi, uzmundrinošs vārds un zināšanas – jūs esat panākumu balsts un esat vislabākās un jaukākās!
Jūs mācījāt nākošos ārstus, ķīmiķus, grāmatvežus, juristus, žurnālistus, ugunsdzēsējus un citus.
Mēs lepojamies ar jums! Paldies! (Samanta Arcihoviča 8.a)

      8.a klases skolēni ar klases audzinātāju Vitu Ozolu un vācu valodas skolotāju Laimdotu Trinkunu apciemoja skolotājas - seniores, kuras skolai bija veltījušas savus skaistākos gadus un dalījušās zināšanās ar daudziem, jo daudziem skolēniem. Skolotājas Laimdotas Trinkunas iniciatīva bija apciemot skolotājas - seniores, kā arī pateikt paldies viņām par ieguldīto darbu, un jaunieši varētu uzdot jautājumus. Skolotājas ar lielu sirsnību un prieku dalījās savās atmiņās par skolā nostrādātajiem gadiem. Savukārt, 8.a klases skolēnu apciemojums un vecāku sarūpētās Ziemassvētku dāvaniņas iepriecināja sirmās kundzes.

      Skolotāja Aīda Drulle mūs sagaidīja kopā ar savu lielo un balto kaķi. Viņa tikai dažus gadus atpūšas no sākumskolas skolotājas darba. Rīgas 25.vidusskolā nostrādāti 43 gadi.


      Skolotājas sagaidīja mūs ar pīrāgiem un siltu tēju, bija parūpējušās par gardu cienastu. Skolotāja Aīda Drulle bija sagatavojusi savus darba gados sarūpētos materiālus, lai dalītos atmiņās ar jauniešiem.

      Skolotājas dalījās savās pārdomās par glezniecību.

      Ciemojāmies arī pie skolotājas Regīnas Višņevskas.  Skolotāju apdāvinājām un novēlējumus izteicām sveču gaismā. Skolotāja mīļi atcerējās savas pirmās audzināmās klases skolēnus, stāstīja par jautriem notikumiem no skolas dzīves. Skolotāja mācīja latviešu valodu un literatūru. Viņu interesēja, ko šodien bērni lasa un vai lasa grāmatas. Meitenes pastāstīja par literatūras stundām, skolotājiem un lasītajām grāmatām. Rīgas 25.vidusskolā nostrādāti 33 gadi.

      Skolotāja Broņislava Ivanāne arī dalījās ar saviem stāstiem par darba gaitām un jaukiem atgadījumiem. Skolotāja kā sākumskolas skolotāja ir izaudzinājusi daudz pazīstamus, godīgus darbarūķus, kas pārņēmuši no viņas neatlaidību un darba mīlestību. Ar skolotāju Laimdotu atcerējās darba gaitu sākumu Rīgas 25.vidusskolā. Skolotāja Broņislava Ivanāne skolā nostrādāja 36 gadus, vācu valodas skolotāja Laimdota Trinkuna Rīgas 25.vidusskolā strādā no 1968.gada, kopā nostrādāti 55 gadi.
      Tikšanās ar skolotājām- seniorēm jauniešiem bija ieguvums, ka dalīties ar sirds siltumu ir nepieciešams, jo tikai jaunībā var saprast sirmo vecumu. Jaunieši var mācīties no skolotājas Laimdotas Trinkuna darba mīlestību, mākslas izjūtu, šarmu un radošumu.

      Kad skolotāja Vita Ozola mācījās Rīgas 25.vidusskolā, skolotājām jau bija liela darba pieredze. Skolotājas kopā atcerējās, kā toreiz noritēja darbs un kādi bija toreizējie skolēni. Atmiņas ir jāsaglabā, un pieredze ir jānodod nākošajām paaudzēm, varbūt kāds no jauniešiem arī izvēlēsies skolotāja profesiju, tāpēc ir svarīgi atmiņas uzklausīt un iemūžināt.

      Paldies 8.a klases vecākiem par līdzdalību Ziemassvētku dāvanu sarūpēšanā un Samantai Arcihovičai, Robertam Kalniņam, Rebekai Tamsonei, Sindijai Bērziņai par kopā būšanu pie skolotājām mājās.

      Paldies skolotājām Laimdotai Trinkunai par iniciatīvu un saziņu starp skolotājām- seniorēm un Vitai Ozolai, kas koordinēja sirds siltos pasākumus.
      Kā savā novēlējumā rakstīja Samanta “paldies skolotājām, ka esiet izskolojušas nākošos juristus, ministrus, uzņēmējus, ārstus, žurnālistus, ugunsdzēsējus…”.

      Rīgas 25.vidusskola šogad svinēs 60 gadu jubileju 28.aprīlī!
      Gaidīsim skolā gan mūsu skolotājus, gan absolventus!

18.01.2023. Projekts “Pumpurs” nodarbības PRĀTA UN ĶERMEŅA HARMONIJA un KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ?

      “Lai varētu uzkāpt ozolā, ir jāatceras par ļoti svarīgu sevis daļu - ķermeni. Bez tā, šeit materiālajā pasaulē mēs izdarīt īsti neko nevaram, jo tieši ķermenis ir instruments, kuru mēs lietojam, lai realizētu visas savas idejas. Un kā jebkurš instruments ir jāprot pienācīgi lietot”.

      Ar šo atziņu senās ķīniešu prakses - ciguna trenere un topošā deju un kustību terapeite Santa Ķempele 2023. gada 18. janvārī Rīgas 25. vidusskolas 5. – 9. klašu grupas jauniešus cēla kājās un atgādināja par elpošanu, par kustīgām rokām, kustīgām kājām, kuras nepārprotami ir saistītas ar kustīgu prātu. Trenere kopā ar jauniešiem nodarbības laikā atspoguļoja to, kā prāts pats par sevi var ģenerēt idejas un fantazēt, taču tikai saskaņotā darbībā ar ķermeni, tas var idejas realizēt dzīvē. Praktiskie vingrinājumi parādīja arī kā katrs spēj koncentrēties, noturēt acu kontaktu un uzmanību, ievērot instrukcijas, sadarboties grupā u.c. prasmes. Skolotājiem arī patika nodarbība un teica, ka izmantos kādu metodi arī savās stundās.

      Paldies Santai Ķempelei un skolas vadībai, skolotājiem, kuri palīdz jauniešus iesaistīt šādās nodarbībās!

      Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā  Eiropas Sociālā Fonda  projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).   

      Rakstu sagatavoja Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ?” vadītāja Inga Bite un nodarbības vadītāja, ciguna trenere Santa Ķempele.

Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas attīstības projekta īstenošana 12.-27.12.2023.

      Dodoties uz apmācībām 1.decembrī jauniešu centrā “Kaņieris”, kā piesaistīt finansējumu projektiem, mums piedāvāja pieņemt izaicinājumu un vienā stundā uzrakstīt projektu. Pavisam nopietni!!! Mums dod finansējumu projekta īstenošanai 200 Eiro, ja stundas laikā no nulles idejas izplānojam iniciatīvu. Kā arī laiks, lai šo iniciatīvu realizētu, bija ļoti ierobežots, divas decembra nedēļas, kad tā jau ir daudz dažādu darbu un mācības. Tā arī es kopā ar mūsu skolas pašpārvaldes jauniešiem  Žaneti Viesi, Aleksandru Liepnieku un Rebeku Voldiņu izplānojām, uzrakstījām projektu "Projekts skolēnu pašpārvaldes biedru iniciatīvas attīstībai" un iesniedzām to.

      Pēc nedēļas saņēmām apstiprinājumu. Jā! Mūsu iniciatīva ir apstiprināta. Tagad priekšā bija svarīgākais- visu izplānot, izrēķināt, sarunāt, vienoties un organizēt aktivitātes. Tā nu sākās pāris nedēļas stresa un galvas lauzīšanas. Man tā bija pirmā šāda veida pieredze. Rēķini, rekvizīti, kontakti, atskaites, e-pasti kā pieaugušo pasaulē un daudz citas lietas, kuras man vajadzēja saprast un apgūt.

      Es personīgi ieguvu ļoti vērtīgu darba pieredzi un esmu ļoti gandarīta par padarīto!

      Varu teikt, ka ne tikai iegūtās zināšanas, sadarbības, kritiskās domāšanas un pašvadības prasmes projekta veidošanā bija vērtīgas, bet arī pati iniciatīva izdevās lieliski, un visi tajā iesaistītie skolēnu pašpārvaldes jaunieši ieguva neaizmirstamas emocijas, kas stiprināja attiecības un komandas darbu.

      "Projekts skolēnu pašpārvaldes biedru iniciatīvas attīstībai" Iniciatīvas īstenošana notika Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projekta "300+" ietvaros.

Samanta Daneberga 10.a

 

Spartakiādes sacensības basketbolā

11.janvārī mūsu skolas 2009.- 10. gadu komanda Jāņa Rogas vadībā aizvadīja Rīgas valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu  spartakiādes sacensības basketbolā.  O.Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolā izcīnīja 3. vietu. Pufināla spraigā cīņā piekāpās Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolai. Spraigā cīņā par trešo vietu tika uzvarēta Rīgas 93. vidusskolas 

Skolu spartakiāde

10.janvārī mūsu skolas 2009.- 10. gadu komanda Jāņa Rogas vadībā aizvadīja Rīgas valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu  spartakiādes sacensības basketbolā. Otrdien Rīgas Pļavnieku pamatskolas aizraujošā 3 komandu grupu turnīrā tika izcīnīta 1. vieta. Ceturtdien spēles tiks aizvadītas O.Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolā, kur sacentīsies par iespēju tikt uz Rīgas finālu. Liels nopelns gadu jaunākai komandai vakardienas uzvarās ir komandas enerģijai,  emocijām, neatlaidībai un individuālajai meistarībai.

Ziemassvētku pasākums “Kopā būt un darīt!” projekta “Kontakts” ietvaros

      9.decembrī skolā notika Ziemassvētku pasākums “Kopā būt un darīt!” sadarbībā ar Rīgas Ukraiņu vidusskolas pašpārvaldes jauniešiem, ko plānoja, organizēja un vadīja Rīgas 25.vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunieši, ar mērķi- veicināt jauniešu labbūtību, sadarbību un skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņu.
       Viesus laipni sagaidījām, ieradušies bija 16 jaunieši un divi skolotāji. Ko mēs darījām? …Atraktīvi, jautri iepazināmies, jautājot viens otram, ko dara vai ko vēlas darīt, īstenot skolēnu pašpārvaldē, kad uz jautājumiem bija atbildēts, uz papīra līmlentes bija jāuzraksta otra pasākuma dalībnieka vārds. Tad bija vārdu dinamiskā spēle, kur katrs varēja izcelties ar savu personību. Kad visi bija labāk iepazinušies, nostājāmies aplī. Uzdevums bija noturēt savu un kaimiņa zīmuli ar vienu pirkstu (viens no apakšas, otrs no augšas), visiem kopā bija jānoiet aplis- tā lai neviens zīmulis nenokristu. Spēle bija saistīta ar spēju koncentrēties un uzticēties komandā, būt kā vienam veselumam.
      Aktīvi darbojāmies četrās Ziemassvētku radošajās darbnīcās- zīmējām pašportretus un tos raksturojām, tā iepazīstot sevi un citus, krāsojām Ziemassvētku mandalas, domājot par savām vēlmēm un sapņiem, vēl rakstījām novēlējumus uz Lielās Ziemassvētku zvaigznes, runājām par aktuālām jauniešu tēmām “Brīvā mikrofona” darbnīcā. Spēlējām spēles, kas veicina komandas darba prasmes un saliedētību, mācījāmies un dejojām ukraiņu deju, tā satuvinoties un gūstot pozitīvas emocijas, un runājām gan latviešu, gan ukraiņu, gan krievu valodā, kas bija interesanti un neparasti.
      Rīgas 25.vidusskolas pašpārvalde bija sagatavojusi prezentāciju pieredzes apmaiņai par paveikto un nākotnes plāniem, iepazīstināja ar savu Instagramm. Rīgas Ukraiņu vidusskola arī pastāstīja par savas pašpārvaldes un skolas aktivitātēm un pieredzi, vērojām fotogrāfijas. Pēc pieredzes apmaiņas mēs vienojāmies par kopīgu aktivitāti 2.semestrī.
      Pasākumu noslēdzām ar tradicionālo krēslu spēli un komplimentu, vēlējumu ierakstiem uz papīra lidmašīnām, kuras pasākuma dalībnieki bija paši izveidojuši, ierakstot tajā savu vārdu. Tad tās tika lidinātas pa zāli, mūzikas pauzēs jaunieši pacēla kādu no papīra lidmašīnām un uzrakstīja labus vārdus tās saimniekam. Visi bija priecīgi par novēlējumiem. Noslēguma aplī pateicām cits citam paldies par kopā būšanu, interesanti pavadītu laiku un aktivitātēm, prieku, smaidu, sirsnību, labestību un atvērtību.
      Pasākums ilga vairāk kā 3 stundas, laiks ātri aizritēja, jo bija piepildīts un motivējošs. Starp aktivitātēm bija kafijas, tējas pauzes ar gardām uzkodām – salāti, pīrādziņi, dažādi saldumi, sāļais un saldais kliņģeris…, kas tika apmaksāts no projekta līdzekļiem. Katram viesim no Rīgas Ukraiņu vidusskolas uzdāvinājām vēl skaisti iesaiņotas konfektes kā Ziemassvētku dāvanu.
      Esam gandarīti par mūsu skolēnu pašpārvaldes komandas darba veikumu un foršajām emocijām!
      JSPA atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta „Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs” (Nr. VP2022/3-25; PVM ID APS1101)
      Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
      2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

0google photo

 

Skolas eglītes iedegšana

      Nu jau piekto gadu tradicionāli 1.klašu skolēni ar saviem skolotājiem kopā pulcējās skolas iekšpagalmā, lai iedegtu Lielās Ziemassvētku eglītes gaismiņas. Lai vairotu siltumu un labestību, sirdsmieru un prieku ikkatrā no mums Ziemassvētku gaidīšanas laikā.
      Mazie rūķīši – pirmklasnieki ar ziemas buramdziesmiņām modināja un slavināja mūsu Ziemassvētku eglīti. Pasākumā bija ieradies arī Lielais Ziemassvētku rūķis, kurš mūs priecēja un nodeva sveicienus no Ziemassvētku vecīša. Tad sēdāmies Ziemassvētku vilcienā, kura vadītājs bija Rūķis, lai priecīgi sveicinātu pa ceļam visus meža iemītniekus un Ziemassvētku vecīti. Visi kopā jautri izdziedājāmies, izdancojāmies un ieklausījāmies dažos Ziemassvētku ticējumos.

0google photo

Ulubeles Ziemassvētku pateicības brokastis sniegotā un baltā 3. Adventē

      Svētdien, 11. decembrī, Ulubele aicināja draugus, atbalstītājus, brīvprātīgos pavadīt sirsnīgu un priekpilnu 3. Adventi jau tradicionālajās Pateicības brokastīs kopā ar Ziemassvētku vecīti. Plaša pārsteigumu programma bija lieliem un maziem viesiem, tā kopā radot Ulubeles četrkājainajiem draugiem Ziemassvētku māju sajūtu.
      Arī mēs, Rīgas 25.vidusskolas skolēnu pašpārvaldes deviņi jaunieši – Karīna, Anna, Katrīna, Marta, Marta Glorija, Markuss, Artis, Henrijs, Mareks, pateicoties sadarbībai ar Radošo apvienību jauniešiem “Trepes” brīvprātīgajiem, apmeklējām un iepazināmies ar Ulubeles dzīvnieku patversmi, kas ir lielākā Latvijā, un ar dzīvniekiem – influenceriem – kas ir viņi un viņu saimniekiem.
Sacentāmies izklaidējošā erudīcijas spēlē par dažādiem meža un mājas dzīvniekiem no animācijām, ko bija sagatavojušas “Prāta Spēles”, un ieguvām dāvanas no Ulubeles, jo bijām aktīvākā komanda un mūsu erudītākais dalībnieks bija Henrijs, kurš ieguva 2.vietu.
      Vērojām lielisko Ulubeles suņu parādi, kuri tagad dzīvo patversmē un ir atvesti no Ukrainas kara teritorijas: Basju, Naurīti, Heidi, Bruni, Ļisu un Belliņu. Viņi ļoti grib atrast savas īstās mājas Latvijā!
      Paspējām nofotografēties ar Ziemassvētku vecīti, klausījāmies mūziku un stāstus par suņiem, kuri tika adoptēti, tas bija nedaudz skumji un priecīgi. Mēs veicām ziedojumus Ziemassvētku labdarības tirdziņā un vēl bijām sagādājuši cienastus patversmes dzīvniekiem. Mums patika pasākums, jo bija jautri un arī izzinoši! Priecājāmies paši, iepriecinot arī mazas un lielas sirsniņas patversmē!
      Paldies biedrībai “Trepes” par iespēju piedalīties pasākumā!

 0google photo

Projekts PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? 08.12.2022.

      “Esmu izredzēts, jo pat tumšajā gadalaikā ir iespēja ikdienā redzēt sauli.” Ar šiem vārdiem un stāstu Rīgas 25. vidusskolā 5. – 12. klašu grupā dalījās “AirBaltic” pilots (kapteinis) Pēteris Zaretoks. Skolēni bija ļoti ieinteresēti, klausījās un uzdeva jautājumus mūsu viesim. Uzzināja arī par stjuarta profesiju un ko vari darīt jau šodien, lai novērtētu un attīstītu savas prasmes, zināšanas, mentālo un fizisko veselību.
       Šis ir tikai viens no daudziem veiksmes stāstiem par cilvēku, personību, profesionāli – Pēteri, kurš bija un joprojām ir ieinteresēts savās ikdienas darba gaitās, bija un ir pareizi motivēts, jo mācījās un joprojām mācās, pozitīva attieksme pret sevi un citiem ir - Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.
       Projekta vadītāja Inga Bite teic: “Tā mēs katrs savu lielo puzli, ko saucam par dzīvi, lēnām varam likt kopā, lai nonāktu pie atziņas, ka svarīgs ir virziens, vieta un lieta, kas mūs katru patiesi interesē. Ja ir zināms karjeras darbības virziens, tad svarīgi ir satikt īstos cilvēkus, kuri tevi motivē, paceļ un iedvesmo. Ej meklē, uzzini, jautā, atkal interesējies, nevienā brīdi nebeidz izzināt to, kas tevi aizrauj. Man vēl radās jauna atziņa, ka Pilota profesiju nevar izzināt no pasažiera skatu punkta. Paldies Pēterim Zaretokam un skolas darbiniekiem, kuri palīdz jauniešus iesaistīt sevis un darba pasaules izziņas nodarbībās”.
       Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā Fonda projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).

 0google photo

Ziemassvētku labdarības akcija “Dāvināt prieku!” 2022

      Parūpēsimies par mūsu skolas 1.-3. (4).klašu skolēniem, kuriem būtu nepieciešams mūsu atbalsts, lai radītu Ziemassvētku prieku!

      Kopā varam sarūpēt jaunas un mazlietotas (labā stāvoklī) kancelejas preces, grāmatas, saldumus, spēles, somas, apavus, virsjakas, cepures, šalles, cimdus…u.c.!

       !!! Lūdzam sagādātās dāvanas nodot sociālajai pedagoģei Daigai Kazākai līdz 19. decembrim (303.kabinetā)!

Pateicībā un vēlot gaišu
Ziemassvētku gaidīšanas laiku,

Daiga Kazāka, Irīda Morozova un R25vsk skolēnu pašpārvalde!

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.